พัทยาเดลีนิวส์

21 ธันวาคม 2554 :: 11:12:55 am 77551

15 กฎเหล็กป้องกันอัคคีภัยฉลองปีใหม่

รายงานข่าวแจ้งว่า นายพินิต เลิศอุดมธนา ผู้อำนวยการกองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา (สนย.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ออกหนังสือเวียนแจ้งมาตรการป้องกันและบรรเทาภยันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้อาคารในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับใหม่ แก่สำนักงานเขต เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ สถานบริการ ผู้จัดงานรื่นเริงหรือเจ้าของอาคารนำไปปฏิบัติตาม ดังนี้
สนใจโฆษณา

1. จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออย่างน้อย 1 เครื่อง กรณีมีพื้นที่สถานบริการ หรือพื้นที่จัดงานตั้งแต่ 100 ตารางเมตรขึ้นไป ขอความร่วมมือจัดให้มีเครื่องดับเพลิงเพิ่มอีกอย่างน้อย 1 เครื่อง ทุกระยะห่างไม่เกิน 20 เมตร และจัดให้มีทุกชั้นที่มีการจัดงาน สามารถมองเห็นและเข้าใช้สอยได้โดยสะดวก
2. จัดให้มีการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ที่สามารถส่งสัญญาณเตือนแจ้งครอบคลุมพื้นที่บริการ
3. ติดตั้งแบบแปลนแผนผังอาคาร ซึ่งแสดงตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ทางหนีไฟ ทางออก และประตูทางออก ไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
4. จัดให้มีทางออกและทางหนีไฟ ให้เพียงพออย่างน้อย 2 ทาง และต้องเปิดออกได้โดยสะดวก ไม่มีสิ่งกีดขวาง มีป้ายบอกทางสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ตลอดเวลา
5.จัดให้มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง สำหรับระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ไฟฉุกเฉิน ป้ายบอกทางหนีไฟ
6. ให้มีการควบคุมความจุคนของผู้ใช้บริการหรือผู้ที่เข้าร่วมงาน
7. จัดให้มีผู้ดูแลระบบความปลอดภัยและการป้องกันภยันตรายจากอัคคีภัยตลอดเวลาที่เปิดบริการ
8. ก่อนเปิดบริการหรือก่อนการจัดงานควรจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา
9. หลีกเลี่ยงการตกแต่งอาคาร สถานที่จัดงานรื่นเริงด้วยวัสดุตกแต่งที่ติดไฟง่าย หรือลามไฟเร็ว
10. ห้ามจัดให้มีการละเล่น การแสดงที่มีการใช้อุปกรณ์ ของเล่น ที่ทำให้เกิดประกายไฟโดยเด็ดขาด
11. ในระหว่างที่จัดงานหรือเปิดบริการ ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ทางเข้าออกและทางหนีไฟ และข้อควรปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้ใช้บริการทราบ ตามเวลาที่เหมาะสม
12. อาคารที่มีสถานบริการหรือสถานที่จัดงานรื่นเริงอยู่ในอาคารให้ตรวจสอบการใช้งานของระบบป้องกันอัคคีภัยโดยรอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางหนีไฟที่ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง และต้องมองเห็นป้ายบอกทางหนีไฟได้ชัดเจนตลอดเวลา เพื่อระบายคนออกได้โดยปลอดภัย
13. กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินผู้ใช้บริการหรือผู้เข้าร่วมจัดงานรื่นเริงควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ประกอบกิจการหรือผู้จัดงานอย่างเคร่งครัดตามที่มีการประชาสัมพันธ์ ให้ทราบ
14. หลังจากปิดบริการหรือหลังจากการเลิกจัดงานควรจัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือหรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่มีความปลอดภัย
15. สถานบริการต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ที่มา : เดลินิวส์

Category : สังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com