พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
18 มกราคม 2560 :: 04:01:06 am 202866

ไทย-อเมริกาถกความพร้อมฝึกผสม CARAT 2017

กองทัพเรือไทย-สหรัฐอเมริกา ถกประชุมร่วมหารือเตรียมความพร้อมการฝึกผสม CARAT 2017

สัตหีบ – วันที่ 17 ม.ค.60 ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นาวาเอกสุรกิจ โพธิ์งาม รองเสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ 2 หัวหน้าคณะฝ่ายไทย และนาวาตรี Jeremy Crestetto นายทหารประสานงานการต่างประเทศ กองเรือเฉพาะกิจที่ 73 หรือ CTF 73 หัวหน้าคณะฝ่ายสหรัฐ ร่วมกันประชุมวางแผนขั้นต้นการฝึกผสมกะรัต ประจำปี 2560 หรือ Initial Planning Conference เพื่อกำหนดแนวทางการฝึก จำนวนผู้เข้าร่วมฝึก และรายละเอียดการฝึกในด้านต่างๆ

 

โดยในครั้งต่อไปจะจัดประชุมการวางแผนขั้นสุดท้าย หรือ Final Planning Conference ระหว่างวันที่ 27-29 มี.ค.2560 ณ อ.สัตหีบ เพื่อยืนยันแนวทางการฝึก จำนวนผู้เข้าร่วมฝึก ยืนยันสถานที่ฝึก และจัดทำรายละเอียดตารางการปฏิบัติ หรือ Serial of Events ทั้งนี้ ในการประชุมได้กำหนดช่วงการฝึกฯ ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2560 โดยกองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก ส่วนกำลังสำคัญที่เข้าร่วมการฝึกของฝ่ายไทย ประกอบด้วย เรือหลงนเรศวร เรือหลวงกระบุรี เรือหลวงสุโขทัย เรือหลวงอ่างทอง เรือหลวงสุรินทร์ และเรือขนาดเล็กที่ใช้ปฏิบัติภารกิจเฉพาะอย่าง เช่น เรือระบายพล เรือล่าทำลายทุ่นระเบิด เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง รวมถึงกำลังส่วนอื่น ๆ ที่สำคัญ ประกอบด้วย กำลังรบยกพลขึ้นบกพร้อมด้วยรถ AAV ชุดถอดทำลายอมภัณฑ์และชุดประดาน้ำจากกรมสรรพาวุธทหารเรือ ชุดก่อสร้างเคลื่อนที่จากกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ ชุดแพทย์เคลื่อนที่จากกรมแพทย์ทหารเรือ ชุดตรวจการณ์ทุ่นระเบิดจากหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ชุดปฏิบัติการพิเศษจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ เป็นต้น

 

ในส่วนของกำลังฝ่ายสหรัฐ ประกอบด้วย เรือ Literal Combat Ship ชื่อเรือ USS Coronado เรือยกพลขึ้นบก และเรือกู้ซ่อมใต้น้ำ ชื่อเรือ USNS Salvor และอากาศยานปราบเรือดำน้ำ P – 3 เข้าร่วมการฝึก สำหรับกำลังส่วนอื่นๆ ประกอบด้วย หน่วยส่งกำลังบำรุงภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก กองเรือพิฆาตที่ 7 ชุดถอดทำลายอมภัณฑ์ ชุดก่อสร้างเคลื่อนที่ ชุดซ่อมสร้างใต้น้ำ ชุดปฏิบัติการสำรวจหาด และชุดปฏิบัติการตามลำน้ำ

 

นอกจากการฝึกทางทหารแล้ว ยังมีกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ที่กองทัพเรือและกองทัพเรือสหรัฐร่วมกันจัด ได้แก่ การจัดแสดงดนตรีและกิจกรรมบริการชุมชนร่วมกันเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับประชาชน เป็นต้น

 

03 04

 

การฝึกผสม CARAT เป็นการฝึกผสมทวิภาคีระหว่างกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาและกองทัพเรือของชาติต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และใกล้เคียงจำนวน 9 ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เนการาบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต และราชอาณาจักรไทย

 

สำหรับการฝึกผสม CARAT ได้จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2538 รียกว่า การฝึกผสม CARAT 1995 โดยประเทศไทยเป็นชาติแรกและชาติเดียวที่ทำการฝึกกับสหรัฐอเมริกาในปีดังกล่าว ซึ่งกองทัพเรือได้มอบหมายให้กองเรือฟริเกตที่ 1 และกองเรือฟริเกตที่ 2 เป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึก ร่วมกับหน่วยส่งกำลังภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก หรือ Commander Logistics Group Western Pacific และกองเรือเฉพาะกิจที่ 712 หรือ CTF 712 ของทางกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา

 

การฝึกผสม CARAT ระหว่างกองทัพเรือและกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ ได้แก่การฝึกผสม CARAT 2016 เป็นการฝึกครั้งที่ 22 กองทัพเรือโดยกองเรือยุทธการ ได้มอบหมายให้กองเรือฟริเกตที่ 2 เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักของฝ่ายไทย ร่วมกับกองเรือพิฆาตที่ 7 หรือ Commodore Destroyer Squadron 7 เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักฝ่ายสหรัฐอเมริกา

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com