พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
07 กุมภาพันธ์ 2551 :: 09:02:01 am 10383

โอเชี่ยนวัน “ผ่านสิ่งแวดล้อม” เดินหน้ายื่นแบบสร้าง

บูลโน่ พิงเกิ้ล ประธานโอเชี่ยนวันทาวน์เวอร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้ายื่นหนังสือ แบบการก่อสร้างโอเชี่ยนวันทาวน์เวอร์ แก่นายกเมืองพัทยา เพื่อการพิจารณาเกี่ยวกับการอนุมัติการก่อสร้าง หลังผ่านมติสิ่งแวดล้อม

วานนี้ ( 6 ก.พ. 51 ) ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา มิสเตอร์บูลโน่ พิงเกิ้ล ประธานกรรมการบริษัท โอเชี่ยนวันทาวน์เวอร์ จำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้เข้ายื่นหนังสือแบบการก่อสร้างโอเชี่ยนวันทาวน์เวอร์ให้แก่ นายกเมืองพัทยา ในการพิจารณาเกี่ยวกับการอนุมัติการก่อสร้างโดยมีนายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร นายกเมืองพัทยา, นายสิทธิภาพ เมืองคุ้ม ปลัดเมืองพัทยา, นายพิเชษฐ์ อุทัยวัฒนานนท์ ผอ.สำนักการช่างเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้องร่วมรับหนังสือแบบการก่อสร้างอาคารโอเชี่ยนวันทาวน์เวอร์ในครั้งนี้ 

            ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ “Ocean 1 Tower” ของบริษัท สยาม เบสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนเรียบชายหาดจอมเทียน สาย 2 ตำบลหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ขนาดพื้นที่ 10-3-96.1 ไร่ บนโฉนดที่ดินเลขที่ 4310 34117 24022 24042 24047 24052 4032 24027 24037 30181 39822 23684 และ 4328-4330 เป็นอาคารชุดพักอาศัยขนาด 91 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพักรวม 611 ห้อง และอาคารพลาซ่า จำนวน 2 อาคาร ขนาด 2 ชั้นเชื่อมต่อกัน จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เอ็น.เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในการประชุมครั้งที่ 58/2550 วันที่ 7 ธันวาคม 2550 มีมติให้เพิ่มเติมรายงานฯ ให้ครบถ้วนและเสนอให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วน ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ก่อนจึงให้สำนักงานฯ แจ้งให้ความเห็นชอบรายงานฯ ต่อมาบริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้เสนอเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินงานตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบเอสารเพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ 

            สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ “Ocean 1 Tower” ของบริษัท สยามเบสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โดยให้โครงการปฎิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการดังกล่าว ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และโครงการต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

            ในส่วนเมืองพัทยาโดยสำนักกองช่างเมืองพัทยาซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบดูแลเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารดังกล่าวจะได้ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร แบบอาคารภายใน 45 วันหลังจากนี้ จึงจะได้อนุญาตให้โอเชี่ยนวันทาวน์เวอร์ได้ดำเนินการก่อสร้างต่อไป

Reporter : PDN staff   Photo : PDN staff   Category : ข่าวธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com