พัทยาเดลีนิวส์

30 มิถุนายน 2549 :: 13:06:14 pm 10374

ไข้หวัดนก-ภัยคุกคามโลกไข้หวัดนก-ภัยคุกคามโลก

20 ปีที่ผ่านมา โลกได้เกิดโรคใหม่ที่เกิดจากเชื้อไวรัสได้แก่ Hantavirus SARS monkeypox และไข้หวัดนก เชื้อโรคที่มีแนวโน้มที่จะระบาดไปทั่วโลกได้แก่ เชื้อไข้หวัดนก H5N1
สนใจโฆษณา

ไข้หวัดนกที่ระบาดเมื่อ 2 ปีก่อนหน้านี้ได้กลับมาระบาดอีกครั้ง การแพร่กระจายของเชื้อโรคได้กระจายไปทั่วโรคทำให้เกิดการตระหนกไปทั่วโลก หลายๆประเทศได้มีการเตรียมแผนปฏิบัติการทั้งก่อนเกิดการระบาดและขณะระบาด สำหรับประเทศไทยก็มีการจัดการร่างแผนการแก้ไข แต่เนื่องจากประสบการณ์ในการควบคุมโรคครั้งแรกล่าช้าทำให้เชื้อกระจายทั่ว ประเทศ ไทยคงได้ประสบการณ์จากการควบคุมไข้หวัดนกและไข้หวัดซาร์เพื่อควบคุมการแพร่ ระบาดของไข้หวัดนก สำหรับประชาชนคนไทยคงจะต้องเรียนรู้และช่วยตัวเองให้มากที่สุด ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งตัวเอง ครอบครัวและประเทศของเรา

โรคไข้หวัดนก

เชื้อไข้ หวัดนก(avian influenza)คืออะไร

               เชื้อไข้หวัดนกเป็นเชื้อไวรัสโดยธรรมชาติจะีติดต่อในนกเท่านั้น โดยเฉพาะนกป่า นกเป็ดน้ำจะเป็นพาหะของโรค เชื้อจะอยู่ในลำไส้โดยที่ตัวนกไม่มีอาการ เมื่อนกป่าเหล่านี้อพยพไปก็จะนำเชื้อนั้นไปด้วย เมื่อสัตว์อื่น เช่นไก่ เป็ด หมูเมื่อไก่หรือสัตว์เลี้ยงอื่นได้รับเชื้อไข้หวัดนกจะเกิดอาการสองแบบคือ

หาก ได้รับเชื้อชนิดไม่รุนแรง low pathogenic สัตว์เลี้ยงนั้นอาจจะมีอาการไม่มากและหายได้เอง
หากเชื้อที่ได้รับมี ความรุนแรงมาก highly pathogenic ก็จะทำให้สัตว์เลี้ยงตายหมดโดยมากภายใน 2 วัน

ผล กระทบของการระบาดไข้หวัดนกในไก่ต่อสุขภาพของคน

การระบาดของ เชื้อไข้หวัดนกH5N1ในไก่ ส่งผลต่อสุขภาพของคนสองประการได้แก่

มีการ ติดเชื้อไข้่หวัดนกจากไก่สู่คนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายคนจากการระบาด ครั้งที่แล้ว
การกลายพันธ์ของเชื้อH5N1ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อ จากคนสู่คนเกิดการระบาดไปทั่วโลก
ประเทศที่มีการระบาดของเชื้อ H5N1สู่คน
การระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสู่คนมีหลายประเทศดังนี้

กัมพูชา
เวียดนาม
ลาว
อินโดนีเซีย
ไทย
ส่วนฮ่องกงเคยระบาด เมื่อปี 1997 สถานการณ์ไข้หวัดนกวันที่ 17 พย 2548

คนติดไข้หวัด นกได้อย่างไร
เมื่อนกป่าหรือนกน้ำมาอาศัยก็จะถ่ายอุจาระที่มีเชื้อ โรค สัตว์เลี้ยงเช่นไก่เมื่อได้รับเชื้อโรคก็จะเกิดการติดเชื้อซึ่งสามารถแพร่ สู่คนได้ เมื่อไก่ตายหรือป่วยก็จะมีการนำไก่เหล่านั้นไปบริโภคทำให้เกิดการติดเชื้อ ไข่หวัดนกจากไก่ การติดต่อมักจะเกิดขณะการเชือดไก่ การถอนขนไก่ การทำความสะอาดเครื่องในไก่

เชื้อ ไข้หวัดนกมักจะติดต่อระหว่างสัตว์ปีกแต่ก็สามารถติดต่อระหว่างนกสู่คนโดย เฉพาะสายพันธ์ H5N1คนจะได้รับเชื้อทาง

สัมผัสโดยตรงจากไก่ที่ป่วย เป็นโรค
สัมผัสกับอุจาระของสัตว์ที่เป็นโรค
มีโอกาศที่เชื้อ H5N1จะระบาดทั่วโลก
การที่เชื้อไข้หวัดนก H5N1จะระบาดทั่วโลกต้องมีปัจจัยสามประการได้แก่

1) มีการเชื้อโรคชนิดใหม่
2) เชื้อก่อให้เกิดโรครุนแรงในคน
3) เชื้อนั้นสามารถติดต่อจากคนสู่คน

สำหรับเชื้อไข้หวัดนกมีองค์ประกอบ เพียงสองข้อ ยังขาดการระบาดจากคนสู่คน อย่างไรก็ตามหากยังมีการระบาดของไข้หวัดนกในไก่ยังคงมีต่อเนื่องก็มีโอกา ศที่เชื้อจะกลายพันธ์ทำให้เกิดการติดเชื้อจากคนสู่คน

โอกาศของเชื้อ ไข้หวัดนก H5N1 จะระบาดทั่วโลกมีอะไรบ้าง
โกาศที่เชื้อไข้หวัดนกจะระบาด ทั่วโลก Pandemic มีโอกาศคอนข้างมากการป้องกันจะทำได้โดยการกำจัดปัจจัยเสี่ยงสองประการคือ

การ กลายพันธ์ของเชื้อไข้หวัดนก การกลายพันธ์ของเชื้อไข้หวัดนกมีสองวิธีคือ
Reassortment คือการที่เชื้อไข้หวัดนกได้แลกเปลี่ยนพันธุกรรมระหว่างไวรัสที่ติดเชื้อในคน และไวรัสป้องกันไข้หวัดนก การป้องกันการกลายพันธ์ทำไดโดยการป้องกันมิให้เชื้อไข้หวัดนกข้ามพันธ์กับ เชื้อไข้หวัดใหญ่ วิธีการคือแยกการเลี้ยงไก่และหมูออกจากกัน คนที่ทำงานฟาร์มไก่ หรือคนที่ทำลายไก่ หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
Mutation คือการกลายพันธ์ด้วยตัวมันเองซึ่งต้องใช้เวลานาน วิธีป้องกันการกลายพันธ์นี้ทำได้โดยการกำจัดแหล่งแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัด และรีบทำลายเชื้ออย่างรวดเร็ว แต่จากสถานการณ์ที่เป็นอยู่พบว่าเชื้อได้ระบาดไปทั่วโลกจนเป็นเชื้อประจำ ถิ่นทำให้การกำจัดเชื้อเป็นไปได้ยาก นอกจากนั้นเชื้อยังติดต่อสู่คน ทุกครั้งที่เชื้อติดต่อสู่คนก็จะทำให้เชื้อพัฒนาติดคนได้ง่ายขึ้น และอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานขึ้น
การระบาดของเชื้อไข้หวัดนกในไก่ หากมีการระบาดของไข้หวัดนกในไก่และมีการติดเชื้อสู่คนก็จะเพิ่มโอกาศที่ เชื้อจะกลายพันธ์ ******

ปัจจัย อื่นๆที่ทำให้เชื้อไข้หวัดนกมีการระบาดมีอะไรบ้าง
เป็ดไล่ทุ่งซึ่ง เป็นพาหะของโรคซึ่งเป็นแหล่งแพร่พันธ์ไปยังสัตว์ธรรมชาติทำให้เชื้อมีการ กระจายเป็นวงกว้าง
เชื้อไข้หวัดนก H5N1 ที่พบในปี 2004 มีความรุนแรงและอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นามกว่าเชื้อที่พบในปี 1997
เชื้อ ไข้หวัดนก H5N1 สามารถติดไปยังสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่นเสือ แมว
การ อพยพของนกป่าและนกน้ำเปลี่ยนแปลงไป
ผลกระทบเมื่อเกิดการระบาดใหญ่ของไข้ หวัดนก
เมื่อเกิดการระบาดของไข้หวัดนกในคน ไม่ใครที่จะหยุดการระบาดได้ เชื้อจะติดต่อจากคนสู่คนโดยการจามหรือไอ นอกจากนั้นคนที่ได้รับเชื้ออาจจแพร่เชื้อโดยที่ยังไม่มีอาการทำให้เชื้อ ระบาดไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว
ประมาณว่าจะมีประชากรโลกติดเชื้อร้อยละ 25-30 โดยประมาณว่าจะมีคนเสียชีวิตประมาณ 2-7.4 ล้านคน หากเชื้อมีความรุนแรงก็อาจจะมีคนเสียชีวิตมากกว่านี้ การคำนวณอาศัยข้อมูลการระบาดปี 1958
จำนวนเตียงของโรงพยาบาลไม่เพียงพอ จะขาดคนทำงาน ทำให้การขนส่ง การดูแลไม่เพียงพอ
จะขาดแคลนยาปฏิชีวนะ วัคซีน
เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและทางสังคม
ไม่มีการช่วยเหลือจากนานา ชาติเนื่องจากแต่ละประเทศก็ห่วงคนของตัวเอง
สัญญาณเตือนภัยว่าเชื้อไข้ หวัดนกติดต่อจากคนสู่คน
ประชาชนควรจะเฝ้าระวังว่าจะมีการระบาดใหญ่หรือ ไม่โดยสังเกตจาก

มี การติดเชื้อในกลุ่มคนที่ใกล้ชิดกัน เกิดโรคเวลาใกล้เคียงกัน
เจ้า หน้าที่ติดเชื้อไข้หวัดนกจากการดูแลผู้ป่วย

ยาที่ใช้รักษา
ยา ที่ใช้ในการรักษาได้แก่ Oseltamivir[tamiflu] และยา Zannamivir[Relenza] เป็นยาที่จะช่วยบรรเทาอาการของโรคแต่ต้องให้ยาภายใน 48 ชั่วโมงหลังเกิดอาการ

ถ้าถามว่า “ไข้หวัดนก” กับ “ไข้หวัดซาร์ส” อย่างไหนน่ากลัวมากกว่ากัน
ขอตอบว่าโรคซาร์สน่ากลัวกว่า แต่ไวรัสที่น่ากลัวที่สุดในเมืองไทยคือ “ไวรัสคอร์รัปชัน” ซึ่งร้ายแรงยิ่งกว่า “ไวรัสไข้หวัดนก” และ “ไวรัสไข้หวัดซาร์ส” หลายเท่า ไวรัสคอร์รัปชันระบาดได้ตลอดทั้งปี ไม่เลือกเฉพาะฤดูหนาวเหมือนไข้หวัดนกและโรคซาร์ส

Reporter : PDN staff   Photo : Internet   Category : สุขภาพ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com