พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
29 กรกฎาคม 2549 :: 14:07:46 pm 32989

งานประเพณีถวายเทียนพรรษา เมืองพัทยา

เมืองพัทยาเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา พร้อมทั้งขอเชิญประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่เทียน และการประกวดเทียน ในวันที่12 กรกฎาคมนี้

นายนิรันดร์ วัตนศาสตร์สาธร นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา พร้อมด้วยนายสุรัตน์ เมฆะวรากูล ประธานชมรมสภาวัฒนธรรมอำเภอบางละมุง คณะผู้บริหารเมืองพัทยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษาครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 401 ศาลาว่าเมืองพัทยา

เนื่องด้วยวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 ตรงกับวันเข้าพรรษา ซึ่งเทศกาลเข้าพรรษานี้ ถือกันว่าเป็นเทศกาลพิเศษ ที่พุทธศาสนิกชนร่วมกันสร้างบุญกุศลหรือตั้งใจทำความดี ละเว้นการกระทำบาปกรรม ลด เลิกอบายมุข และร่วมแรงร่วมใจกันหล่อเทียนแท่งใหญ่แล้วแห่ไปตั้งในอุโบสถ เพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัยตลอด 3 เดือน และเทียนนั้นมีการหล่อหรือแกะเป็นลวดลายและประดับตกแต่งกันอย่างงดงาม ดังนั้นเมืองพัทยาร่วมกับชมรมสภาวัฒนธรรมอำเภอบางละมุง กำหนดจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป และเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้เมืองพัทยาอีกทางหนึ่งด้วย

มติในที่ประชุมนายนิรันดร์ วัตนศาสตร์สาธร นายกเมืองพัทยากล่าวว่า ในปี 2549 เป็นปีแรกที่เมืองพัทยาร่วมกับชมรมสภาวัฒนธรรมฯ และจะจัดรูปแบบให้ยิ่งใหญ่สวยงาม ทั้งนี้ได้มอบหมายให้นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา ดูแลการจัดรูปแบบขบวนเทียนพรรษา และการประกวดเทียนพรรษา อีกทั้งการกำหนดเส้นทางของขบวนแห่ให้เหมาะสมและสมบูรณ์แบบโดยมีมติในที่ประชุมให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในวาระต่อไป

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นงานประเพณีที่รวมความผูกพันของชุมชนท้องถิ่น โดยเริ่มตั้งแต่การที่ชาวบ้านร่วมบริจาคเทียนเอามาหลอม หล่อเป็นเทียนเล่มใหญ่เล่มเดียวกัน เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะไปในตัว การสรรหาภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่มีฝีมือทางช่าง มีความรู้ ความชำนาญในเรื่อง การทำลวดลายไทย การแกะสลักลวดลายลงบน ต้นเทียน การทำเทียนให้เป็นลายไทย แล้วนำไปติดบนต้นเทียน การประดับด้วยผ้าฝ้าย ผ้าไหม ดอกไม้สด ล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือของช่างในท้องถิ่น 

มูลเหตุที่ต้องมีการหล่อเทียนนั้น ก็เนื่องมาจากในฤดูฝน หรือที่เรียกกันว่า “ฤดูการเข้าพรรษา” คือช่วงแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 นั้น กำหนดให้พระภิกษุทั้งหลายต้องงเข้าอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา 3 เดือน พระภิกษุสงฆ์ที่ต้อง อยู่จำพรรษาในพระอารามระหว่างนั้นมีการสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้าค่ำ มีความจำเป็นต้องใช้เทียนไว้สำหรับ จุดบูชาให้ตลอดพรรษา พุทธศาสนิกชนจึงพร้อมใจกันหล่อเทียน สำหรับให้พระภิกษุสงฆ์ได้จุดบูชาตลอด 3 เดือนของกำหนดเวลาเข้าพรรษา จึงเรียกเทียนที่หล่อ ขึ้นนี้ว่า “เทียนพรรษา” หรือ “เทียนจำนำพรรษา”

การถวายเทียนพรรษาเป็นกุศลอย่างหนึ่งของการให้ทานด้วยแสงสว่าง ซึ่งจะเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญา สว่างไสว พิธีหล่อเทียน เริ่มก่อนการเข้าพรรษาเล็กน้อย การตระเตรียมงานพิธีหล่อเทียนในชุมชนนั้น จะเริ่มขึ้นประมาณวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 ก่อนเข้าพรรษา ประมาณ 1 สัปดาห์

เมื่อหล่อเทียนในวันรุ่งขึ้นจะจัดขบวนแห่นำไปถวาย ณ วัดใดวัดหนึ่ง เพื่อเป็นพุทธบูชาและ ในวันนั้นมีการทำบุญร่วมกัน ตักบาตร ถวายพระภิกษุสงฆ์ แสดงความศรัทธาโดยพร้อมเพรียงกัน งานทำบุญหล่อเทียน และถวายเทียนพรรษานับเป็นประเพณีที่ดีงามสมควรที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จะได้ช่วยกันรักษา ประเพณีนี้ไว้ให้คงอยู่สืบไปชั่วกาลนาน

Reporter : PDN staff   Photo : PDN staff   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com