พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
03 มีนาคม 2553 :: 14:03:10 pm 8850

ไทยจับมือ 10 ชาติ อนุรักษ์โบราณวัตถุใต้ทะเล!!

ประเทศไทยจับมือ 10 ประเทศเอเชียแปซิฟิก จัดโครงการร่วมฝึกอบรม โบราณคดีใต้น้ำอนุรักษ์มรดก และศิลปวัฒนธรรมแห่งภูมิภาค

ศรีราชา – วันนี้ (3 มี.ค. 53) นายเอิปเปรม วัชรางกูร หัวหน้ากลุ่มโบราณคดีใต้น้ำ กรมศิลปากร เผยรายละเอียดโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมโบราณคดีใต้น้ำแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่า ในปัจจุบันโบราณวัตถุที่อยู่ใต้ทะเลถูกผู้ที่นิยมของเก่าแก่ลักลอบขุดและนำไปจำหน่าย ประเทศไทยจึงร่วมมือกับประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกร่วมมือในการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณคดีใต้ทะเล โดยได้รับการสนับสนุบจากองค์การยูเนสโก

ที่ผ่านมา โบราณวัตถุถูกลักลอบและทำลายมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปีแล้ว ทำให้วัตถุโบราณใต้ทะเลใกล้หมด จึงมีโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมโบราณคดีใต้น้ำขึ้นโดยขยายไปสู่ประเทศต่างๆ จำนวน 10 ประเทศ คือ ประเทศ ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, กัมพูชา, เวียดนาม, บรูไน, บังคลาเทศ, ศรีลังกา, ปากีสถาน และไทย ซึ่งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ มาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกันระหว่างสมาชิก โดยพัฒนาระบบให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการคุ้มครองดูแลมรดกและงานศิลป์ที่ยั่งยืนต่อไป

อย่างไรก็ดี การอนุรักษ์โบราณคดีใต้ทะเลในปัจจุบันยังมีปัญหาและอุปสรรคเรื่องจำนวนบุคคลากร และขาดงบประมาณในการดำเนินการอย่างเต็มระบบ เนื่องจากการมีพื้นที่ในการดูแลที่กว้างขวาง และการศึกษาวิจัยก็เป็นไปอย่างยากลำบาก จึงควรได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนเพื่ออนุรักษ์โบราณวัตถุใต้ทะเลประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com