พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
28 กรกฎาคม 2549 :: 14:07:59 pm 32972

อนุมัติโครงการ Ocean 1 Tower

ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายทวิช ฉายสว่างวงศ์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมสภาเมืองพัทยาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2549 และมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

นายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร นายกเมืองพัทยา ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดของการก่อสร้างโครงการ Ocean 1 Tower ให้ในที่ประชุมทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับขอความคิดเห็นจากที่ประชุม ซึ่งทางบริษัทสยาม เบสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โดยมีนายบรูโน่ พิลเกล เป็นผู้ดำเนินการโครงการ Ocean 1 Tower ได้กล่าวชี้แจงถึงรายละเอียดการดำเนินการโครงการดังกล่าวว่า โครงการนี้จะประกอบด้วย อาคารทาวเวอร์จำนวน 91 ชั้น มีความสูง 805 เมตร และอาคารพลาซ่า 2 ชั้น มีความสูง 14.80 เมตร ตั้งอยู่ที่ ถนนหาดจอมเทียนสาย 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งจัดเป็นที่ดิน ประเภทพาณิชยกรรม

สำหรับอาคารสูงดังกล่าวนับว่าเป็นอาคารที่สูงที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังเพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถเพิ่มรายได้พร้อมทั้งสร้างงานให้แก่ประชาชนเมืองพัทยาได้อีกทางหนึ่ง และยังจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งสามารถสร้างความภูมิใจให้แก่ประชาชนเมืองพัทยาที่เป็นที่ตั้งของอาคารสูงระดับโลกได้อีกด้วย 

สำหรับโครงการนี้ได้ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ถึงผลกระทบของสภาวะสิ่งแวดล้อม ได้มีการเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานดังกล่าวแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2549 ซึ่งในที่ประชุมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับความเหมาะสมในการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารสูงในเมืองพัทยา และมีมติให้สอบถามนโยบายของเมืองพัทยาในการควบคุมอาคารสูง และขอความคิดเห็นของสมาชิกสภาเมืองพัทยา ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว เพื่อประกอบในการพิจารณาของคณะกรรมการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อีกทั้งยังนำเสนอรายงานให้แก่ สภาเมืองพัทยาพิจารณาให้ความเห็นควรให้มีการก่อสร้างอาคารสูงในโครงการดังกล่าวหรือไม่ และเห็นว่าควรมีมาตรการควบคุมอาคารสูงในเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษอย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเมืองพัทยา จากนั้นในการประชุมสภาเมืองพัทยา ได้มีการนำเสนอรายงานจากตัวแทนบริษัทสยาม เบสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้ซึ่งมีความเกี่ยวข้องในส่วนการก่อสร้างโครงการดังกล่าวโดยตรง อีกทั้งยังได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของส่วนต่าง ๆ ในโครงการการก่อสร้างให้ที่ประชุมได้รับทราบทั้งหลักการและเหตุผลสำหรับโครงการในครั้งนี้  

หลังจากจบการรายงานโครงการดังกล่าว ในที่ประชุมลงความคิดเห็นว่าเห็นชอบในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ซึ่งสมาชิกสภาเมืองพัทยานั้นต่างได้มีการแสดงความคิดเห็นกันหลากหลาย โดยความคิดเห็นส่วนใหญ่จะมีความกังกลในเรื่องการเกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีการเน้นกำชับให้ทางบริษัทคำนึงถึงการทำประโยชน์สู่สังคมให้มากที่สุด และดำเนินโครงการให้มีความรอบคอบปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนด้วย

Reporter : PDN staff   Photo : Internet   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com