พัทยาเดลีนิวส์

16 กรกฎาคม 2553 :: 12:07:54 pm 26939

ไทย-กัมพูชา ผสานสัมพันธ์ ชูท่องเที่ยว 4 จังหวัด

ลูกราชนาวีไทย พร้อมผู้แทน 4 จังหวัดภาคตะวันออกไทยทูตสันถวไมตรีกระชับสัมพันธ์ราชอาณาจักรกัมพูชา เปิดโลกทัศน์ใหม่ เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดพระสีหนุ ร่วมสังเกตการณ์ประชุมเสริมสร้างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว วอนไทย และกัมพูชายึดคติเตือนใจ“ของไม่ดีให้ผ่านพ้นไป เริ่มต้นใหม่แต่สิ่งดี ๆ”
สนใจโฆษณา

กัมพูชา – วานนี้ (15 ก.ค. 53)  พลเรือตรี ทวีป สุขพินิจ ผู้บังคับหน่วยเรือเดินทางเยี่ยม เมืองท่าพระสีหนุ ราชอาณาจักรกัมพูชา (ผบ.นรกพช.) พร้อมด้วยรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (รอง ผบ.ทรภ.1) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และคณะฝ่ายทหารเรือ อาทิ นาวาเอก นพพร วุฒิรณฤทธิ์ ผู้ช่วยทูตทหารเรือไทย ประจำกรุงพนมเปญ นาวาโทศศิน สวรรคทัต ผู้บังคับการเรือหลวงนราธิวาส นาวาโท อนุพงษ์ ภมรศักดิ์ ผู้แทนจากกรมยุทธการทหารเรือ และเรือเอก ศุภเดช แก้วในหิน

อีกทั้งผู้สังเกตการณ์จาก 4 จังหวัดภาคตะวันออก โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง   นายเอกชัย พรพรรณประภา  ป้องกันจังหวัดจันทบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง  หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดชลบุรี  และ นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดตราด ร่วมเดินทางสังเกตการณ์ และร่วมเป็นทูตสันถวไมตรีกระชับความสัมพันธ์กับกองทัพเรือ ตลอดจนบุคคลสำคัญ  ณ กรุงพนมเปญ และ จังหวัดพระสีหนุ ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคำนับ ปรึกษาข้อราชการ หารือเกี่ยวกับการพัฒนาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว เชื่อมโยงระหว่างประเทศเวียดนาม ไทย  และกัมพูชา ณ ศาลาว่าการจังหวัดพระสีหนุ โดยมี นายสบอง  สาราท ผู้ว่าราชการจังหวัดพระสีหนุ (Mr.Sbong Sarath Governor of Sihanouk Province) ให้การต้อนรับ

ต่อมาได้มีการแนะนำตัวกันระหว่างฝ่ายกัมพูชา และฝ่ายไทย ซึ่งทางด้าน พลเรือตรี ทวีป สุขพินิจ ผู้บังคับหน่วยเรือเดินทางฯ ได้มีการเปิดโลกทัศน์ในเรื่องของการต่อยอดการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดพระสีหนุ ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อจากจังหวัดเกาะกง ให้กว้างมากขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาความมั่นคงทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว เขตติดต่อระหว่างแนวชายแดนทั้งบนบก และทางทะเล ให้สอดคล้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวจากจังหวัดเกาะกงไปสู่ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม ซึ่งทางด้าน 4 จังหวัดภาคตะวันออกมีศักยภาพพอในการรองรับ มีทั้งท่าเรือ สนามบิน สามารถเดินทางได้ทั้งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ โดยเฉพาะสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินอู่ตะเภา-พัทยา และยังมีท่าเรืออีกหลายแห่งที่สามารถรองรับการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีกองทัพเรือคอยให้การดูแลเรื่องของความปลอดภัยในเส้นทางการเดินเรือภายในและภายนอกประเทศ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล การประกาศเตือนในการเดินเรือในทะเล ซึ่งในอนาคตเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานร่วมชายแดน และการประชุมการพัฒนาทุกด้าน จะเรียนเชิญ นายสบอง  สาราท เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมเพื่อได้รับทราบถึงปัญหา และแผนการพัฒนาด้านความสัมพันธ์  เศรษฐกิจ  การค้า สังคม และการท่องเที่ยว เพื่อนำมาต่อยอดการพัฒนาเชื่อมสู่จังหวัดพระสีหนุด้วย

นายสบอง  สาราท กล่าวว่า จังหวัดพระสีหนุ เป็นจังหวัดเดียวของราชอาณาจักรกัมพูชา ที่มีท่าเทียบเรือน้ำลึกสีหนุตั้งอยู่ในอ่าวกำปงโสม บนเนื้อที่ 811 ไร่ เริ่มสร้าง ตั้งแต่ พ.ศ.2499 เสร็จสิ้น พ.ศ.2503 เพื่อการพาณิชย์ ขนส่งสินค้าภายใน และระหว่างประเทศ เพราะมีทำเลที่ตั้งเหมาะสมทางยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการคมนาคมทางทะเลไปยังประเทศต่าง ๆ ทั้งเอเชีย และแปซิฟิก ส่วนพื้นที่บนบกมีแหล่งพัฒนาอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว มีทางหลวงหมายเลข 2,3,และ 4 ไปยังกรุงพนมเปญ มีเส้นทางเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 48 ไปยังชายแดนไทย จากกิโลเมตรที่ 141 บนทางหลวงหมายเลข 4  ระยะทางเพียง 152 กิโลเมตรเท่านั้น

และยังได้กล่าวอีกว่า สำหรับข้อเสนอแนะของ พลเรือตรี ทวีป และผู้แทนจาก 4  จังหวัด เป็นเรื่องที่ดีมากในการเปิดโอกาส เปิดโลกทัศน์ให้จังหวัดพระสีหนุได้มีส่วนร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยว ระหว่างประเทศไทย กัมพูชา และเวียดนาม ให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการประชุมครั้งต่อไปจะเชิญผมหรือไม่ ถ้าผมไม่สามารถไปได้ด้วยตัวเอง ก็จะส่งผู้แทนไปร่วมประชุมทุกครั้ง ต้องขอขอบคุณทหารเรือที่เป็นรากแก้วในการเชื่อมประสานความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และผู้แทนจังหวัดต่าง ๆ  ผมขอให้ทุกท่านทุกฝ่ายสร้าง รักษาความสุขให้กับมวลมนุษยโลก ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สันติสุข โดยยึดคติโบราณ “ของไม่ดีให้ผ่านพ้นไป เริ่มต้นใหม่แต่สิ่งดี ๆ”

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com