พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
02 ตุลาคม 2551 :: 09:10:54 am 38711

ทหารใหม่ แข่งขันกีฬารอบคัดเลือก ก่อนปิดภาค

แหล่งหล่อหลอม และผลิตพลทหารให้กองทัพเรือ ศูนย์ฝีกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ สัตหีบ จัดการแข่งขันประเภทกีฬาทหารเรือ รอบคัดเลือก เชื่อมความสัมพันธ์ ความสามัคคี ให้หมู่คณะ

สัตหีบ – วานนี้ (1 ต.ค. 51) นาวาเอก ธีร์ อุปนิสากร ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร รองผู้บังคับการ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาก่อนปิดฝึกอบรมภาคสาธารณะ และก่อนที่จะส่งกำลังพลไปประจำในหน่วยขึ้นตรงต่างๆ ในกองทัพเรือ ก็คือ กองการฝึกกองเรือยุทธการซึ่งมีหน้าที่ฝึกทหารให้เป็นนักรบทางเรือให้กับกองเรือยุทธการที่ควบคุมดูแลกองเรือต่างๆอีกจำนวนมาก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ฐานทัพเรือกรุงเทพ?

ซึ่งในวันนี้ คณะกรรมการกีฬา ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ได้จัดให้มีการแข่งขัน กีฬารอบคัดเลือกในประเภทต่าง ๆ เช่น เดินมือ อุ้มหมูใส่เล้า วิ่งวิบาก กรรเชียงบก ลิงลอดอุโมงค์ ไถนา สามคนสี่ขา วิ่งถอยหลัง ม้าโรมัน และชักกระเย่อ กีฬาเหล่านี้เป็นกีฬาทหารเรือที่สร้างความสนุกสนานให้ผู้เล่น และผู้ชมได้อย่างดีเยี่ยม เพราะเป็นกีฬาแต่ละประเภทใช้กำลังพลจำนวนมากเข้ามาร่วมเล่นกีฬาประเภทเดียวกัน หรือต้องใช้กำลังพลร่วมเล่นกันเป็นทีม ซึ่งถือได้ว่ากองทัพเรือ ได้สร้างกุสโลบายทางด้านกีฬาในการเล่นเป็นทีม ก่อให้เกิดการรากฐานของความสามัคคี โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ หรือเป็นศูนย์กลางในการประกอบกิจกรรมร่วมกันได้อย่างดีเยี่ยม

นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร รองผู้บังคับการ กล่าวว่า ก่อนที่จะปิดภาคเรียน หรือก่อนการแยกย้ายหน่วยให้กับทหารใหม่ ซึ่งศูนย์ฝึกทหารใหม่มีหน้าที่ในการฝึก อบรมพลเรือนให้เป็นพลทหารสังกัดกองทัพเรือ มีระเบียบ วินัย รู้รักสามัคคี และรู้หน้าที่ในฐานะที่เข้ามารับใช้ประเทศชาติ ได้ประกอบกิจกรรมการเล่นกีฬาร่วมกับเพื่อนๆ ร่วมรุ่น เมื่อแยกย้ายหน่วยไปแล้วก็สามารถเก็บความรู้สึกดีๆ ต่อกันไว้ ถ้าปลดจากทหารกองประจำการแล้วก็สามารถไปมาหาสู่กันได้ มีการช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องอีกด้วย  

 

 

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวกีฬา

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com