พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
06 ตุลาคม 2549 :: 10:10:58 am 32762

ตม.พัทยา .ชี้แจงหลักเกณฑ์การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทย

เนื่องจากสถานการณ์โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะเห็นได้จากการก่อการร้าย การก่อความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เล็งเห็นถึงผลกระทบดังกล่าว

จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และระเบียบในการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว โดยคำนึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและความมั่นคง โดยมีนโยบายที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้ได้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว ควบคู่ไปกับความมั่นคงของประเทศ 

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 49 พ.ต.อ. อิทธิพล อิทธิสารรนชัย ผู้กำกับด่านตรวจคนเข้าเมืองพัทยา ตม. ได้เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ในเรื่องของการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรว่า ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่ง ที่ 608/2549 ลงวันที่ 8 ก.ย.49 เรื่องการมอบอำนาจในการอนุญาตให้คนต่างด้าวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว สามารถเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้หลายครั้งโดยยกเว้นการตรวจลงตรา (No Visa) มีประเทศที่ได้รับการยกเว้นจำนวนทั้งหมด 41 ประเทศ 

โดยอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันแรกที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน สำหรับคนต่างด้าวซึ่งประสงค์ที่จะเข้ามาในราชอาณาจักรหลังอนุญาตครบ 90 วันดังกล่าวแล้ว ต้องไปดำเนินการขอรับการตรวจลงตรา หรือขอวีซ่าจากสถานทูตไทย ในต่างประเทศหลังจากได้รับการตรวจลงตราแล้วสามารถเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้อีกครั้ง 

ทั้งนี้สำหรับระเบียบข้อบังคับดังกล่าว พ.ต.อ. อิทธิพล กล่าวว่า จะไม่มีผลต่อการเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพราะหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะช่วยสกรีนชาวต่างชาติที่กระทำความผิดและหนีเข้ามาอยู่ในประเทศ สามารถทำให้เจ้าหน้าที่มีข้อมูลในการติดตามตัวเพราะพัทยามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมากซึ่งแต่ละคนที่เข้ามาไม่มีข้อมูลพื้นฐานประชากรเหมือนคนในประเทศ 

ฉะนั้นจึงต้องมีหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อควบคุมคนไม่ดีและผลักดันกลับสู่ประเทศ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั่วไปจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักเนื่องจากเข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็กลับออกไปไม่ได้เข้ามากบดานหรือหนีความผิด ฉะนั้นคนดีเราจะต้อนรับอย่างดี ส่วนคนไม่ดีเราจะจับกุมและผลักดันกลับสู่ประเทศโดยเร็ว พ.ต.อ. อิทธิพล กล่าว ทิ้งท้าย

Reporter : PDN staff   Photo : PDN staff   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com