พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
04 ตุลาคม 2551 :: 09:10:14 am 7928

เตรียมผุด!! ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 พัทยา-มาบตาพุด

กรมทางหลวง เตรียมผุด ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 พัทยา-มาบตาพุด ระยะทาง 39 ก.ม. และขยายช่องทางจราจร เส้นทางอื่นๆ ด้วย เพื่อเสริมศักยภาพระบบโลจิสติกส์

ชลบุรี-วานนี้ (3 ต.ค. 51) นายคมสัน เอกชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมแสดงความคิดเห็น โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองพัทยา-มาบตาพุด โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี-ระยอง เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการดังกล่าวกันอย่างคับคั่ง

          นายสมศักดิ์ บุญประธานพร วิศกรหัวหน้างานวางแผนภาคกลาง กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายก่อสร้างทางหลวงพิเศษรหว่างเมือง เพื่อกระจายประมาณการจราจรจากกรุงเทพฯและปริมณฑลออกไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนแม่บทการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2540 ซึ่งมีระยะทาง 4,100 กิโลเมตร กำหนดก่อสร้างให้เสร็จภายใน 20 ปี โดยใช้เงินงบลงทุนการก่อสร้าง ประมาณ 472,000 ล้านบาท

          ปัจจุบันกรมทางหลวงสามารถเปิดเส้นทางได้ 2 เส้นทาง ได้แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-ชลบุรี (สายใหม่)ระยะทาง 8 กม. และทางหลวงพิเศษระหว่างหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯด้านตะวันออก ระยะทาง 64 กม.กรมทางหลวงจึงได้จัดทำแผนการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะเร่งด่วน ระหว่างปี พ.ศ.2550-2560 โดยทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายชลบุรี-พัทยา-มาบตาพุด ระยะทาง 89 ก.ม.ได้ถูกกำหนดให้เป็นเส้นทางหนึ่งที่รวมอยู่ในแผนการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ซึ่งในปัจจุบันทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองช่วงชลบุรี-พัทยา ระยะทาง 51 ก.ม.ได้อยู่ระหว่างการปรับปรุงขยาย 4 ช่องทางจราจร เป็น 6-8 ช่องทางจราจรและจะมีการปรับปรุงเป็นเส้นทางควบคุมทางเข้าออก(Fully ControlledAccess)ในลักษณะทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองต่อไปอนาคต รวมทั้งจะมีการก่อสร้างทางคู่ขนานทดแทนทางเดิมที่ถูกควบคุมทางเข้าออก ดังนั้นจึงเหลือทางช่วงพัทยา-มาบตาพุด ซึ่งเป็นเส้นทางแนวใหม่ระยะทางประมาณ 39 ก.ม.ที่ยังไม่ได้มีการพัฒนาให้เป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามแผนการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะเร่งด่วนฯ

          ดังนั้นกรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาอันประกอบด้วย บริษัท เอเชี่ยน เอ็นเจียเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ,บริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสม ทางด้านเศรษฐกิจ วิศกรรม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายพัทยา-มาบตาพุด ตลอดจนผลตอบแทนด้านการเงินของโครงการเพื่อประกอบการพิจราณาให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมส่งให้สามารถแบ่งเบาภาระต้นทุนของรัฐบาล โดยมีระยะเวลาการศึกษา 12เดือน

          อย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกัน รวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาและแนะแนวทางพัฒนาโครงการต่อผู้ที่มีส่วนกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการต่อไป

          ด้านนายอิทธิพล กล่าวว่า เห็นด้วยกับการทำปฐมนิเทศของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 พัทยา-มาบตาพุด ระยะทาง 39 ก.ม. เนื่องปัจจุบันเมืองพัทยามีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทำให้คมนาคมสัญจรไปมาสะดวกง่ายต่อการขนส่งโลจิสติกส์ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มสามารถทำให้ผู้บริหารที่ทำงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและปลวกแดงมาอาศัยอยู่พัทยาเป็นจำนวนมากขึ้น เนื่องจากการคมนาคมไปมาสะดวกซึ่งเมืองพัทยาเพียบพร้อมในทุกด้าน

Reporter : PDN staff   Photo : PDN staff   Category : ข่าวธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com