พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
20 มิถุนายน 2549 :: 13:06:35 pm 6118

หมู่บ้านช้างพัทยา

จากถนนสุขุมวิท เข้าถนนพรประภานิมิตมาประมาณ 5 กิโลเมตร และเลี้ยวขวาเข้าเส้นทางไปมาบยายเลีย 2 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวต่างประเทศให้ความสนใจ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับชีวิตของช้าง และวิถีชิวตที่ผูกพันระหว่างคนกับช้าง เช่น การให้อาหาร ช้างสอนคน คนฝึกช้างให้ทำงาน การนั่งช้างชมทัศนียภาพภูเขา และทะเลสาบเดินป่า ล่อแพ นั่งเกวียน

เรื่องราวช้างไทย 

            ต้นตระกูลช้างไทย ถือกำเนิด ณ บริเวณคาบสมุทรอินโดจีนลึกขึ้นไปตามลุ่มน้ำ สายใหญ่ ๆ ในเอเชียเป็นเวลากว่า 60 ล้านปีมาแล้ว นักสัตว์วิทยาเรียกสกุลช้างสายนี้ว่าช้างเอเชีย ช้างมีรอบติดสัดในปีหนึ่งประมาณ 10 วัน วัยเจริญพันธุ์ของช้างเพศเมียหรือช้างพังจะอยู่ระหว่างอายุ 15-50 ปี ส่วนวัยเจริญพันธุ์ของช้างเพศผู้หรือช้างพลายจะอยู่ระหว่าง 20- 55 ปี ช้างเพศเมียจะตั้งท้องราว 18-22 เดือน หลังตกลูกแล้วช้างพังจะว่างเว้นการติดสัดอยู่ประมาณ 3 ปี  

ตลอดชีวิตของแม่ช้างอาจมีลูกได้ 3 – 4 เชือก ตามปกติแม่ช้างจะตกลูกได้เพียงครั้งละ 1 เชือก ลูกช้างแรกเกิดมีน้ำหนักประมาณ 70 – 100 กิโลกรัม มีขนยาวถี่ งวงสั้น หางยาว แม่ช้างมีนมสองเต้า 

            ลูกช้างจะกินนมแม่โดยใช้ปากดูดแล้ว ม้วนงวงหรือยกงวงขึ้น ลูกช้างจะกินนมแม่อยู่หลายเดือนแม้จะกินหญ้าได้แล้วก็ตาม เมื่อลูกช้างอายุ ได้ 4 เดือน จะใช้งวงหยิบมูลแม่มากินแสดงว่าเริ่มต้องการอาหารหยาบ เมื่ออายุได้ 3 ปีครึ่งถึง 4 ปี หัวจะเริ่มขึ้นโหนก หรือหมอน เป็นวัยพร้อมรับการฝึก ( ชมการฝีก ลูกช้าง ได้ที่ หมู่บ้านช้าง เมืองพัทยา ) 
 
            ช้างเป็นสัตว์ที่ไม่กินเนื้อ อาหารส่วนใหญ่ได้แก่ ต้นไม้ ใบหญ้า ความต้องการอาหารประมาณร้อยละ 10 ของน้ำหนักตัวช้างที่เจริญวัยแล้วจะกินอาหารเฉลี่ยวันละประมาณ 250 กิโลกรัม อาหารของช้าง ได้แก่ หญ้าชนิดต่าง ๆ ไผ่ หน่อไม้ เถาวัลย์ พืชล้มลุก พืชไร่ และไม้ยืนต้น เช่น กล้วย อ้อย สัปปะรด ข้าวโพด มะพร้าว อาหารธรรมชาติ

ฐานะของช้างเผือก  ช้างเผือกเป็นราชพาหนะคู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์มีฐานะเทียบเท่าเจ้านาย ชั้นเจ้าฟ้า ชั้นของช้างเผือกมี 3 ชั้น คือ 1. ช้างเผือกเอก  2. ช้างเผือกโท  3. ช้างเผือกตรี

ลักษณะของช้างเผือก
    ช้างเผือกเป็นช้างที่มี ลักษณะพิเศษด้วยเหตุที่ช้างเผือกมีลักษณพิเศษหาได้ยากคนสมัยโบราณจึงถือได้ ว่าเป็นช้างคู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ สามัญชนมิควรเลี้ยงไว้เป็นของส่วนตัว คำว่าช้างเผือกเป็นคำที่เรียกกันมาแต่โบราณและเข้าใจว่า ช้างเผือกจะต้องมีสีขาวเสมอไปดัง เช่น ช้างเผือกทรงเครื่องคชาภรณ์สิ่งของจำเป็นสำหรับช้าง

             
            หมู่ บ้านช้างเมืองพัทยา เป็นสถานที่คุ้มภัยช้างเรามีช้างจำนวนมากที่ต้องเลี้ยงดูคู่ไปกับควาญช้าง ค่าใช้จ่ายในแต่ละวันจึงเป็นเงินจำนวนมากที่ต้องจัดหามาเพื่อให้เพียงพอกับ การเลี้ยงดูเขาทั้งหลาย ทั้งอาหาร และยารักษาโรคที่จำเป็นทางหมู่บ้านช้าง เมืองพัทยา จึง ขอเชิญผู้ที่มีจิตใจเมตตาต่อบรรดาช้างร่วมบริจาคอาหารผลไม้ หรือปัจจัย ที่จำเป็นต่อการเลี้ยงดู

ระบบมูลช้าง นำมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าที่คุณคิดที่หมูบ้านช้าง พัทยา เราสามารถนำมูลช้างมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่า ทางกรมพลังงานมีแนวความคิดที่จะริเริ่มทำ ไบโอแก๊ส จากมูลช้าง

เกล็ดน่ารู้เกี่ยวกับช้าง
               ช้างเป็นสัตว์ที่มีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์และมีความอดทนต่อการเดินทางในป่า ตลอดจนขึ้นเขาลงห้วยได้ดีกว่าสัตว์ซึ่งใช้เป็นพาหนะ เช่น ม้า หรือ วัว นอกจากนี้นักรบโบราณยังใช้ช้างเป็นพาหนะในการต่อสู้กันโดยที่คู่ต่อสู้นั่ง อยู่บนคอช้างแล้วใช้อาวุธฟันกันดัง เช่น สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงฟันพระมหาอุปราชาของพม่า ด้วยพระแสงของ้าวจนสิ้นพระชนม์บนคอช้างช้างสำคัญจะมีมงคลลักษณะ 7 ประการคือ
               1. ตาขาว
               2. เพดานขาว
               3. เล็บขาว
               4. ขนขาว
               5. พื้นหนังขาว
               6. ขนหางขาว
               7. อัณฑะโกสขาว

การ แสดงโชว์
               1. ท่องเที่ยวแบบครบวงจร (เดินทางไปกับช้าง, เดินทางท่องเที่ยวในป่า, ล่องแพ, นั่ง
               เกวียน, อาหารเช้า หรืออาหารเย็น เวลา 10.30 น. – 16.00 น.
               2. โชว์ช้าง ใช้เวลา 90 นาที เวลา 14.30 น. – 16.00 น.
               3. นั่งช้างท่องเที่ยว ใช้เวลา 60 นาที สามารถนั่งชมได้ตลอดเวลาทำการ

โครงการ ใหม่ : ชะนี และ ลิง กลับสู่ป่า

               นอกจากที่หมู่บ้านช้าง ในเขตพัทยายังมีการแสดงเกี่ยวกับช้างที่คล้ายคลึงกัน เช่น บ้านช้างไทย โทรศัพท์หมายเลข 0-3870-6289-91 อุทยานช้างโชว์ ถนนสุขุมวิท โทรศัพท์หมายเลข 0-3871-6379 ถิ่นช้างไทย ซอยชัยพฤกษ์ ถนนสุขุมวิท โทรศัพท์หมายเลข 0-3875-6517 และ ฟาร์มช้างไทย ทางเข้าสนามกอล์ฟฟีนิกซ์ ถนนสุขุมวิท โทรศัพท์หมายเลข 0-3823-7825, 0-3823-8020

ที่อยู่
54/1 หมู่ 2 เมืองพัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
หมู่บ้านช้าง : โทร / แฟกซ์ : (038) 249-818, 249-853 , 249-174

Reporter : PDN staff   Photo : Internet   Category : ท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com