พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
29 กุมภาพันธ์ 2551 :: 14:02:07 pm 39912

รร.ปัญโญทัย พาเรียนรู้แล่นเรือใบ

โรงเรียนปัญโญทัย เขตสายไหม แขวงออเงิน กรุงเทพมหานคร ได้พานักเรียนทั้งชาย จำนวน 11 คน และหญิง จำนวน 7 คน ร่วมกันเรียนรู้?หลักการแล่นเรือใบ

สัตหีบ – วันนี้ (29 ก.พ. 51) นายพร พันธุ์โอสถ ครูสอนระดับมัธยม โรงเรียนปัญโญทัย เขตสายไหม แขวงออเงิน กรุงเทพมหานคร พร้อมคณะครูผู้ควบคุมหลักสูตรเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ได้พานักเรียนทั้งชาย จำนวน 11 คน และหญิง จำนวน 7 คน ซึ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ทั้งหมด 18 คน เดินทางมาศึกษา เรียนรู้ การแล่นใบ จาก สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์) อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีครูฝึกจากสมาคมแข่งขันเรือใบให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ 

นายพร พันธุ์โอสถ เปิดเผยว่า ภายใต้วัตถุประสงค์หลักของโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตในระดับการศึกษาอันจะนำไปสู่การทำงาน ซึ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการมุ่งเสริมสร้างความพร้อมและประสบการณ์สำคัญให้กับ นิสิต นักศึกษา ก่อนก้าวออกไปสู่บทบาทชีวิตการทำงานในสาขาอาชีพต่างๆ 

            ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนปัญโญทัย ได้มุ่งมั่นในเรื่องของการให้การศึกษากับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม กลุ่มวิชาภาคบังคับ หลักสูตร เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ให้กับนักเรียน นั้น ในเรื่องของกีฬาซึ่งได้พานักเรียนมาฝึกแล่นใบ ที่อ่าวดงตาล ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย(ในพระบรมราชูปถัมภ์) ฝึกและสอนให้นักเรียนได้สามารถแล่นใบได้ด้วยตัวเอง            

นายพร พันธุ์โอสถ ยังได้เปิดเผยอีกว่า กีฬาแล่นใบเป็นกีฬาที่เหมาะแก่การฝึกสอนนักเรียนให้รู้จักการบังคับตัวเอง การช่วยเหลือตัวเอง การบังคับเรือผ่าคลื่นลมไปยังจุดหมายได้อย่างปลอดภัย รวดเร็ว และถูกกติกา ซึ่งในเส้นทางการแล่นใบแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน บางครั้งก็ราบเลียบ บางครั้งก็ต้องเจออุปสรรคคลื่นแรง แต่เป้าหมายคืออะไรทุกคนต้องปฎิบัติให้ได้ แต่การปฎิบัติจะบรรลุได้เพียงใดต้องใช้ทั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา และความอดทน จึงจะสามารถฝ่าฝันอุปสรรคไปได้   

จะมีการฝึกประเภทเดี่ยว และประเภทคู่ ซึ่งจะทำให้ทุกคนได้รู้จักปรึกษาหารือกัน ทำงานเป็นทีม แก้ไขปัญหาร่วมกัน ที่สำคัญก็คือ ให้พวกสามารถเป็นได้ทั้งเจ้านาย และลูกน้องในโอกาสเดียวกัน เมื่อนักเรียนผ่านพ้นทางด้านวิชาการและการปฎิบัติด้วยตัวเองได้พวกเขาก็จะสามารถออกไปเผชิญชีวิตได้อย่างสง่างาม และมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน    

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวกีฬา

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com