พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
25 ตุลาคม 2550 :: 17:10:52 pm 10922

สมาคมนักธุรกิจ จัดเสวนาทิศทางแก้ปัญหาน้ำในอนาคต

สมาคมนักธุรกิจ จัดประชุมใหญ่ประจำปี ครบรอบ 6 เดือน และเสวนาทิศทางการ แก้ปัญหาน้ำประปาในอนาคต เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืน

ค่ำคืนของวันที่ 24 ต.ค.50 สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวพัทยาได้จัดประชุมครั้งใหญ่ประจำปี 2550 ซึ่งในวาระครบ 6 เดือนในการบริหารงานของนายจำรูญ วิศวะชัยพันธ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาได้ชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารงานของสมาคมฯมาตลอด 6 เดือนที่ผ่านมาพร้อมกับจัดเสวนาเรื่องทิศทางในการพัฒนาน้ำอย่างยั่งยืน 

โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเสวนาในครั้งนี้ อาทิ นายปรีชา อุหะโชค รองผู้ว่าการประปา , ดร.สมเกียรติ ประจำวงศ์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมชลประทาน,นายประพันธ์ อัศวะวารี ประธานที่ปรึกษา บ.อีสวอเตอร์ จำกัด,นายอิทธิพล คุณปลื้ม ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา,ซึ่งมีสมาชิกสมาคมนักธุรกิจฯรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมรับฟังการเสวนาดังกล่าวกันอย่างพร้อมเพรียง 

เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งเมืองพัทยามีระบบภูมิทัศน์ที่สวยงามมีกิจกรรมต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้ใช้บริการอย่างมากมาย มีห้องพักกว่า 100,000 ห้องทั้งโรงแรมและเก็จเฮ้าส์ ในแต่ละปีเมืองพัทยาสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศปีละไม่ต่ำกว่า 6-7 หมื่นล้านบาท 

ทั้งนี้ปัจจุบันเมืองพัทยามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีประชากรที่อยู่ในทะเบียนราษฎร์จำนวน 1 แสนคนแต่มีประชากรแฝงที่อยู่ในเมืองพัทยากว่า 3 แสนคนทำให้ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากรที่มีอยู่จึงทำให้ระบบไฟฟ้า น้ำประปา ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากรที่อยู่ในพื้นที่ ดังนั้นความจำเป็นอันดับต้น ๆ คือระบบน้ำล่อเลี้ยงให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ โรงแรม ร้านอาหาร สถานประกอบการต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน 

ต้นปี 2547-2548 สถานการณ์น้ำเมืองพัทยาเกิดการขาดแคลนอย่างหนัก ประชาชนต้องซื้อน้ำเพื่อเก็บกักไว้ใช้สำรองเนื่องจากประปาไม่ไหล ทำให้การประปาต้องเร่งหาทางแก้ไขโดยการซื้อน้ำจาก บ.อีสวอร์เตอร์ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ดูแลบริหารจัดการเรื่องน้ำโดยตรง ซึ่งที่ผ่านมาได้ลงนามความร่วมมือเกี่ยวกับระบบน้ำ

                      
หลังจากผ่านช่วงวิกฤตมาได้ทำให้หลายหน่วยงานเร่งหาทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงระบบการจัดการน้ำให้มีใช้อย่างยั่งยืน เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีสถานประกอบการต่าง ๆ วันหนึ่งใช้น้ำจำนวน 120,000 ลบม.และน้ำสำรองจากสัตหีบจำนวน 18,000 ลบม.รวมแล้ววันหนึ่งวันเมืองพัทยาใช้น้ำรวม 138,000 ลบม. . ในความต้องการของสถานประกอบการต่าง ๆ และประชานในพื้นที่นั่นเอง 

สำหรับการเสวนาในครั้งนี้สาระสำคัญอยู่ที่การวางแผนการพัฒนาน้ำทิศทางในอนาคตเพียง 10 ปีเท่านั้น ซึ่งขบวนการต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืน หากแต่อยู่ที่หน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนผู้บริโภคและอุปโภคน้ำ ให้ความใส่ใจในการรณรงค์รักษาทรัพยากรน้ำและมีจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างประหยัด ในการแก้ไขปัญหาน้ำแบบยั่งยืนนั้น คงจะต้องย้อนกลับมาดูในขบวนการที่เกี่ยวข้องกับการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ อย่างระบบ ( Re yse) เป็นต้น ที่จะทำให้เกิดคุณภาพสูงสุดในกระบวนการรักษาน้ำแบบยั่งยืนต่อไป

Reporter : PDN staff   Photo : PDN staff   Category : ข่าวธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com