พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
14 พฤษภาคม 2551 :: 15:05:30 pm 31807

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2551( Thailand Tourism Festival 2008 )

ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ปลูกฝังอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทย และให้ตระหนักรักษาสิ่งแวดล้อมกับแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นมรดกด้านการท่องเที่ยวของชาติ และยังสร้างการกระจายเศรษฐกิจไปยังทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2551 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2551 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด “Amazing Thailand” เที่ยวไทยให้สนุก…เติมความสุขให้ชีวิต? บนพื้นที่ขนาด 40,000 ตารางเมตร จะจัดกิจกรรมด้านท่องเที่ยว ทั้งให้ความรู้ ความสนุกสนาน และมีโอกาสซื้อบริการท่องเที่ยวในราคาพิเศษ
โดยแบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วนหลัก คือ

1. บริเวณคูหา (Booth) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวทุกประเภท การแสดงของดี 76 จังหวัด ส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงคูหาแสดงกิจกรรมและบริการต่าง ๆ ให้เลือกซื้อได้อย่างจุใจ เช่น บริษัทนำเที่ยว สายการบิน โรงแรมรีสอร์ท บริษัทเช่ารถ สินค้าหัตถกรรมทั่วประเทศระดับคุณภาพ ตลอดจนสินค้าที่เกี่ยวกับการเดินทาง และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลือกซื้อรายการนำเที่ยวจากโครงการ “วันธรรมดาน่าเที่ยว” ในราคาที่ไม่ธรรมดา

2. พื้นที่แสดงกลุ่มกิจกรรมการท่องเที่ยว ร่วมแสดงความรู้การเดินทางท่องเที่ยวในแบบต่าง ๆ  หลากหลายกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทั่วไทย ระดับคุณภาพและระดับชนะเลิศ รวม 11 หมวด อย่างลานตาและเต็มตา

 

ท่องเที่ยววัฒนธรรมและชุมชน แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1  วิถีและวัฒนธรรมใต้ร่มเงาแผ่นดินทอง ประกอบด้วย นิทรรศการให้ความรู้ / การจำลองบรรยากาศกิจกรรมวิถีชีวิต / การสาธิตกิจกรรมพื้นบ้าน
ส่วนที่ 2 เรียงร้อยหลากหลาย ร่วมภูมิใจไทยทำ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่สะท้อนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน
ส่วนที่ 3 ตลาด 4 ภาค? เป็นการจำลองบรรยากาศตลาดของไทยและตลาดน้ำ

ท่องเที่ยวผจญภัย
นำเสนอรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวผจญภัยที่สนุกสนานจากทั่วประเทศ พร้อมด้วยกิจกรรม เช่น
1. ผจญภัยหัวใจสีเขียว พื้นที่ท่องเที่ยวทหาร
2. จัดนิทรรศการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย
3. จัดพื้นที่ให้ข้อมูลโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญให้การอธิบาย

   

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ชมการสาธิตและกิจกรรมว่าท่องเที่ยวเชิงนิเวศช่วยลดภาวะโลกร้อน รักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติได้
– จัดแสดงพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากพื้นที่นิเวศทางบก ป่าไม้ ภูเขา สู่พื้นที่นิเวศทางน้ำ ป่าพรุ น้ำตก ทะเล ที่มีชื่อเสียงของประเทศ
– จำลองสภาพภูมิศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่าง ๆ เช่น ป่าไม้ น้ำตก แม่น้ำ ทะเล โดยใช้ธรรมชาติผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีและมัลติมีเดีย
– โครงการผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
– ให้ผู้แทนชุมชนเชิงนิเวศมีโอกาสให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ

ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
การแสดง ท่องเที่ยวอย่างดูแลสุขภาพนั้นคืออะไร? โดยสะท้อนสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ประกอบด้วยกิจกรรม
– Six Sense : นำเสนอการสาธิตการนวดแผนไทยในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีเอกลักษณ์ตามภูมิภาค การสาธิตสปาในบรรยากาศที่ผสมผสานระหว่างตะวันออกกับตะวันตก
– Health Check-up : นำเสนอการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายโดยการแพทย์สมัยใหม่และการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากโรงพยาบาลชั้นนำ
– Wellness package promotion : นำเสนอข้อมูลรายการนำเที่ยวเพื่อสุขภาพทั้ง 4 ภูมิภาค
– Daily activities : อาทิ การให้คำปรึกษาและแนะนำสุขภาพ การสาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ การสาธิตโยคะเพื่อสุขภาพ

การแสดงสินค้าและบริการมาตรฐาน
การแสดงสินค้าและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ผลิตและจัดการโดยชุมชน ระดับชนะเลิศ ประกอบด้วย
– พื้นที่ชุมชนดีเด่นทางด้านการท่องเที่ยว : จำลองชุมชน 5 ชุมชน
– พื้นที่สถานบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : ที่พักมาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6 แห่ง
– พื้นที่บริษัทนำเที่ยวที่เสนอรายการนำเที่ยวประหยัดพลังงาน : รายการนำเที่ยวประหยัดพลังงาน 3 รายการ
– พื้นที่นิทรรศการประชาสัมพันธ์รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย : Thailand Tourism Awards

การแสดงสินค้าหัตถกรรมและของที่ระลึก
ชมและเลือกซื้องานฝีมือท้องถิ่น ระดับยอดนิยมและชนะเลิศทั่วประเทศและกิจกรรมประกอบด้วย
– จัดแสดงหัตถกรรมพื้นบ้านชนะเลิศทั่วประเทศ
– จัดนิทรรศการ / รายละเอียดของรางวัล / แหล่งผลิต
– การเล่นเกมหัตถกรรมชิงรางวัล

การสัมมนาด้านการท่องเที่ยว
ร่วมรับฟังสัมมนา ในวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2551 เวลา 12.30 ? 18.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 4 ? 7 นำเสนอโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านการตลาดการท่องเที่ยวจาก ททท. และผู้มีชื่อเสียง ซึ่งมี Theme การสัมมนาที่น่าสนใจ เช่น

?Gen ?X Tourism? : หัวข้อ ท่องเที่ยวตามหนัง รักจัง คำชะโนด / เปิดกะลาพากบเที่ยว / อัจฉริยะเที่ยวได้ เป็นต้น

?Tourism SMEs? เช่น โดดเด่น เน้นความต่าง : ยุคแห่ง Design และ Personalize แนวคิดการตลาด การท่องเที่ยว SMEs

กิจกรรมบนเวทีกลาง ชมการแสดงระดับตื่นตาตื่นใจ ได้แก่
– การแสดงขบวนแห่งทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ตระการตาจากทุกภาคของประเทศ โดยจะจัดแสดงทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. อาทิ การแสดงจากวิทยาลัยนาฎศิลป์ 4 ภาค 13 แห่งทั่วประเทศ การแสดงนาฎศิลป์จากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มแม่น้ำโขง เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหภาพพม่า ราชอาณาจักรกัมพูชา การแสดงจากภาคเอกชนธุรกิจท่องเที่ยว แฟชั่นโชว์ เกม ฯลฯ
– การแสดงโขนไทยชุดใหญ่ และสาธิตความรู้ศิลปะโขน

การแสดงนิทรรศการ มีเนื้อหาจัดแสดง แบ่งเป็น 5 ส่วน
- การจัดแสดงภาพเก่าในอดีตพร้อมประวัติความเป็นมาการก่อตั้ง อ.ส.ท. จนมาเป็น ททท. การจัดแสดงผลงาน ททท. ภายใต้แคมเปญต่าง ๆ
– จัดแสดงภาพแหล่งท่องเที่ยวที่สุดยอดสวยงาม ภายใต้ Theme “48 สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวไทย”
– จัดแสดงนิทรรศการรณรงค์ภาวะโลกร้อน ในหัวข้อ “ท่องเที่ยววิถีไทยต้านภัยโลกร้อน”
– กิจกรรมบนเวทีเล็กภายในพื้นที่นิทรรศการ ตอบปัญหาท่องเที่ยว เล่นเกมส์ รับของรางวัล
– ชมภาพยนตร์ท่องเที่ยวทั่วไทยจากทุกจังหวัด ตลอดวัน ตลอดงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว มีแนวคิดในการจัดพื้นที่ ดังนี้
– การใช้สื่อ online กับการท่องเที่ยว
– กระตุ้นความสนใจในสินค้าและบริการของธุรกิจท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ผ่านสื่อ IT
– เสริมสร้างการมีส่วนร่วมบน community online เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย

3. ชิมอาหาร 4 ภาค พบกับร้านอาหารพื้นเมืองที่หารับประทานยากจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

อย่าลืมเที่ยวงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย พบกับแหล่งท่องเที่ยวระดับสุดยอด สินค้าและการบริการท่องเที่ยวจากทั่วประเทศที่ท่านคาดไม่ถึง พร้อมกับรอยยิ้มของเยาวชนที่จะพาท่านเที่ยวชมงานทุกวัน ด้วยความตั้งใจที่จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย จากใจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

   
   
Reporter : PDN staff   Photo : Internet   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com