พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
07 เมษายน 2550 :: 11:04:53 am 32574

ประกวดยุวทูตประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวพัทยาปี 2

เมืองพัทยาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคกลางเขต 3 จัดโครงการอบรมและประกวดยุวทูตประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวพัทยา โดยมีคณะครูอาจารย์นำนักเรียนในเขตเมืองพัทยาที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมประกวดยุวทูตกันอย่างคับคั่ง

โดยเมืองพัทยาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่ยังคงความสวยงามตามธรรมชาติ รวมทั้งมีศักยภาพในความพร้อมทั้งสาธารณูปโภคและความสะดวกอย่างครบครัน จึงเป็นสถานที่ที่มีผู้คนนิยมมาท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นจำนวนมาก 

และแม้ว่าจะมีจำนวนประชากรอาศัยในพัทยาเป็นจำนวนมาก แต่ชาวพัทยาโดยเนื้อแท้ที่เกิดและเติบโต ณ ที่แห่งนี้นับจะน้อยลง และอาจขาดผู้สืบทอดในอนาคต จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้แทนที่มีความรู้ และเข้าใจในสภาพแวดล้อมสามารถถ่ายทอดเรื่องราวเมืองพัทยาได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนถือเป็นทรัพยากรบุคคลอันสำคัญ ที่ควรปลูกฝังและกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าหาความรู้ ในสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ที่เป็นอยู่ 

รวมทั้งการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความรักและความเข้าใจในความเป็นมาของเมืองพัทยา ซึ่งสามารถเป็นผู้แทนที่ถ่ายทอดข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นการจะนำเมืองพัทยาก้าวสู่ระดับสากลและเป็นที่รู้จักในมุมกว้าง รวมทั้งสร้างความประทับใจแก่นกท่องเที่ยวให้มากขึ้นนั้น 

จึงต้องมีการปลูกฝังเยาวชนในพื้นที่ให้เป็นผู้รอบรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม โดยจัดการอบรมและจัดประกวดเพื่อเฟ้นหาผู้แทนเสมือนดังทูต ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวพัทยา ซึ่งถือเป็นการพัฒนาเยาวชนของชาติ อีกทั้งสามารถดึงดูดให้ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกมาเยือน อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์และเศรษฐกิจในส่วนท้องถิ่นและประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย 

ทั้งนี้ได้เปิดรับสมัครยุวชนในเขตเมืองพัทยาตั้งแต่เดือนมีนาคม-เมษายน50 นี้ พร้อมจัดการอบรมและจัดประกวดยุวทูตประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวพัทยาเดือนกรกฎาคม นี้ คุณสมบัติผู้ที่รับการอบรม ต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาในเขตเมืองพัทยา อายุระหว่าง 9-15 ปี ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากโรงเรียนๆ ละ 2 คน มีความรู้เกี่ยวกับประวัติเมืองพัทยาได้อย่างดี มีความรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน และมีความสามารถในการกล้าแสดงออก 

นอกจากนี้ยังได้ทำกิจกรรมร่วมกันพร้อมทั้งฝึกทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม ซึ่งมีนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยาที่ผ่านการทดสอบรอบแรกจำนวน 52 คน ทั้งนี้ในส่วนผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยา พัทยาเหนือ ในวันที่ 5 เม.ย.50 เวลา 19.00 น.นายชาญยุทธ เฮงตระกูล อดีต ส..ส.เขต 7 จ.ชลบุรี ให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้ โดยมีอาจารย์และผู้ปกครองร่วมให้กำลังใจแก่เด็กที่เข้าประกวดในรอบสุดท้ายกันอย่างหนาแน่น 

สำหรับผลการประกวดยุวทูตประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยาปี 2550 ชนะเลิศในการประกวดได้แก่ ด.ญ.อริศรา บุญสวัสดิ์ ผู้เข้าประกวดจากโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา ชนะเลิศในการประกวดในครั้งนี้พร้อมรับ ถ้วยรางวัลสายสะพายและใบประกาศเงินรางวัลจำนวน 1,200 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.ทิพย์วรรณ บุษบงก์ไพฑูรย์ จากโรงเรียนเมืองพัทยา 8 รับถ้วยรางวัล สายสะพายและเงินรางวัลจำนวน 9,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ช.พงษ์พัฒน์ พรมมิ จากโรงเรียนพัทยาอรุโณทัย รับถ้วยรางวัลสายสะพายพร้อมเงินรางวัลจำนวน 7,000 บาท

Reporter : PDN staff   Photo : PDN staff   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com