พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
08 กันยายน 2549 :: 11:09:20 am 32805

ททท.เปิดหลักสูตร 20 จว. สร้างวินัยการบริการ ขานรับ Thailand Grand Invitation

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)ร่วมกับ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว(ATTA) และสมาคมโรงแรมไทย(THA) สร้างวินัยและความพร้อมในกลุ่มผู้ที่ให้บริการ สอดรับและต่อเนื่องจากการดำเนินงาน โครงการต้อนรับประทับใจและถือเป็นส่วนหนึ่งในด้าน Grand Service ภายใต้แคมเปญ Thailand Grand Invitation ด้วยการจัด โครงการอบรมการบริการและการต้อนรับที่ประทับใจ ขึ้นใน 20 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาค

ระหว่างวันที่ 22 ส.ค.ถึง 28 ก.ย.49 โดยเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานคร และจะเวียนไปในแต่ละจังหวัด ที่เป็นเมืองหลักทางการท่องเที่ยวอาทิ หัวหิน นครนายก สระบุรี เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ กาญจนบุรี พัทยา ระยอง เกาช้าง นครราชสีมา ของแก่น อุบลราชธานี นครพนม ตรัง หาดใหญ่ ภูเก็ต สมุย โดยจังหวัดชลบุรี จัดขึ้นในวันที่ 7 ก.ย. 49 ณ โรงแรมดุสิต รีสอร์ท ตั้งแต่เวลา 8.00-15.30 น. นายวีรวัฒน์ ค้าขาย รองนายกเมืองพัทยาให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้

ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกและวินัยของบุคลากรจากทุกภูมิภาคในส่วนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่ทำหน้าที่ให้การบริการต้อนรับ ได้มีความพร้อมมากขึ้นทั้งในด้านบริการ ทัศนคติ ความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงเต็มประสิทธิภาพ

โครงการอบรมการบริการและการต้อนรับที่น่าประทับใจ ครั้งนี้จัดขึ้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพนักงานผู้ปฏิบัติงานในโรงแรม และรีสอร์ท กลุ่มบริษัทนำเที่ยว ที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกของ ATTA และกลุ่มผู้ให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้ารับการอบรมในหลักสูตรแบบเต็มวัน และครึ่งวัน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงหลายท่านจากสถาบันการศึกษา และบางท่านเป็นผู้บรรยายพิเศษจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เช่น ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ในแวดวงธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ ฯลฯ มาเป็นผู้บรรยายในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การเป็นผู้ให้การบริการที่ดี จรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ โดย อ.อภิชาติ ดำดี การพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับงานบริการ โดย อ.กฤศวรรณ สิริอภิบาล การให้การบริการในวิชาชีพโรงแรม โดย อ.ระเบียบ บุญกรรเชียง และการให้การบริการในวิชาชีพธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ โดย อ.มัสลิน สุขพัฒนานรากุล

ทั้งนี้ผู้ที่เข้ารับการอบรมในโครงการทุกท่านจะได้รับเข็มกลัดสัญลักษณ์ Thailand Grand Invitation Host เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงถึงการผ่านการอบรมและสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานได้อย่างเต็มภาคภูมิ พร้อมสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนต่อไป

Reporter : PDN staff   Photo : PDN staff   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com