พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
12 สิงหาคม 2551 :: 11:08:19 am 31140

ขยายปะการังด้วยท่อพีวีซี ถวายเป็นพระราชกุศลแม่แห่งชาติ

อีก 1 ความดี ถวายแด่แม่ มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมกับโรงเรียนศรียานุสรณ์ ปลูกจิตสำนึกสาธารณะให้นักเรียนสตรีประจำจังหวัดจันทบุรี รักษ์ทะเล รักธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน

สัตหีบ – วานนี้ (11 ส.ค. 51) เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “12 สิงหามหาราชินี” หรือวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนศรียานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัด ซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีแห่งหนึ่งประจำจังหวัดจันทบุรี นักเรียนทั้งหมดอยู่ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 31 คน และมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 39 คน มาร่วมกันทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

ในโครงการขยายพันธุ์ปะการังเขากวาง ด้วยท่อ พีวีซี คืนสู่ท้องทะเลไทย ด้วยการมาหาแหล่งเรียนรู้ ณ ชายหาดอ่าวแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะรักธรรมชาติ ฟื้นฟู เผยแพร่การอนุรักษ์ปะการัง โดยการนำของ นางจรีรัตน์ เจริญสรรพพืช ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ซึ่งมี นายวิกรม ภูมิผล อายุ 24 ปี ผู้จัดการมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเล และการอนุรักษ์ โครงการขยายพันธุ์ปะการังเขากวางด้วยท่อ พีวีซี คืนสู่ท้องทะเลไทย เป็นผู้ดำเนินโครงการต่อเนื่องของบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

นายวิกรม ภูมิผล ผู้จัดการมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเล และการอนุรักษ์ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โครงการปลูกและขยายพันธุ์ปะการังเขากวางด้วยท่อพีวีซี ในอ่าวแสมสาร สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ถือว่าเป็นโครงการต่อเนื่อง ระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ที่ดำเนินโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเสริมสร้างสิ่งที่ขาดหายไปด้วย การถูกทำลายจากฝีมือมนุษย์ ภัยธรรมชาติ และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยเฉพาะปะการังตามแนวชายฝั่งทะเล ที่เป็นห่วงโซ่วงจรชีวิตของสัตว์ทะเลทุกชนิด ที่ยังอาศัยธรรมชาติเป็นแหล่งขยายพันธุ์ การนำพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์ ถือว่าเป็นการสร้างจิตสาธารณะให้กับอนุชนรุ่นใหม่ที่จะต้องช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดความสมดุล ต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com