พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
15 มิถุนายน 2549 :: 18:06:17 pm 6183

ปราสาทสัจธรรม

ณ บริเวณแหลมราชเวช ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีในเนื้อทีประมาณ 80 ไร่ เป็นที่ตั้งของสถาปัตยกรรมไม้ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของสยามประเทศ สถาปัตยกรรมไม้แห่งนี้

            ชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกว่า “วังโบราณ” บ้างก็เรียกตามวัสดุของตัวอาคารที่สร้างด้วยไม้ว่า “ปราสาทไม้”แต่ เจ้าของความคิดและผู้ดำเนินการก่อสร้างคือ คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ เรียกอาคารแห่งนี้ว่า “ปราสาทสัจธรรม”

ปราสาทสัจธรรม คือ ศิลปสถาปัตยกรรมที่สร้างด้วยไม้ที่ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษ ซึ่งเป็นรูปธรรมที่สัมผัสได้ และความหมายในด้านนามธรรม ได้สะท้อนและสื่อให้เห็นถึงความสำคัญของศาสนาและปรัชญาซึ่งเป็นสิ่งค้ำจุน โลก และสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ปรัญชาในการมุ่งสู่ความหลุดพ้นสู่โลกหน้าในอุดมคติซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของ มนุษย์ทุกรูปทุกนาม ปราสาทสัจธรรมแห่งนี้อุบัติขึ้นจากความสำนึกของคนตะวันออกที่ว่า ความเป็นมนุษย์ที่ผ่านมานับพันปีเป็นสิ่งที่จรรโลงโลกมาได้ด้วยสัจธรรมทาง ศาสนา และปรัชญาโดยมีศิลปะเป็นสื่อ เนื้อหา และความหมายไม่ใช่เป็นสิ่งที่คิดขึ้นใหม่ด้วยความอหังการ์ หากได้นำเอาสิ่งที่ดีงามที่มีอยู่ในศาสนา และปรัชญา และศิลปกรรมมาปรุงแต่งให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
     
     ออกแบบสร้าง โดยคุณเล็ก วิริยะพันธุ์ เริ่มสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2524 ทั้งยังเป็นผู้สร้างเมืองโบราณ บางปู สมุทรปราการ และพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ สมุทรปราการ คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ผู้ซึ่งได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และกำลังความคิดในการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ และสั่งสมประสบการณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และปรัชญา ผู้สร้างเมือโบราณและพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ได้ตระหนักว่าความเป็นมนุษย์ที่ผ่านมานับเป็นพัน ๆ ปี เป็นสิ่งที่จรรโลงมาได้ด้วยสัจธรรมทางศาสนาและปรัชญาโดยมีศิลปะเป็นสื่อ จึงมีความคิดที่จะเอาสิ่งที่ดีงามในศาสนา ปรัชญา ความคิดความเชื่อและศิลปกรรมมาปรุงแต่ง และแสดงออกให้มวลมนุษยชาติได้รับรู้  
     โดย เชื่อว่ามนุษย์เรานั้นเกิดและดำเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยสิ่งก่อกำเนิดทั้ง 7 สิ่งที่สำคัญ คือ ฟ้า ดิน พ่อ แม่ พระอาทิตย์ พระจันทร์ และดวงดาว ซึ่งปราสาทสัจธรรมได้นำเสนอสิ่งก่อกำเนิดทั้ง 7 ผ่านรูปแกะสลักไม้ซึ่งประดับอยู่ภายในตัวปราสาท นอกจากนี้มนุษย์ยังมีสิ่งที่ต้องกระทำและมุ่งปฎิบัติคุณธรรมอีก 4 ประการ เพื่อที่จะได้ไปสู่โลกแห่งอุดมคติ คือโลกในยุคพระศรีอาริยเมตรัย (พระศรีอาริย์) โดยได้แกะจำหลักไม้เป็นรูปพระกัลกี(บุรุษผู้ทรงม้าอยู่บนยอดสุดของปราสาท) 
สำหรับ ข้อประพฤติและคุณธรรมอีก 4 ประการ ได้สื่อสัญลักษณ์เป็นภาพจำหลักไม้อยู่บนยอดอาคารของมุขแต่ละด้าน คือ
เทวดา ถือดอกบัว หมายถึง ตั้งหลักให้กับโลก – ศาสนา
เทวดาอุ้มเด็กจูง คนชรา หมายถึง ให้ชีวิตแก่มนุษย์ – การสืบต่อ
เทวดาถือหนังสือ หมายถึง ต่อเนื่องปรัชญาอมตะ – ปัญญา
เทวดามีนกพิลาปเกาะมือ หมายถึง เพื่อความสงบสุขของโลก – สันติภาพ 

     ความเชื่อเรื่องโลก หน้าในอุดมคติของชาวตะวันตก คือ ยูโทเปีย แต่หากเป็นความเชื่อเรื่องโลกหน้าในอุดมคติของชาวตะวันออกคือ โลกในยุคพระศรีอาริยเมตรัย ในอนาคตพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้บนโลกมนุษย์เป็นองค์สุดท้าย คือ องค์ที่ 5 ในภัทรกัปป์ และเชื่อว่าในโลกหน้านี้จะมีแต่ความศานติสุข

     ปราสาทสัจธรรมแห่งนี้คือ ที่หมายให้มวลมนุษย์มาชุมนุมเพื่อจะได้ตระหนักถึงสิ่งก่อกำเนิดทั้ง 7 และคุณธรรมข้อประพฤติปฏิบัติทั้ง 4ที่จะทำให้โลกในอุดมคติเกิดขึ้นจริงแม้เป็นโลกเล็ก ๆ เฉพาะตัวบุคคลหรือโลกทั้งมวลอย่างไรก็ตามวิถีทางที่มนุษย์จะไปให้ถึงโลกแห่ง อุดมคตินั้น ย่อมต้องมีอุปสรรคขวาหนาม จึงมีการต่อสู้กันระหว่างธรรมกับอธรรม ความดี-ความชั่ว จิตใจฝ่ายสูง-ฝ่ายต่ำ ซึ่งผู้สร้างได้แสดงผ่านงานแกะจำหลักไม้เรื่องมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ของ ชาวตะวันออกคือ มหากาพย์รามายณะ และมหากาพย์ภารตยุทธ เพื่อเป็นอุทาหรณ ์และชี้แนะให้มนุษย์ชำระล้างกิเลสตัณหาในตัวให้ดับสิ้นไป ทั้งนี้เพราะไม่มีชัยชนะใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าการชนะใจตนเอง

ปราสาทสัจธรรมทั้งในด้านสถาปัตยกรรมไม้ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งสอดแทรกเนื้อหาด้านปรัญญาเพื่อเป็นมรดกทางปัญญาของมนุษย์ และเนื้อหาทางด้านปรัญญาศิลปวัฒนธรรม ที่สอดแทรกอยู่ในลวดลายการจำหลักไม้ที่วิจิตรตระการตา โดยเนื้อหาจะหมายถึงการจำลองให้มวลมนุษย์ได้ตระหนักถึงสิ่ง ก่อกำเนิดทั้ง 7 และคุณธรรมข้อประพฤติปฏิบัติทั้ง 4 ที่จะทำให้โลกใน อุดมคติเกิดขึ้นจริง ๆ แม้เป็นโลกเล็ก ๆ เฉพาะตัวบุคคลหรือโลกทั้งมวล

เวลาเปิดให้เข้าชม : เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00น.-17.00น. รอบสาธิตการฝึกโลมา แสดงทุกวัน เวลา 11.30 น. และ 15.30 น.

กิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ ในปราสาทสัจธรรม
– สาธิตเบื้องหลังการฝึกโลมา วันละ 2 รอบ 11.30น.และ 15.30น.
– ขี่ม้าหรือนั่งรถม้า รอบปราสาทสัจธรรม
– นั่ง Speed Boat ชมทัศนียภาพ
– New !! Dinner ณ ปราสาทสัจธรรม 

     ชม เบื้องหลังการฝึกปลาโลมาที่แสนฉลาด น่ารัก ในบ่อน้ำทะเลธรรมชาติ และยังได้รับเกร็ดความรู้จากการฝึกโลมาจากครูฝึก ให้แสดงท่าทางที่น่ารักในท่าต่าง ๆ ได้ไม่แพ้ชาวต่างชาติ คุณสามารถสัมผัสโลมา และป้อนอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง หรือออกคำสั่งต่าง ๆ ตามครูฝึก ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกโดยรอบแสดงมี 2 รอบคือ เวลา 11.30 น และ 15.30 น จะได้ชมสาธิตเบื้องหลังการฝึก การฝึกปลาร้องเพลง เต้นรำ เตะบอล กระโดดสูง เล่นกับผู้ชมรอบ ๆ บ่ออย่างสนุกสนาน ซึ่งโลมามีทั้งแบบหัวบาตร และปากขวด ล้วนแต่เชื่อง ชินกับคนเป็นอย่างดี ซึ่งจะสร้างความประทับใจให้กับคุณ

Reporter : พนา ศิริ   Photo : Internet   Category : ท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

Y2K