พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
15 กุมภาพันธ์ 2551 :: 10:02:23 am 32290

แถลงข่าวงาน พฤกษศาสตร์ชลบุรี ครั้งที่ 2

นายประชา เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออก "พฤกษาตะวันออก" ครั้งที่ 2 เตรียมพบดอกไม้ ไม้ประดับนานาพันธุ์ ภายในงาน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

พัทยา-เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายประชา เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออก หรือที่เรียกว่า “พฤกษาตะวันออก” ครั้งที่ 2 พร้อมด้วย นายมณเฑียร ทองนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายเรวัติ ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายวัยวัฒน์ วิทยาธรรัตน์ ประธานชมรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง 

จังหวัดชลบุรี เป็นแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญ และมีศักยภาพด้านการผลิตการตลาดผู้ผลิตไม้ดอกไม้ประดับ โดยมีการพัฒนาการผลิต และขยายพันธุ์พื้นที่ปลูกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองกับความต้องการของตลาดทั้งภายในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออก อีกทั้งจังหวัดชลบุรี มีการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวมีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการก่อสร้างสถานที่พักผ่อน โรงแรมที่พัก และสถานที่บริการด้านการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ความต้องการในการใช้ไม้ดอกไม้ประดับมาตกแต่งอาคารสถานที่ ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก ที่อยู่อาศัย และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ จึงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง และขยายปริมาณการผลิตมากขึ้นตามลำดับ 

ในการนี้ ชมรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดชลบุรี จึงร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดแนวทางการพัฒนา การผลิตไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดชลบุรี ด้วยการเชื่อมโยงการผลิต การตลาด เผยแผ่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับประจำจังหวัด ระดับภูมิภาค ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดชลบุรี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ด้วยการจัดงาน “มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออก” หรือ “พฤกษาตะวันออก” ขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 19-25 มิถุนายน 2550 ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง มีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีประชาชนมาท่องเที่ยวในงานประมาณ 35,000 คน มีเงินหมุนเวียนตลอดงานประมาณ 16 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดชลบุรีได้เป็นอย่างดี 

สำหรับปี 2551 ชมรมดังกล่าวจึงร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี จึงกำหนดจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออก หรือ พฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 2 ขึ้นอีก โดยจัดในวันที่ 22 กุมภาพันธ์? 2 มีนาคม 2551 (รวม 10 วัน) ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท เพื่อให้ใช้ในกิจกรรมดังกล่าว เสร็จสมบรูณ์และยิ่งใหญ่ เป็นงานประจำปีสืบเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ 

            1. เป็นสื่อกลางทางด้านธุรกิจ และด้านวิชาการ ระหว่างเกษตรกรกับหน่วยงานราชการ ตลอดจนบริษัทเอกชนต่างๆ 

            2.ส่งเสริมการผลิตและปรับปรุงพันธุ์ไม้ ให้ทัดเทียมกับตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

            3. ส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิต และการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

            4. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาธรรมชาติ และรักษาให้พันธุ์พืชให้ดำรงอยู่ต่อไป 

ในส่วนของกิจกรรมภายในงานนั้น เช่น การประกวดสวนหย่อมเลียนแบบธรรมชาติ มีน้ำตก และการประกวดสวนหย่อมแบบความคิดสร้างสรร การแข่งขันการแสดงผลงานการจัดดอกไม้มืออาชืพ การแข่งขันพฤกษาท้าประลอง (ตอบคำถาม) ประเภทนักเรียนประถมศึกษา ฟังการบรรยายการจัดดอกไม้โดยอดีตประธานการจัดดอกไม้แห่งประเทศไทย การประกวดกล้วยไม้ หม้อข้าวหม้อแกงลิง สับปะรดสี กล้วยไม้ตัดดอก ชวนชม ไม้ด่างหายาก โป๊ยเซียน ลิ้นมังกร การประกวดผลไม้ยักษ์ ปาล์มน้ำมันทะลายใหญ่ ผลไม้คุณภาพ ประกวดแก้วกาญจนา (อ.โกลนีมา) การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน “พฤกษา ชลกันยา มินิมาราธอน 51″ การประกวดจัดสวนถาดนักเรียน การแข่งขันแสดงผลการจัดดอกไม้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประกวดจัดดอกไม้ประชาชน ประกวดประติมากรรมสวนครัว และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

 

 

 

 
Reporter : PDN staff   Photo : PDN staff   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com