พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
30 ตุลาคม 2551 :: 11:10:40 am 30900

ลอยกระทงตามประทีป เมืองพัทยา 2551

พัทยาเตรียมจัดงาน ลอยกระทงตามประทีป เมืองพัทยา 2551 วันที่ 12 พฤศจิกายน นี้ เผย พ่อเมืองเน้น กระทงต้องทำจากวัสดุย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เมืองจัดทำกระทงเทียน ขาย 80 บาททั่วงาน

พัทยา-วานนี้(29 ต.ค. 51) เมื่อ เวลา 14.30 น. ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ห้องทัพพระยา นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายนิติ คงกรุต ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นายณัฐชนน สภานุรัตน์ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์พัทยา ร่วมแถลงข่าวงานลอยกระทงเมืองพัทยา ประจำปี 2551 ภายใต้ชื่อ ลอยกระทงตามประทีป เมืองพัทยา 2551 พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงาน

โดยภายในงานแถลงข่าวงาน ลอยกระทงเมืองพัทยา ประจำปี 2551 ภายใต้ชื่อ ลอยกระทงตามประทีป เมืองพัทยา 2551 ได้มีการแสดงโชว์ต่างๆ มากมาย จากหนูน้อยยุวทูตประชาสัมพันธ์เมืองพัทยา และการทำกระทงด้วยเทียนเพื่อช่วยลดโลกร้อน และไม่ให้เกิดการเน่าเสียของน้ำ ซึ่งเกิดจากการใช้วัตถุดิบที่ย่อยสลายยากเช่น พลาสติกและโฟม ซึ่งกระทงที่ผลิตขึ้นจากเทียน นั้นจะจำหน่ายภายใน งานลอยกระทงตามประทีป เมืองพัทยา 2551 ในราคา 80 บาท ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งตรงกับ 15 ค่ำเดือน 12 (ตามปฏิทินทางจันทรคติ) ณ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย)

ซึ่งงาน ลอยกระทงตามประทีป เมืองพัทยา 2551 จะเริ่ม ขึ้น เวลา 18.00 น. โดยมีกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ เทศพบุตรเดือนเพ็ญและนางนพมาศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์พัทยา นำมาร่วมจัดกับทางเมืองพัทยา โดยทางเมืองพัทยา มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนตลอดจน ประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของเมืองพัทยา เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ประเพณีลอยกระทงเป็นงานประเพณีเก่าแก่ของไทย ที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขไทย ซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ( ตามปฏิทินทางจันทรคติ ) ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ และขอขมาต่อพระแม่คงคา ซึ่งประชาชนทั่วไปได้ใช้น้ำและทิ้งสิ่งสกปรกลงไปในแม่น้ำ ลำคลอง ก่อให้เกิดความสกปรกต่อแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เป็นอย่างมาก ซึ่งทางเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเล ที่มีชื่อเสียงยาวนาน อีกทั้งยังมีความต้องการที่จะนำเสนอการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้รู้จักประเพณีไทยที่ดีงาม และยังรณรงค์ให้ประชาชนเมืองพัทยาและประชาชนทั่วไป ช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ำ ลำคลอง น้ำทะเล ไม่ให้เน่าเสีย โดยวัสดุธรรมชาติในการประดิษฐ์กระทง เช่น ใบตองและหยวกกล้วย ตามแบบโบราณ ไม่ควรใช้วัสดุที่ย่อยสลายยากเช่น โฟม พลาสติกต่างๆ ซึ่งในปีนี้เมืองพัทยา จึงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนย์พัทยา จัดงานประเพณีลอยกระทงตามประทีปเมืองพัทยา 2551 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีของไทยและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาเยาวชนรุ่นใหม่และชาวต่างชาติ

นายนิติ คงกรุต ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานลอยกระทงตามประทีป เมืองพัทยา ในปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีส่วนร่วม สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ตามสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นต่างๆ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ในการมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งสอดคลองกับกลยุทธ์ในการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศไทย

 

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com