พัทยาเดลีนิวส์

06 ตุลาคม 2554 :: 13:10:31 pm 74389

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เปิดหออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาเปิด “หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต” (IMCU) ชูความเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แห่งภาคตะวันออก พร้อมรองรับผู้ป่วยภาวะวิกฤต กึ่งวิกฤต และผู้ป่วยจากโรคที่มีความซับซ้อน โดยทีมแพทย์หลากหลายสาขาตลอด 24 ชั่วโมง
สนใจโฆษณา

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2554 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (IMCU) ชั้น 6 อาคารอี โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาได้มีการเปิดหออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (IMCU) โดยมี นพ.ศุภกรณ์ วินวัณก์

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา กล่าววัตถุประสงค์ของการเปิดหออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต จากนั้น คุณสุมาลี สามัคคานนทการ หัวหน้าหออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต กล่าวถึงศักยภาพของหออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (IMCU) ซึ่งหออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤตเปิดขึ้นเพื่อช่วยดูแลผู้ป่วยที่ผ่านพ้นภาวะวิกฤต แต่จำเป็นต้องเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเป้นพิเศษกว่าห้องพักผู้ป่วยในทั่วไป เพื่อป้องกันการเกิดเหตุที่เป็นอันตรายอันจะมีผลกระทบต่อชีวิตของผู้ป่วย เช่น การเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ กลุ่มผู้ป่วยที่ให้บริการ ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองที่อาการไม่รุนแรงแต่จำเป็นต้องควบคุมอาการโดยให้ยาพ่นละอองฝอย ผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องได้รับการผ่าตัด ผู้ป่วยที่ต้องรับการผ่าตัดแต่มีโรคประจำตัว เช่นโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการดูดเสมหะเป็นครั้งคราว ผู้ป่วยที่ทำการสวนหลอดเลือดหัวใจเพื่อการวินิจฉัยและรักษา และผู้ป่วยที่ต้องได้รับการสังเกตการเต้นของหัวใจผิดจังหวะ เป็นต้น นอกจากนี้หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (IMCU) ยังสามารถให้การดูแลผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิดและทันท่วงที พร้อมทั้งมีเครื่องช่วยชีวิตผู้ป่วยอย่างครบครัน ทันสมัย พร้อมเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (IMCU) โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ช่วยในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ผ่านพ้นภาวะวิกฤต แต่ยังมีความจำเป็นต้องเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ซึ่งผู้ป่วยจะเกิดความกลัวจากภาพลักษณ์ หรือลักษณะของผู้ป่วยวิกฤตอื่นๆที่อยู่ในหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต (ICU) ที่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตนานับประการ โดยหออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (IMCU) จะมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายมากขึ้น ญาติผู้ป่าวสามารถเข้าเยี่ยมและดูแลได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต (ICU) อีกด้วย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.038-259-999 หรือ Contact Center 1719

Category : ข่าวสมาชิก

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

aom