พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
17 มิถุนายน 2549 :: 16:06:39 pm 6142

อลังการ

"อลังการ" เป็นโครงการที่เกิดขึ้นมาเพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่า และยังเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐในด้านการท่องเที่ยว ผู้ดำเนินโครงการนี้ได้แก่ บริษัท เจ ทู เค เมเนจเมน์กรุ๊ป จำกัด

ซึ่งเป็นบริษัทในเครือโรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านบริการกลุ่มนักท่องเที่ยวมานานกว่า 12 ปี โดยการลงทุนทำโครงการใช้งบประมาณในการดำเนินการไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท และยังสามารถที่จะสร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับคนไทยได้มากกว่า 1,000 คน โดยโครงการ “อลังการ” ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลักอันได้แก่ โรง ละครอลังการ, ภัตตาคารอลังการ และลานวัฒนธรรม
              
            อัครสถานแห่งความเป็นไทย จะถือกำเนิดขึ้นมาเป็นหนึ่งในความภูมิใจของประเทศชาติจักต้องธำรงไว้ซึ่งราก แห่งความเป็นไทย และสำแดงถึงความยิ่งใหญ่ของความเป็นไทย ในทุกภูมิภาคในทุกฤดูกาลทุกเทศกาลงานประเพณี และทุกสถานที่อันเรืองงามดุจเทพรังสรรค์นานาสิ่งสำคัญเหล่านี้ จึงต้องประทับตาประทับใจประทับไว้ในความรู้สึกของผู้ชม ตลอดระยะเวลาใน การแสดงและตราตรึงอยู่ในความทรงจำอันงดงามตลอดไปพร้อมทั้งยังเอาไปบอกกล่าว เล่าต่อด้วยความชื่นชมทั้ง แสง สี เสียง ลีลา เรื่องราว และวิธีการนำเสนอ…

วัตถุประสงค์ในการสร้าง “อลังการ”
1). เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในด้านการท่องเที่ยว
2). เพื่อแสดงถึง “ความเป็นไทย” นับตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน แสดงให้ชมอย่างยิ่งใหญ่
3). เพื่อให้เป็นโรงละครต้นแบบของเมืองไทยในการแสดงด้วยระบบการแสดงแบบ 360 องศา
4). เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรม ศิลปะ วิถีชีวิตของชาติไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันผ่านการแสดง
5). เพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้สึกเสมือนท่องเที่ยวไปทั่วแผ่นดินไทยทั่วทุก ภูมิภาค เพียงได้มาชมการแสดงที่นี่

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของ “อลังการ”
กำแพงแก้ว เราจะเรียกว่ากำแพงแก้วจักราศี เสมือนทำหน้าที่ในการต้อนรับแขก
ภัตราคารอลังการ จะใช้ลีลาของผ้าไทยมาเป็นแนวทางการออกแบบ
หอระฆังรูปตัว A เป็นระฆังแห่งกาลเวลาที่จะนำท่านเข้าสู่โรงละคร
ภูเขาอลังการ จะผ่านลำธารอัญมณี และหมู่เครื่องบายสีที่แสดงถึงการต้อนรับ

                                    A L A N G K A R N ความหมายตัวอักษรแต่ละตัวคือ อัญมณีทั้ง 9

“มหากาพย์อลังการไทย” ใช้เทคนิคต่าง ๆ อย่างล้ำสมัย เทคนิคการฉายภาพบนม่านน้ำ เลเซอร์มัลติคัลเลอร์ใหม่ล่า สุด ใช้พลุจริง ในการจุดประกอบการแสดง มีการแสดงในระบบสลิงบนท้องฟ้า ที่มากที่สุดในโรงละคร เมืองไทย เป็นการแสดงจินตนาการไทย ในระบบสากลทุกวินาทีที่สัมผัส ได้ ใช้เปลวไฟจริง ที่ลุกไหม้บนผิวน้ำความยาวกว่า 70 เมตรในการแสดง
 
โรงละคร “อลังการ” 
               เป็นโรงละครขนาดใหญ่สามารถจุผู้เข้าชมได้มากกว่า 2,000 ที่นั่งภายในได้รับการออกแบบและตกแต่งที่ทันสมัยเป็นโรงละครที่ถูกสร้างขึ้น มาเพื่อรองรับการแสง “วิวิธจินตทัศน์” บนเวที Hexa Stage ความยาว 70 เมตร ซึ่งเป็นเวทีที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทย และด้านข้างของเวทียังขนาบด้วยจอภาพยนตร์ขนาด 11×15 เมตร ทั้งสองด้านเทคนิคในการแสดงประกอบไปด้วย ลิฟต์ระบบไฮโดรลิก การแสดงตระการตากับพลุไฟด้วยระบบไพโรเทคนิค เทคนิคการฉายภาพบนม่านน้ำเบื้องหน้าของเวที ในส่วนของระบบเสียงเป็นแบบ Real Surround มัลติคัลเลอร์ ที่สมบูรณ์แบบและในการรับชมแบบ panorama ทำให้ผู้ชมได้รับชมแบบตื่นตา ตื่นใจในการแสดงซึ่งโรงละคร “อลังการ” แห่งนี้เปรียบเสมือนหัวใจของ อลังการ

โรง ละคร “อลังการ” 
เปิดให้บริการตั้งแต่  เวลา 17.30 – 23.00 น.
การแสดงเริ่ม           เวลา 20.00 – 21.00 น.

อัตราค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ชมโรงละครและทานอาหาร                                     ราคา 800 บาท
ผู้ใหญ่ชมโรงละครอย่างเดียว                                            ราคา 600 บาท
เด็กที่ความสูงไม่ถึง 120 ซ.ม ชมโรงละครและทานอาหาร     ราคา 560 บาท
เด็กที่ความสูงไม่ถึง 120 ซ.ม ชมโรงละครอย่างเดียว            ราคา 420 บาท

ในการเข้าชมภายในโรงละคร “อลังการ” ไม่อนุญาตให้นำ กล้องถ่ายรูป, อุปกรณ์สื่อสารที่ถ่ายภาพต่าง ๆ เข้าในโรงละคร โดยห้ามมิให้มีการบันทึกภาพการแสดงโดยทางโรงละครมีที่รับฝากของไว้ทางด้าน นอกโรงละคร

สถานที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท ก.ม. 155 พัทยาจอมเทียน ชลบุรี 20250
โทรศัพท์ติดต่อ 0-3825-6000

Reporter : PDN staff   Photo : Internet   Category : ท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com