พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
02 กันยายน 2549 :: 09:09:40 am 32822

“ทริปเดียวเที่ยว 2 ประเทศ”

นายจารึก ปริญญาพล ผู้ว่าราชการจังหวัด อุดรธานี ให้เกียรติร่วมการเสวนา “แนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทย –ลาว” ณ ห้องประชุมลาวแพน โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ. อุดรธานี เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 49 การจัดเสวนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญเข้าร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ท่องเที่ยวไทย-ลาว โดยประกอบด้วย นายรัฐกิจ มานะทัต เอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ สปป. ลาว นายสุพจน์ เลาวัณย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัด หนองคาย และ ท่านสุขเกษม โพธิสาร รองประธานองค์การท่องเที่ยวแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การจัดเสวนาดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ยกระดับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทย-ลาว” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตไทย ณ เวียงจันทน์ บูรณาการโครงการ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 5 จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(อุดรธานี-หนองคาย)และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวใน สปป.ลาว ได้มีโอกาสเสนอขายรายการนำเที่ยวร่วมกันในเส้นทาง “ทริปเดียวเที่ยว 2 ประเทศ” โดยให้ จ. อุดรธานี-หนองคาย เป็นจุดเริ่มต้น (Gateway) ในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังกำแพงนครเวียงจันทน์ และเชื่อมโยงไปแขวงอื่น ๆ ในสปป.ลาว

ในการนี้ได้จัดการเดินทางไปส่งเสริมการขายรายการนำเที่ยว (Road Show) ไปยังภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2549 เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรายการนำเชื่อมโยงในช่วงฤดูฝน (Green Season) และฤดูหนาว (Golden Month) รวมถึงประชาสัมพันธ์สถานที่จัดประชุมสัมมนาในพื้นที่ที่มีมาตรฐานสากล ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่ม Corporate ในพื้นที่ พัทยา จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง อันจะส่งผลให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวมาสู่พื้นที่และเชื่อมโยงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้น

การจัดโครงการ ยกระดับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทย-ลาว ครั้งนี้ นับเป็นการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-ลาว ตามแนวทางของทูตไทย ณ เวียงจันทน์ รวมถึงจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย ซึ่งได้ดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องมาแล้วหลายโครงการ อาทิ โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนชายแดน ไทย-ลาว, โครงการเชื่อมโยงสามเหลี่ยมเมืองมรดกโลก (อุดรธานี-หลวงพระบาง สปป.ลาว-อ่าวฮาลอง เวียดนาม),โครงการจัดงาน Thailand Exhibition จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และยังคงสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ให้ประสบผลสำเร็จระหว่างสองประเทศไทย-ลาว ต่อไป

Reporter : PDN staff   Photo : PDN staff   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com