พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
12 มีนาคม 2552 :: 16:03:31 pm 7620

พัทยา จับมือ ทีโอที ยกระดับขึ้นสู่ “IT CITY”

ทีโอที ลงนาม MOU ร่วมกับ เมืองพัทยา ในการติดตั้งระบบ และให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบไร้สายความเร็วสูง (TOT Wi-Fi) ยกระดับเมืองพัทยาขึ้นเป็น IT CITY

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ทีโอทีจำกัด(มหาชน) นายประยูร อัมภาพรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 5 ได้ร่วมมือกับ เมืองพัทยา โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการติดตั้งระบบและให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายความเร็วสูง(TOT Wi-Fi) เพื่อยกระดับเมืองพัทยาขึ้นสู่ IT CITY เต็มตัว โชว์เมืองท่องเที่ยวยุคใหม่รายแรกในไทย

นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่าพัทยาเตรียมที่จะยกระดับก้าวสู่ความเป็น IT CITY ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของเมืองพัทยา โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ และคาดว่าจะเป็นหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย เช่นกัน ซึ่งจะสะท้อนถึงความก้าวหน้าของพัทยาและของประเทศไทยโดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีสื่อสารคือ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
ส่วนประโยชน์ที่จะได้รับประกอบด้วย
 
            1.พัทยาไอทีซิตี้ จะช่วยส่งเสริมภาพพจน์ชื่อเสียงของพัทยาให้เป็นที่ดึงดูดและน่าสนใจในระดับสากล อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันตลอดจนอนาคต 
            2.จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพด้านการบริการและรองรับด้านการสื่อสารโทรคมนาคมแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจ สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่จะได้รับประโยชน์ตามไปด้วย 
            3.จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะผลักดันให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้อย่างต่อเรื่อง เพื่อให้ก้าวไปตามโลกของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
            4.โครงการพัทยาไอทีซิตี้ จะช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจที่จะผลักดันให้เกิดโครงการเชื่อมต่อ และโครการที่จะตามมาทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
            5.โครงการพัทยาไอทีซิตี้ น่าจะเป็นตัวอย่างให้เกิดการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงของเมืองท่องเที่ยวในไทยไปในทางที่ดียิ่งขึ้น

“ในภาวะที่เศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก การเพิ่มศักยภาพด้านการบริการ การสื่อสารที่ทันสมัย รวดเร็ว จะเป็นอีกจุดขายช่วยสร้างแรงกระตุ้นและเพิ่มการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและไทยเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองพัทยา อันจะเป็นปัจจัยให้เศรษฐกิจพัทยาตลอดจนของประเทศอย่างน้อยก็ดีในระดับหนึ่ง ทั้งยังเป็นการรองรับโอกาสการท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์ต่างๆเริ่มคลี่คลาย” นายกเมืองพัทยากล่าว

นายประยูร อัมภาพรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฯ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เป็นนโยบายของ ทีโอที ที่จะสนับสนุนด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และธุรกิจบริการของไทยต่อการพัฒนายกระดับการให้บริการเทียบเท่ากับนานาประเทศกรณีเมืองพัทยา ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดี เพราะจะช่วยให้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาด้านการสื่อสารโทรคมนาคมเมืองพัทยา ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั่วโลก

ทั้งนี้ทีโอทีจะลงทุนในการนำเทคโนโลยีใหม่มาให้บริการที่เมืองพัทยา โดยให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สายหรือ TOT wi-fi ครอบคลุมพื้นที่ตลอดแนวชายหาดพัทยาเหนือจรดชายหาดพัทยาใต้ รวมระยะทางกว่า 3,000 เมตร และระยะทางจากวอคกิ้ง สตรีทถึงแหลมบาลิฮายรวมระยะทาง 1,500 เมตร การให้บริการโทรคมนาคมทั่วเมืองพัทยา โดยเน้นถึงความสามารถของระบบโครงข่ายไร้สายที่สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว เต็มประสิทธิภาพ เพื่อบริการนักท่องเที่ยว สร้างเศรษฐกิจสะพัดให้กับเมืองพัทยา นับเป็นย่างก้าวสำคัญอีกครั้งหนึ่งในความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใต้ภาครัฐ ในการสร้างชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของประเทศไทย ที่จะนำเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว และสร้างความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงสร้างความประทับใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (TOT wi-fi) ของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศกว่า 6 ล้านคนต่อปี ทั้งนี้บริการ TOT wi-fi เป็นระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่มีความทันสมัย สามารถสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ที่มีความเป็นอิสระสูง และเป็นส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น อันส่งผลต่อเศรษฐกิจที่ดีให้กับ ประเทศต่อไป

Reporter : PDN staff   Photo : Internet   Category : ข่าวธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com