พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
18 กรกฎาคม 2549 :: 16:07:11 pm 5050

หมู่บ้านช่องแสมสาร (สัตหีบ)

หมู่บ้านช่องแสมสาร หากเอ่ยชื่อนี้ทุกคนคงนึกถึงแหล่งฝึกสอนดำน้ำ หรือในเรื่องของแหล่งตกปลาเสียเป็นส่วนใหญ่แต่ใครจะทราบบ้างเล่าว่า ในขณะนี้หมู่บ้านหรือคนที่คุ้นเคยก็จะเรียกชื่อสั้น ๆ ว่า "ช่องแสมสาร" เปลี่ยนแปลงไป

หรือมีสิ่งใดที่พิเศษยิ่งกว่าแต่เก่าก่อนมา นอกเหนือจากที่เป็นแหล่งฝึกดำน้ำและตกปลาแล้วนั้นช่องแสมสาร ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว และมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ผู้คนได้เดินทางมายังหมู่บ้านแห่งนี้ได้เคารพ และสักการะบูชากันเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว และขอพรให้มีความสงบร่มเย็นต่อไป ในภายภาคหน้าอีกด้วย
การเดินทาง
               หากมาจากสัตหีบ ใช้เส้นทางถนนสายสุขุมวิทแล้วให้ใช้เส้นทางไปจังหวัดระยองโดยตามรายทางจะ ผ่านกองเรือยุทธการ และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน จนกระทั่งเห็นสวนหย่อมขนาดใหญ่สังเกตได้ง่ายนั่นคืออนุสาวรีย์ของรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แวะเข้าไปพักผ่อนหรือสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลกันก่อนสถานที่แห่งนี้ร่มรื่น และเป็นระเบียบสะอาดตาดี หรือบางท่าน ใช้เส้นทางมาจากถนนสายบายพาส ขับตรงมาผ่านตลาดกิโลเมตรที่ 10 ผ่านด้านข้างของโรงพยาบาลสิริกิตย์ ผ่านค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้าก็สะดวก อีกเส้นทางหนึ่ง ตามรายทางจะมีป้ายบอกทางไปหมู่บ้านแสมสารไว้อย่างชัดเจน

               หมู่บ้านช่องแสมสาร สามารถเข้ามาได้สองทางจากถนนสุขุมวิท ตามที่กล่าวไว้เบื้องต้นว่าทางแรกอาจมาจากทางด้านอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 หรืออีกเส้นทางหนึ่งตั้งต้นจากโรงพยาบาลสิริกิตย์แล้วแต่สะดวกของแต่ละบุคคล โดยจากทางเข้าหมู่บ้านต้องขับรถเข้ามาด้านในประมาณ 10 กิโลเมตรก็จะเข้ามาด้านในโดยมีป้ายบอกเลี้ยวขวาจะไปศาลพระเจ้าตากสินมหาราช และหากเลี้ยวซ้ายก็จะไปวิหารหลวงพ่อดำ

รู้จักหมู่บ้านช่องแสมสาร
               หมู่บ้านช่องแสมสาร หรือ ตำบลแสมสารมีเนื้อที่โดยประมาณ 32 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,000 ไร่ โดยมีลักษณะทางภูมิประเทศเป็นภูเขา และที่ราบชายฝั่งทะเล โดยแบ่งจำนวนหมู่บ้านออกเป็น 4 หมู่บ้านและมีจำนวนครัวเรือนประมาณ 1,240 ครัวเรือน ประชากรโดยประมาณ 5,842 คน อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ ได้แก่การทำอาชีพประมง, การค้าขาย, และรับจ้างและการทำไร่

               ผู้คนทั่วไปรู้จักหมู่บ้านช่องแสมสาร ส่วนใหญ่ก็จะมาท่องเที่ยวตกปลา และออกไปดำน้ำชมปะการัง โดยส่วนใหญ่จะพักที่หมู่บ้านแห่งนี้และเริ่มทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการตกปลาก็จะเช่าเรือออกไปแต่เช้าและกลับเข้าฝั่งในเวลาเย็น โดยมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากนัก 

               ไหว้ หลวงพ่อดำ คนส่วนใหญ่ที่มีโอกาสเยี่ยมเยือนหมู่บ้านช่องแสมสาร แห่งนี้ต้องหาโอกาสแวะเคารพสักการะหลวงพ่อดำวิหารของหลวงพ่อที่อยู่ในหมู่ บ้านแห่งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง หลวงพ่อดำนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวหมู่บ้านช่องแสมสารให้ความนับถือ กันมาช้านานแล้ววิหารของหลวงพ่อดำอยู่ในหมู่บ้านมีป้ายบอกทางชัดเจนโดยวิหาร อยู่บนเนินสูงติดทะเลมองเห็นวิวทะเล และมองเห็นหมู่บ้านช่อง แสมสารทั้งหมดได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียว 

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้วยพระวิริยะอุตสาหะอันแรงกล้า และความกล้าหาญของพระองค์เป็นที่ครั่นคร้ามของอริราชศัตรูและพระองค์ทรงใช้ ยุทธวิธีของหน่วยรบขนาดเล็กกระทำการรบในลักษณะสงครามพิเศษ เข้าต่อสู้กับข้าศึกวีรกรรมอันโดดเด่นของพระองค์นี่เอง ที่ทรงใช้ยุทธวิธีการรบหลากหลายรูปแบบเป็นต้นแบบในปัจจุบัน และจากพระปรีชาสามารถของพระองค์นี่เองที่ทำให้หลายหน่วยงานในปัจจุบันยกย่อง พระองค์เป็นแบบอย่าง หรือถือเป็นพระบิดา หรือวันสถาปนาของหน่วยงานของตนเพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อเชิดชูเกียรติคุณของพระองค์ท่านให้คงอยู่ตราบชั่วลูกหลาน สืบต่อไปนานแสนนาน หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ จึงได้กำหนดให้ วัน ที่ 17 เมษายน ของทุกปีซึ่งเป็น วันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช เป็นวันสถาปนาหน่วยงานและได้รับการอนุมัติให้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นที่ ณ บริเวณ เขาหมาจอ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

              

               พิธี เททองหล่อพระบรมรูป เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2545 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่วัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนร่วมกันบริจาคสมทบทุนการสร้างพระ บรมรูปโดยสามารถรวบรวมภายใน 35 เดือนได้รับบริจาคถึง 35 ล้านบาท 

แห่พระบรมรูปเพื่อนำไปประดิษฐาน และในวันที่ 19 เมษายน 2547 ก็ได้มีพิธีแห่พระบรมรูปเพื่อนำไปประดิษฐานที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน มีประชาชนชาวแสมสารและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงผู้ที่ต้องการมาสักการะบูชา ร่วมพิธีแห่พระบรมรูป จำนวนมากในวันนั้นยังได้มีการสรงน้ำพระที่วัดแสมสารอีกด้วย               

พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงครองราชย์สมบัติ 15 ปี ช่วงที่ชาติบ้านเมืองต้องการความสมานสามัคคีของคนในชาติ และต้องการขวัญและกำลังใจประชาชนให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ปรกติสภาพของบ้าน เมืองในขณะนั้นที่บ้านเมืองเกิดความระส่ำระส่ายจากการถูกรุกรานของศัตรู ให้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมมือ ร่วมใจกันปกป้องบ้านเมืองจากศัตรูที่มารุกราน ให้แพ้พ่ายไปในที่สุด

 
Reporter : PDN staff   Photo : Internet   Category : ท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

yo