พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
29 มกราคม 2552 :: 10:01:56 am 7777

ITAP รุดเยี่ยมผู้ประกอบการ แนะทางแก้วิกฤต

โครงการสนับสนุน การพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมเดินหน้าสนับสนุน การพัฒนาระบบเทคโนโลยี ของอุตสาหกรรมในประเทศไทย เพื่อให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขัน ในวิกฤตของตลาดโลกได้

 ดร.ชัยวัฒน์ อุตตมากร ที่ปรึกษาเทคโนโลยีโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยว่า ทาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีแผนที่จะสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมของประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการพัฒนาประเทศของ กระทรวงวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี 

ที่ผ่านมา สวทช.ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือภาคเอกชนมาโดยตลอด ทั้งธุรกิจ SMEs และอื่นๆ เพื่อที่จะแก้ปัญหาความต้องการได้ตรงจุด ทั้งนี้การพัฒนาระบบเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมนับว่ามีความสำคัญมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะต้องเข้าแข่งขันกับตลาดโลกที่ขณะนี้มีความผันผวน จึงจำเป็นต้องปูรากฐานเรื่องดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.ชัยวัฒน์ กล่าวด้วยว่า ทาง ITAP เองได้ออกพื้นีท่พบปะผู้ประกอบการดังกล่าวแล้วทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตลอดจนจังหวัดในภูมิภาคอื่นๆ ทั้วประเทศ เพื่อนำเสนอข้อช่วยเหลือและข้อสนับสนุนเรื่องดังกล่าวให้ผู้ประกอบการได้รับทราบโดยตรง โดยมีรายละเอียดการสนับสนุนทั้งในเรื่องของสิทธิบัตร การพัฒนาระบบซอฟแวร์ การเงิน เทคโนโลยี สถานที่และเครื่องมือตลอดจนบุคลากรและเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้อุตสาหกรรมไทยมีศักยภาพทัดเทียมกับนานาชาติอันจะส่งผลถึงการช่วงชิงพื้นที่ทางธุรกิจ

ทั้งนี้ ITAP ได้กำกับดูแลบริษัท จาสุมีเดีย จำกัด บริษัทผลิตและจัดการระบบเทคโนโลยีในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปแช่แข็งและซูริมิ ซึ่งเป็นบริษัทเดียวในโลกที่มีโปรแกรมระบบซอฟแวร์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการมากที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด และนับได้ว่าจะเป็นบริษัทที่สามารถช่วยในเรื่องของการจัดการภายในต่อกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทนี้ได้ นอกจากนี้ ITAP ยังจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนงบประมาณการลงทุนเพื่อจัดการเรื่องดังกล่าวด้วยเช่นกัน

 
Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com