พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
15 กรกฎาคม 2549 :: 16:07:45 pm 5068

เกาะไผ่ (สัตหีบ)

ตั้งอยู่เขตพื้นที่อ่าวพัทยา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นราชพัสดุ กระทรวงการคลัง ได้อนุญาตให้กองทัพเรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกาะทั้งหมด หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเป็นหน่วยปกครองดูแลและใช้ประโยชน์ ที่ดินเกาะไผ่ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2512 กองทัพเรือได้อนุมัติให้จัดกำลังพล จากหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งไปปฏิบัติราชการบนพื้นที่เกาะ ไผ่

              ต่อมาสภากลาโหม มีมติเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหารโดยให้พิจารณาเปิดแหล่ง ท่องเที่ยวในพื้นที่ทหารเพิ่มขึ้นประกอบกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมใน ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป กองทัพเรือจึงได้ผ่อนปรนให้ใช้พื้นที่ของทหารบางส่วนเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งจากการที่เกาะไผ่เป็นสถานที่ที่มีความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์ และเป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวกองทัพเรือจึงได้พิจารณากำหนดให้เกาะไผ่ เป็นสถานที่ที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตั้งแต่ เม.ย. 2545 เป็นต้นมา 

เกาะไผ่ มีหาดทรายที่สวยงามเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์เหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อนมี หาดจำนวน 6 หาด อยู่บริเวณรอบเกาะมีสำนักงานท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือคอยต้อน รับและให้ข้อมูลในการเยี่ยมชม บริเวณหาดหน้าบ้านโดยมีข้อปฏิบัติ และข้อห้ามสำหรับผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวและชมทิวทัศน์บนเกาะ ดังนี้

ต้องได้รับอนุญาตจากกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเป็น   ผู้อนุญาตโดยทำสัญญาเข้าเยี่ยมชมตามแบบฟอร์มที่กองทัพเรือกำหนด และจะไม่ใช้สิทธิการเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากกองทัพเรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
– บริษัทที่นำนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมจะต้องได้รับอนุญาตให้ ดำเนินการท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง ตามกฎหมายสำหรับเรือที่นำนักท่องเที่ยวเดินทางไปเกาะไผ่จะต้องจดทะเบียนถูก ต้องตามกำหนดของกรมเจ้าท่า
– การขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมให้ทำสัญญาฯ ทุกครั้งที่มีความประสงค์ขึ้นบนพื้นที่เกาะ เพื่อการตรวจสอบสถิติและการดูแลในด้านต่าง ๆ
– บริษัททัวร์เป็นผู้รับ ผิดชอบนำขยะและสิ่งปฏิกูลออกนอกพื้นที่เกาะ ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะโดยเด็ดขาด

-   

– นัก ท่องเที่ยวจะต้องไม่ทำลายพืชและทำลายสัตว์ทุกชนิดในบริเวณพื้นที่เกาะ
– ห้าม หัก เด็ด ทำลาย หรือ เปลี่ยนแปลงธรรมชาติใด ๆ
– ห้าพกพาอาวุธเข้าบริเวณ พื้นที่เกาะ
– ห้ามนำสุราและเครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิดติดตัวไปดื่มกินบน เกาะ
– การท่องเที่ยวต้องอยู่ในความควบคุมของหน่วยบัญชาการต่อสู้ อากาศยานและรักษาฝั่งเพื่อความปลอดภัย ป้องกันอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สิน และการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
– การดำเนินการเกี่ยวกับการนำอาหาร และเครื่องมือประกอบอาหารทุกชนิดขึ้นไปประกอบอาหารบนเกาะไผ่ต้องเสนอขอ อนุญาตทุกครั้ง และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งอย่างเป็น รายลักษณ์อักษรก่อน
– หากหน่วยมีความจำเป็นทางด้านยุทธการ กองทัพเรืออาจจะมีการงดให้ใช้พื้นที่โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การเดินทาง                
ระยะทางจากท่าเรือ พัทยาถึงเกาะไผ่ประมาณ 11 ไมล์ทะเล ใช้ระยะเวลาในการเดินทางโดยเรือนำเที่ยว 30 นาที โดยกำหนดให้นักท่องเที่ยวขึ้นเกาะบริเวณหาดหน้าบ้านของเกาะไผ่

ผู้ ที่ประสงค์เข้าเยี่ยมชมสามารถติดต่อได้ที่
ฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โทร 038-431-477 หรือ สำนักงานการทอ่งเที่ยวเกาะไผ่ 038-431-477

   
Reporter : PDN staff   Photo : Internet   Category : ท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com