พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
20 สิงหาคม 2556 :: 13:08:18 pm 114840

ไหว้เทพไหว้เจ้าในวันสารทจีน 2556

วันสารทจีน ปี 2556 ตรงกับวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 เป็นวันสำคัญของชาวจีนอย่างวันสารทจีน ไม่เพียงแค่การกราบไหว้เจ้าที่ บรรพบุรษรวมถึงวิญญาณไร้ญาติ ชาวจีนหลายๆครอบครัวยังถือวันรวมญาตินี้ กราบไหว้เทพเจ้า เพื่อเป็นการขอพรขอโชคลาภร่วมกัน นอกเหนือจากการกราบไหว้ในวันขึ้นปีใหม่หรือวันตรุษจีน

มาดูเทพเจ้าที่คนไทยเชื้อสายจีนนิยมไปไหว้ในเทศการสารทจีนกันว่ามีเทพองค์ใดบ้าง

s3

พระโพธิสัตว์กวนอิม เทพเจ้าทีแสดงถึงความอ่อนโยน ความเมตตา รวมถึงความรักชาวจีนจึงมักกราบไหว เพื่อขอพรในเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ และเชื่อว่าหากคนๆนั้นจิตใจบริสุทธิ์ พรที่ขอจะเป็นอย่างใจหวัง

s4

ฮก ลก ซิ่ว เทพเจ้าที่ชาวจีนให้การเคารพนับถือมาเป็นเวลาหลายสิบปี คนจีนเชื่อกันว่าเป็น เทพเจ้าแห่งความสุขถึงความมั่งคั่ง ร่ำรวย ความเจริญก้าวหน้า และความมีสุขภาพดี อายุมั่นขวัญยืน

s5

พระสังกัจจายน์ คนจีนเชื่อว่ากราบไหว้พระสังกัจจายน์นั้น เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขทั้งตนเองและครอบครัว เป็นเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ ทั้ง โชคลาภ เงินทอง ความเจริญรุ่งเรือง ป้องกันสิ่งอัปมงคลเป็นเทพเจ้าอีกองค์หนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก

s6

พระจี้กง พระอรหันต์ที่มีความแปลกแตกต่างจากองค์อื่นๆอย่างพระอรหันต์ จี้กง แม้จะเป็นเทพเจ้าที่ชอบดื่มสุรา ไม่สำรวม แต่ท่านมีความสามารถในการรักษาคนไข้ระดับเทวดา ท่านมีความเมตตา ชอบช่วยเหลือคนที่ไม่ได้รับความยุติธรรม

s7

ไฉ่ ซิง เอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือเทพเจ้าแห่งทรัพย์คนรวยหรือคนจนที่อยากมั่งคั่งร่ำรวยๆจะนิยมกราบไหว้ หรือบ้านไหนครอบครัวไหนที่มีกิจการส่วนตัว ทำอาชีพค้าขายจะอันเชิญเทพเจ้าไฉ่ ซิง เอี๊ย มาประทับที่บ้าน เพื่อเงินทองจะได้ไหลมาเทมา

นอกจากนี้เทพเจ้าที่ชาวจีนกราบไหว้ขอพรนั้นยังมีอีกหลายองค์ อยากให้ชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างเรายังคงยึดมั่นหลักวัฒนธรรมประเพณี เพื่อให้การไหว้สารทจีนยังคงมีคุณค่าและสืบทอดกันรุ่นสู่รุ่นต่อไป

ที่มา : Sanook

Photo : Internet   Category :

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com