พัทยาเดลีนิวส์

27 สิงหาคม 2549 :: 11:08:34 am 15574

“สมคิด” วางกรอบกรมการค้าภายใน-โบ้ยตอบคำถามเว้นวรรค

“สมคิด” เยือนบ้านเจ้าสัวสหฟาร์ม เปิดสัมมนายุทธศาสตร์กรมการค้าภายใน ให้เจ้าหน้าที่รู้จักบทบาทตัวเองมากยิ่งขึ้น เน้นการทำงานที่ชัดเจน ย้ำผิดเป็นผิด ถูกเป็นถูกไม่อิงการเมือง ชี้แผนพัฒนาระบบให้ยั่งยืน 3 ข้อ เพิ่มคุณภาพ-ขยายตลาด-ให้ความเป็นธรรม ไม่ตอบคำถาม “เว้นวรรครึป่าว?” โบ้ยชวนนักข่าวชมวิว
สนใจโฆษณา

วันนี้ (26 ส.ค.) ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนายุทธศาสตร์กรมการค้าภายใน หลังการปฏิรูประบบราชการ ที่ห้องประชุมบ้านสุขาวดี เมืองพัทยา โดยมีผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และตัวแทนข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา

ดร.สมคิด เผยว่า ตามที่รัฐบาลมีการปฏิรูประบบข้าราชการเมื่อปี 2545 ทำให้ทุกหน่วยงานต้องการมีปรับโครงสร้างการบริหาร โดยมุ่งเน้นการบริการประชาชนเป็นที่ตั้ง และในส่วนของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ก็ได้มีการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องแต่ที่ผ่านมารูปแบบการทำงานของกรมการค้าภายในจะเป็นรูปธรรมในเชิงการปราบปรามการทุจริต และการควบคุมราคาสินค้าเสียเป็นส่วนใหญ่
กรมการค้าภายในมีหน้าที่รับภาระในการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค ทั้งในส่วนของการเพิ่มรายได้ให้ภาคเกษตร การดูแลสินค้าและการลดภาระค่าครองชีพ แต่บทบาทที่เป็นอยู่ยังไม่เป็นไปในทิศทางที่ชัดเจน ซึ่งตรงนี้ต้องซักซ้อมแนวนโยบายในการบริหารจัดการ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหรือ Public Sector Management Quality ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.ร.กำหนด

กรมการค้าภายในสามารถเข้าไปช่วยเหลือเรื่องการค้าได้เต็มที่ โดยมีอำนาจโดยตรงในการบริหารจัดการ หากมีการพบการทุจริตไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการระดับไหน ก็สามารถจะดำเนินการจัดการได้ โดยที่ต้องตระหนักเป็นอันดับต้นๆ คือการเป็นข้าราชการ ต้องรู้จักการเสียสละ เมื่อเสียสละในสิ่งที่ถูกต้อง ก็สมควรที่จะทำ ซึ่งเป็นหน้าที่ของข้าราชการโดยตรงที่ต้องปฏิบัติต่อประชาชน

ดร. สมคิด เผยต่อว่า กรมการค้าภายในต้องมีการทำงานที่เข้มข้นมากขึ้นเพื่อประโยชน์และประสิทธิผลทางการค้าในระยะยาว โดยเน้นหลักการบริหารจัดการทั้ง 3 ด้าน คือ 1.ด้านการบริหารจัดการสินค้ารวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของสินค้า 2.ด้านการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า ซึ่งหมายถึงการเพิ่มช่องทางและการขยายช่องทางการค้า 3.ด้านการสร้างความเป็นธรรมทางการค้าต่อสังคม ทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้บริโภค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้าในประเทศอันจะนำไปสู่ระดับที่เติบโตขึ้นต่อไปในอนาคต

“กรมการค้าภายในต้องทำงานให้มากขึ้นกว่าเดิม หากพบทุจริตไม่ว่าจะเป็น อบจ. หรือเป็นผู้ว่าฯ ให้หาหลักฐานมา เอาชื่อมา ไม่ต้องกลัว เราทำงานไม่อิงการเมือง เป็นข้าราชการทำงานเพื่อประชาชน ต้องเสียสละ ผมจบปริญญามาจากเมืองนอกเมื่อ 20 ปีแล้ว ได้เงินเดือน 4,000 กว่าบาท แต่เรารู้ตัวเองว่าเราเป็นข้าราชการ ก็คิดว่าไม่เป็นไร ข้าราชการต้องเสียสละ ในเมื่อการเสียสละนั้นเป็นเรื่องถูกต้อง ก็สมควรทำ

Reporter : PDN staff   Photo : PDN staff   Category : ข่าวธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com