พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
01 มีนาคม 2557 :: 09:03:12 am 126204

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 เปิดบ้านวิชาการ

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 เปิดบ้านวิชาการ เล่าตำนานการศึกษา เมืองพัทยา 36 ปี หวังพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปลูกฝังคุณธรรมเป็นฐานพัฒนาคนให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

พัทยา – วานนี้( 28 ก.พ.57) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 นายอิทธิพล คุณปลื้มนายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันวิชาการ “เปิดบ้านวิชาการ เล่าตำนานการศึกษา เมืองพัทยา 36 ปี” พร้อมด้วยนายวัฒนา จันทนวรานนท์ รองนายกเมืองพัทยา และคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 3 เข้าร่วมพิธีเปิด

pdn3 pdn4

โดยงาน “เปิดบ้านวิชาการ เล่าตำนานการศึกษา เมืองพัทยา 36 ปี” ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 20 ก่อเกิดทักษะในการคิดและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้การปลูกฝังคุณธรรมเป็นฐาน เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาคนแบบองค์รวมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยภายในงานพบกับกิจกรรมต่างๆ เช่น การเรียนการสอนโครงงาน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการศูนย์การเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยว และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการออกร้านค้าของนักเรียน ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คาดว่านักเรียนจะรับความรู้และประสบการณ์ที่นอกเหนือจากในตำราเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนต่อไป

อีกทั้งภายในงานยังได้จัดนิทรรศการเล่าเรื่องราว วิวัฒนาการทางด้านการศึกษาของเมืองพัทยาจากอดีตจนถึงยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียนเป็นอย่างมาก

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com