พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
12 เมษายน 2550 :: 18:04:10 pm 32569

สงกรานต์ -วันไหล – กองข้าว – ชาวพัทยา

ประเพณีเก่าแก่ที่ควบคู่มากับประเพณีสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย บางท้องถิ่นอาจยังไม่รู้จักประเพณีเหล่านี้กันเท่าไรนัก ประเพณีที่กล่าวถึงคือ ประเพณีก่อพระทรายน้ำไหล และ ประเพณีกองข้าว

วันไหล 
            คือ วันทำบุญขึ้นปีใหม่ของชาวทะเล โดยกำหนดหลังวันมหาสงกรานต์ประมาณ 5-6 วัน เดิมเรียกว่า ประเพณีก่อพระทรายน้ำไหล วัดใดอยู่ใกล้แม่น้ำ ห้วย หนอง คลอง บึงในบริเวณนั้น ก็จะจัดประเพณีขึ้นโดยชาวบ้านจะช่วยกันชนทรายตามชายหาดใกล้ ๆ เข้าวัด ทำให้วัดนั้น ๆ ได้รับประโยชน์ในการใช้ทรายก่อสร้างเสนาสนะและปูชนียสถานในวัด หรือถมบริเวณวัด 

            วันก่อพระทรายน้ำไหล เป็นวันที่ชาวบ้านขนทรายมาเข้าวัด เพื่อก่อเป็นรูปกรวยเล็ก ๆ เพื่อให้ครบ 84,000 กอง เท่ากับจำนวนพระธรรมขันธ์ เจดีย์ทรายตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงประดับด้วยดอกไม้ และธงต่าง ๆ เพื่อเป็นพุทธบูชา มีการละเล่นพื้นเมืองเพื่อความสามัคคีและสนุกสนานรื่นเริง มีการทอดผ้าป่า ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในเทศกาลตรุษไทย และจัดเลี้ยงผู้คนที่มาร่วมงานด้วย ปัจจุบันสภาพบ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การขนทรายเข้าวัดดังเช่นในอดีตที่เคยใช้การหาบเข้ามาก็เปลี่ยนเป็นบรรทุกใส่รถยนต์แทน เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว วัดหลายวัดจึงไม่เห็นความจำเป็นที่จะใช้ทรายที่ถูกซัดมารวมที่ คู หนอง คลอง บึง ประกอบกับสถานที่ดังกล่าวเกิดสภาพตื้นเขิน งานก่อพระทรายจึงเปลี่ยนไป และเรียกกันง่าย ๆ ว่า วันไหล หรือ ประเพณีวันไหล 

            จังหวัดชลบุรีได้จัดงานวันไหลและส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดบางแสน และชายหาดพัทยา ขึ้นประมาณวันที่ 17-18 เมษายน ของทุกปี ในเทศกาลวันไหลจะมีการจัดกิจกรรมหลายอย่าง อาทิ การทำบุญใส่บาตร การสรงน้ำพระพุทธรูป การเล่นสาดน้ำสงกรานต์ การก่อพระเจดีย์ทราย การแข่งขันกีฬาพื้นเมือง การแข่งขันด้านอาชีพ ฯลฯ นอกจากนี้สุภาพสตรีคนใดที่มาร่วมงานด้วยการแต่งกายแบบไทยก็จะมีแมวมองส่งเข้าประกวดขวัญใจงานวันไหล โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน ซึ่งสามารถสร้างความสนใจในหมู่ชาวไทย และชาวต่างประเทศได้อย่างดียิ่ง ในปี พ.ศ. 2540 การจัดงานประเพณีวันไหลชายหาดบางแสนได้เปลี่ยนชื่องานเป็น งานก่อพระทรายวันไหลบางแสน นับเป็นประเพณีท้องถิ่นที่ทรงคุณค่าและควรแก่การอนุรักษ์ไว้

ประเพณีกองข้าว 

            ชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีประเพณีแปลกอยู่ประเพณีหนึ่งคือ ประเพณีกองข้าว ซึ่งต้องทำกัน เป็นงานประจำปี โดยถือว่าเมื่อทำแล้วจะทำให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข เป็นงานเกี่ยวกับการเชิญเจ้าเข้าทรง ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองของชาวชลบุรี ประเพณีกองข้าวของชาวชลบุรีนี้ได้เลิกไปหลายสิบปี เนื่องจากในเวลานั้นตามจังหวัดต่างๆ ได้มีการเข้าทรงเจ้าโดยหลอกลวงประชาชนให้ได้รับความเสียหาย ทางราชการจึงได้ประกาศห้ามมิให้ทำการ เชิญเจ้าเข้าทรงทั่วไป ทั้งนี้ทางจังหวัดชลบุรีได้ตระหนักถึงคุณค่าของประเพณีที่ถือปฏิบัติมาช้านาน และเพื่อ ดำรงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดไว้ จึงได้จัดฟื้นฟูประเพณีกองข้าวขึ้นอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 19 – 21 เมษายน 2536 เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นถึงคุณค่าของประเพณีที่ดีงาม และร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป

Reporter : PDN staff   Photo : Internet   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com