พัทยาเดลีนิวส์

23 พฤศจิกายน 2555 :: 09:11:44 am 94616

โอกาส การลงทุน FTA การค้าในอาเซียน อินเดีย

สำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต 3 (ชลบุรี)จัดการสัมมนาภายใต้หัวข้อเรื่อง “FTA: โอกาสทางการค้าของไทยในอาเซียนอินเดียและเปรู” โดยการเปิดสัมมนาการค้าเสรี FTA
สนใจโฆษณา

พัทยา-วานนี้ (22 พ.ย. 55) เมื่อเวลา 9.00 น.ที่ โรงแรมมณเฑียร พัทยา จังหวัดชลบุรี นาง วริชนันท์ ต่อวงศ์ไพชยนต์ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญพร้อมคณะผู้บริหารกรมการค้าต่างประเทศกำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “FTA” โอกาสทางการค้าของไทยในอาเซียน อินเดีย และเปรู โดยมี ผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 500 คน
การเปิดการค้าเสรี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา และจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 หรืออีก 3 ปีข้างหน้า จะทำให้อาเซียนทั้ง 10 ประเทศเป็นพื้นฐานการผลิตและเป็นตลาดเดียวกันที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

 

ซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบเนื่องจากไทยมีความเป็นหนึ่งในหลายๆด้าน โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยว ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถขยายการส่งออกและเพิ่มโอกาสทางการค้าและการส่งออกของไทยไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 ม.ค.-ก.ย ไทยส่งออกไปอาเวียน มีมูลค่า 42,251.16 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา มีมูลค่า 41,297.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ถึงร้อยละ 2.3 ส่วนใช้สิทธิพิเศษภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนมีมูลค่า 11,982.32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีสินค้าสำคัญที่มีสิทธิ AFTA สูงได้แก่ รถยนต์และยานยนต์อื่นๆ เป็นต้น

 

การสัมมนาในครั้งนี้ได้กำหนดให้วิทยากรได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางการค้าในการเพิ่มโอกาสของสินค้าไทยที่จะสามารถนำส่งไปยังประเทศที่ต้องการตามสิทธิข้อตกลงการค้าเสรี หรือที่เรียกกันว่า (Free Trade Agreement: FTA) เพื่อเป็นช่องทางในการนำสินค้าแต่ละชนิดนำจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพในการลดภาษีตามข้อตกลงร่วมนั้น ซึ่งบรรยากาศพบว่าเต็มไปด้วยความตั้งใจร่วมมือในการรับฟังการสัมมนาของวิมทยากรในครั้งนี้อย่างดีเยี่ยม

 

สำหรับข้อตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 กันยายน 2547 ที่ผ่านมา มีเพียงสินค้า 82 รายการที่อยู่ในรายการที่ได้รับสิทธิฯโดยเริ่มแรกจะเป็นการทยอยลดภาษีจนกระทั่งเป็น 0 ในปี 2549 นอกจากนี้ทั้งสินค้า 82 รายการจะมีกฎRules of Originl;Roo กำหนดสิ้นค้าที่แตงต่างกันไป ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ผลิตซึ่งมีต่อสินค้าไทยที่สอดคล้องเช่นเครื่องประดับทองกำหนดเกณฑ์ถิ่นกำเนิดให้มีสัดส่วนการผลิตในประเทศ(Local Content)อย่างต่ำร้อยละ 20 และเปลี่ยนพิกัดฯระดับ 4 หลักซึ่งไทยสามารถทำได้ แต่หากเกินกว่า 20 เปอร์เซ็นต์สามารถทำได้ยากเป็นต้น

นอกจากนี้สินค้าอื่นๆที่ไทยได้ประโยชน์จากความตกลงฯ ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ อะลูมิเนียม พัดลม เครื่องยนต์เม็ดพลาสติกเป็นต้น ทั้งนี้ยังมีสินค้าที่อยู่ในรายการลดภาษีกว่า 5,000 รายการ เช่น สินค้าลดภาษีปกติ ได้แก่ อัมณีและเครื่องประดับ โทรทัศน์สี เหล็ก ผลิตภัณฑ์ ยางพาราเป็นต้น

อย่างไรก็ตาม “ข้อตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) เป็นเรื่องของการลด และเลิกภาษีนำเข้าระหว่างประเทศที่มีข้อตกลงกัน” นำมาซึ่งการค้าเสรีในอาเซียน อินเดีย เป็นข้อตกลงที่มุ่งจะลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

Reporter : มนูญ มรรคผล   Photo : มนูญ มรรคผล   Category : ข่าวธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com