พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
24 พฤษภาคม 2550 :: 09:05:00 am 32508

ประชุมคณะกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาเมืองพัทยา

ประธานกรรมาธิการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดการประชุมพิจารณา การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ของสมาคมและชมรม ที่ขอสนับสนุนงบประมาณจากเมืองพัทยาประจำปีครั้งที่ 2/ 2550

วันที่ 23 พ.ค.50 เวลา 10.00 น.ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายพิสัย พนมวัน ณ อยุธยา ประธานกรรมาธิการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเปิดการประชุมประจำปีครั้งที่ 2/ 2550 โดยมีคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆของสมาคมและชมรม ที่ขอสนับสนุนงบประมาณจากเมืองพัทยาเพื่อจัดสรรในการแข่งขันประจำปี 2550 นี้เข้าร่วมพิจารณากันอย่างพร้อมเพรียง ดังนั้นทางสมาคมแล ชมรมต่างๆ จึงต้องการของบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬาเหล่านี้ โดยเทศบาลหนองปรือและ อบต.โป่ง ได้ของบประมาณจำนวน 1 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ,สมาคมเทนนิสเมืองพัทยาของบประมาณสนับสนุนการแข่งขันรายการพัทยาโอเพ่นจำนวน 1 ล้านบาท,สมาคมวินเซิรฟ์ของบประมาณสนับสนุนการแข่งขันวินเซิร์ฟนานาชาติจำนวน 1.5 ล้าบาท 

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นการส่งสริมด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาอีกทางหนึ่งและเป็นการให้เยาวชนรักษ์การเล่นกีฬาและห่างไกลยาเสพติด ทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมผลักดันเยาวชนที่เล่นกีฬาแต่ละประเภทก้าวไปสู่ระดับนานาชาติต่อไปทั้งนี้ในที่ประชุมจะต้องนำเรื่องที่สมาคมและชมรม ขอเสนองบประมาณสนับสนุนดังกล่าวเข้าไปนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเมืองพัทยาในครั้งต่อไป นายพิสัย กล่าวในท้ายที่สุด

Reporter : PDN staff   Photo : PDN staff   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com