พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
08 สิงหาคม 2551 :: 11:08:21 am 39063

แถลงข่าวกีฬาคนพิการนานาชาติ

เมืองพัทยา ร่วมกับ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จัดแถลงข่าว มหกรรมกีฬาคนพิการนานาชาติ เมืองพัทยา ประจำปี 2551 โดยจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 23 สิงหาคม นี้ ณ สนามกรีฑาในร่มเมืองพัทยา

พัทยา – วานนี้ (7 ส.ค. 51) บาทหลวงวรวุฒิ สารพันธ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา พร้อมด้วยนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายเมืองพัทยา และตัวแทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชนจากแขนงต่างๆเข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการนานาชาติเมืองพัทยา ประจำปี 2551 ณ ห้องประชุมรอยัลฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา จ.ชลบุรี

สืบเนื่องจากเมืองพัทยาได้ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการนานาชาติเมืองพัทยา ครั้งที่ 3 ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการทั้งทางร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในฐานะที่เมืองพัทยาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก รวมทั้งนโยบายสร้างความเสมอภาคโดยการจัดสภาพแวดล้อมของเมืองพัทยา การเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สำหรับคนพิการ จึงเห็นสมควรให้มีควรให้มีการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการนานาชาติขึ้น ทั้งนี้ในการแข่งขันดังกล่าวได้แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 3 ชนิดกีฬา ประกอบไปด้วย วีลแชร์บาสเก็ตบอล วีลแชร์เทนนิส และวีลแชร์ฟันดาบ โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวม 400 คน จาก 8 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ อิหร่าน ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน และประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งนี้มีกำหนดจัดการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 20 – 23 สิงหาคม ณ สนามกรีฑาในร่มเมืองพัทยา

ด้านนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ได้กล่าวว่า ?การสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ดังจะเห็นได้ว่าเมืองพัทยา ได้ส่งเสริมงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในหลายๆด้านเช่น ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ การศึกษา การมีงานทำ การสนับสนุนงบประมาณการจัดมหกรรมกีฬาคนพิการนานาชาติ เป็นครั้งที่ 3 ในครั้งนี้ เป็นเครื่องยืนยันถึงการส่งเสริมและพัฒนา

ไม่เพียงแต่การส่งเสริมให้คนพิการได้มาแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติเท่านั้น แต่การจัดการแข่งขันแต่ละครั้ง คณะกรรมการจัดงานที่เป็นกลไกหลักของการดำเนินกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นคนพิการ ซึ่งเป็นครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ ของมูลนิธิและโรงเรียนที่มีชื่อว่า พระมหาไถ่ จากการจัดการแข่งขัน 2 ครั้งที่ผ่านมา คณะกรรมการจัดงานไม่ได้ทำให้ทางเมืองพัทยาผิดหวังดังนั้นในครั้งนี้ เมืองพัทยา จึงส่งเสริมอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณและการประสานงานช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้การจัดงานนี้เป็นมหกรรมกีฬาคนพิการนานาชาติที่มีศักดิ์ศรีต่อไป

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวกีฬา

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com