พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
03 พฤษภาคม 2552 :: 15:05:28 pm 7570

หน้ากาก “ยิ้มแป้น” สู้เชื้อโรค

แน่นอนล่ะว่า ไวรัสไข้หวัดเม็กซิโกเป็นเรื่องน่ากลัว ไม่ใช่เรื่องขำๆ แต่เครียดมากเกินไป ก็ทำให้ชีวิตหม่นหมอง สร้างกำลังใจ ให้คนเผชิญกับวิกฤตการณ์ ด้วยรอยยิ้มหน้ากาก "ยิ้มแป้น" สู้เชื้อโรคซะเลย เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการสัมผัสกับฝอยละออง และการแพร่กระจายทางอากาศ รวมทั้งการกระเด็นของสารคัดหลั่ง เลือดหรือหนองที่ออกจากตัวผู้ป่วย และถ้ากลัวก็เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้

           ทุกวันนี้ คนเราไม่สามารถหลีกเลี่ยง การสูดดม เอาเศษฝุ่นละอองเข้าไปในร่างกายได้ คนที่วิ่งออกกำลังกายนอกบ้าน หรือวิ่งอยู่ในบ้านเดี๋ยวนี้ ไม่ปลอดภัยเสียแล้ว เพราะฝุ่นละอองในบรรยากาศที่สูดดมเข้าไปทุกวันมีผลกระทบที่เกิดขึ้นก่อให้ เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคน 

            มา รู้จักกับฝุ่นละอองกันเถอะ 

            ฝุ่นละอองแบ่งได้ เป็น 2 ประเภท คือ ฝุ่นละอองขนาดใหญ่ มีขนาดเส็นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 10 ไมครอนขึ้นไป สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ อีกประเภทหนึ่งคือฝุ่นละอองขนาดเล็ก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 10 ไมครอนลงมา ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และฝุ่นประเภทนี้จะทำลายเนื้อเยื่อของอวัยวะ เช่น หลอดลมปอด และหากได้รับในปริมาณมาก หรือระยะเวลานาน ก็จะสะสมในเนื้อเยื่อปอด และอาจเกิดโรคระบบทางเดินหายใจที่รุนแรงเพิ่มขึ้น ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM10 (พีเอ็มเทน) เกิดขึ้นได้จากฝุ่นละอองตามธรรมชาติ เกิดจากกิจกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น และ เกิดจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด 

            โดย ปกติมีการตั้งมาตรฐานในประเทศไทยว่า ค่าPM10 เฉลี่ยใน 24 ชั่วโมง ควรมีปริมาณไม่เกินกว่า 120 ไมโครกรัม / ลูกบาศก์เมตร หากเกินกว่านั้นถือว่าสภาพอากาศอยู่ในขั้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพได้ เมื่อบรรยากาศไม่บริสุทธิ์สะอาด เพราะปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กจากหมอกควัน จึงควรจะต้องรู้จักใช้อุปกรณ์ป้องกันฝุ่น คือ ผ้าปิดปาก – จมูก (Mask) หรือ หน้ากากอนามัย ซึ่งปกติใช้ 

            เพื่อ ป้องกันเชื้อโรคที่แพร่กระจายทางระบบทางเดินหายใจจากจมูกและปากของผู้สวมใส่ ผ้าปิดปาก – จมูก ชนิดธรรมดาชนิดผ้า ใช้สำหรับป้องกันละอองฝอยขนาดใหญ่ และละอองที่ฟุ้งกระจายในอากาศ ส่วนผ้าปิดปากชนิดเส้นใยสังเคราะห์ใช้สำหรับป้องกันฝุ่นละออง เหมะกับผู้ทำงานประเภทฝุ่นยา แป้ง เซรามิค งานบรรจุหีบห่อ เป็นต้น การใช้ผ้าปิดปาก- จมูก ชนิดธรรม ไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่น เปลี่ยนผ้าทันทีที่เปียกชื้น หรือเปื้อน หลังใช้แล้วไม่น้ำมาคล้องคอ และ หลังจากถอดผ้าปิดปาก – จมูกแล้วต้องล้างมือ 

            ส่วนวิธี การสวมใส่ผ้าปิดปาก – จมูก ชนิดกรอง มีวิธีการใช่ คือ ประกบผ้าปิดปาก – จมูกเข้ากับใบหน้า ใบแถบอลูมิเนียมอยู่บนสันจมูก และส่วนล่างคลุมคาง ดึงสายรัดเส้นบนไปทางด้านหลังศีรษะ โดยพาดเฉียงเหนือใบหู ดึงสายรัดเส้นล่างไปรัดบริเวณต้นคอ จัดสายรัดให้เรียบร้อย และใช้นิ้วของมือทั้งสองข้างรีดแถบอลูมิเนียมให้แนบกับสันจมูกเพื่อความแนบ สนิท ดังนั้น หากมีความจำเป็นต้องทำกิจกรรมนอกอาคาร ควรสวมหน้ากากที่สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ หรือสวมหน้ากาก หรือใช้ผ้าเช็ดหน้าทบหลาย ๆ ชั้น ชุบน้ำพอหมาดๆ แล้วปิดจมูก และสวมแว่นตาเพื่อปกป้องดวงตาจากลมและหมอกควัน 

            เมื่อ อยู่บ้านควรปิดประตูหน้าต่างเพื่อไม่ให้มลพิษอากาศเข้ามาสะสมในอาคาร เพิ่มความชื้นในอากาศโดยรดน้ำต้นไม้รอบ ๆ บ้านทุกวันหรือฉีดพ่นน้ำรอบ ๆ บ้าน และสถานที่ทำงาน ผู้สูงอายุซึ่งมักมีปัญหาโรคหัวใจ โรคปอด โรคหอบหืด รวมทั้งเด็กเล็กที่ภูมิต้านทานยังไม่ดีพอ ควรงดกิจกรรมนอกอาคาร 

            ผ้า ปิดปากและจมูกมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการกรองและการกระชับใบหน้า ใช้เพื่อป้องกันฝุ่นละอองลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการแพร่กระจายทาง อากาศการสัมผัสกับละอองเสมหะและป้องกันการกระเด็นของเลือดสารคัดหลั่งหรือ หนองที่ออกจากตัวผู้ป่วยขณะทำกิจกรรมการพยาบาลกรณีเชื้อโรคที่มีการแพร่ กระจายทางอากาศ เช่น วัณโรค ไข้หวัดนก เป็นต้น ควรใช้ผ้าปิดปากจมูกที่มีประสิทธิภาพในการกรองสูง เช่น ซึ่งผ่านการรับรองจากสถาบัน ต่าง ๆ 

            หลัก สำคัญในการใช้ผ้าปิดปากและจมูก 

            1.ก่อนและหลัง การใช้ผ้าปิดปากและจมูกควรล้างมือให้สะอาด 

            2.หากเป็น ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ให้หันขอบที่มีลวดไว้ด้านบน ควรสวมให้กระชับกับใบหน้า ไม่หลวมหรือคับจนเกินไป และกดขอบที่มีลวดแนบกับดั้งจมูก จะทำให้การใส่ผ้าปิดปากและจมูกกระชัยมากขึ้น ไม่รู้สึกระคายเคืองบริเวณนัยน์ตาขณะให้การพยาบาลผู้ป่วย 

            3.หลีก เลี่ยงการใช้มือสัมผัสผ้าปิดปากและจมูกขณะที่สวมใส่ 

            4.ระยะ เวลาการใช้ผ้าปิดปากและจมูกจะต้องถอดทันทีภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการพยาบาล และเมื่อเกิดความสกปรกหรือชื้น ไม่ควรแขวนผ้าปิดปากและจมูกไว้ที่คอ เพื่อรอการนำกลับมาใช้ใหม่เพราะเป็นการสัมผัสกับสิ่งปนเปื้อนเชื้อโร ระยะเวลาการใช้ผ้าปิดปากและจมูกไม่ควรเกิน 20 – 30 นาที เพราะจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้ 

            จุด ประสงค์ และวิธีการใช้ผ้าปิดปากปิดจมูก 

            1.เมื่อ ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อเท่านั้น เช่น มีการติดเชื้อหัดเยอรมัน คางทูม หรือเป็นโรคระบบทางเดินหายใจชนิดเฉียบพลัน ซึ่งโรคเหล่านี้ มีโอกาสแพร่กระจายเชื้อ ที่มีฝอยละอองขนาดใหญ่ จำพวกน้ำมูกน้ำลาย จากผู้ที่มีเชื้อก่อโรคไอ จาม ในระยะไม่เกิน 3 ฟุต 

            2.ทุก คนที่จะเข้าไปในห้องผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ เช่น วัณโรค ซึ่งมีการแพร่กระจายเชื้อ โดยฝอยละอองขนาดเล็ก ซึ่งฝอยละอองขนาดเล็กนี้ จะยังคงลอยอยู่ในอากาศ และเคลื่อนที่ได้ในระยะไกล อาจจำเป็นต้องใส่ผ้าปิดปากและจมูกชนิดพิเศษ ที่กระชับกับใบหน้ามากขึ้น และมี่ประสิทธิภาพในการกรองสูง 

            3.ป้องกันการแพร่กระจาย เชื้อ จากการสัมผัสฝอยละออง หรือป้องกันการกระเด็นของสารคัดหลั่งเลือดหรือหนองที่ออกจากตัวผู้ป่วย 

            ขั้น ตอนการใส่ผ้าปิดปากและจมูก 

            1.ล้างมือให้สะอาด และเช็ดให้แห้ง 

            2.วางผ้าปิดปากและจมูกโดยให้ขอบที่มี ลวดอยู่ด้านบน 

            3.จับเชือกเส้นบนคล้องผ่านบนใบหูทั้ง 2 ข้าง ผูกเชือกเป็นเงื่อนกระตุกไว้ที่ด้านหลังของศีรษะให้พอดี ไม่แน่นหรือหลวมเกินไป 

            4.จับเชือกเส้นล่าง ผูกให้กระชับกับใบหน้าให้แน่ใจว่า Kmas คลุมทั้งปากและจมูก 

            5.กด ขอบที่มีลวดแนบกับดั้งจมูก เพื่อให้ mask กระชับกับใบหน้า ป้องกันการเล็ดลอดเข้าออกของเชื้อโรค และไม่รู้สึกรำคาญบริเวณนัยน์ตาขณะให้การพยาบาลผู้ป่วย 

            6.ระยะ เวลาการใช้ mask นานเท่าที่จำเป็นแต่ไม่ควรเกิน 20 – 30 นาที เมื่อ mask เกิดความชื้นจะไม่มีประสิทธิภาพ และจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้ 

            การถ อด MASk หรือผ้าปิดปากปิดจมูก 

            1. ล้างมือให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง 

            2.ป้องกัน mask สัมผัสกับเสื้อผ้าบริเวณทรวงอก 

            3.นำ mask ออกจากใบหน้า โดยมือไม่สัมผัสกับบริเวณที่ปนเปื้อนของ mask 

            4.ทิ้ง ลงในถังขยะติดเชื้อ 

            5.ล้างมือให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง 

            การ ป้องกันการติดเชื้อ 

            ควรดูแลสุขภาพให้ดีรับ ประทานอาหารครบหมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่อยู่ในที่แออัดหรือที่ที่อาจมีผู้เป็นโรคติดต่อ ระบบทางเดินหายใจอยู่ ถ้ามีอาการไอเรื้อรัง โดยเฉพาะถ้ามีไข้ต่ำๆ เบื่ออาหาร น้ำหนักลดร่วมด้วยแล้ว ควรรีบปรึกษาแพทย์ การรักษาโรคตั้งแต่ระยะเริ่มเป็น จะได้ผลดี และช่วยป้องกันการแพร่กระจายไปผู้อื่นด้วย ผู้ที่เป็นโรคติดต่อของระบบทางเดินหายใจ ควรมีผ้าปิดปากและจมูกทุกครั้งที่ไอและเก็บผ้าปิดปากในภาชนะปิดเพื่อนำไปฆ่า เชื้อในภายหลัง ควรล้างมือบ่อยๆ เนื่องจาก อาจสัมผัสถูกเชื้อได้ 

            าปิด ปากและการสวมถุงมือที่ถูกต้อง คือ การป้องกันการติดต่อจากเชื้อโรคระหว่างผู้ป่วยหรือแพทย์ ในปัจจุบันเริ่มเห็นมีการคาดผ้าปิดปาก สำหรับป้องกันฝุ่น เชื้อโรค กันมากขึ้นแล้วครับ นอกจากนี้บางที่อาจเป็นแฟชั่นด้วยก็มีครับ 

            

               ขำขันปิดท้ายเรื่องผ้าปิดปากและสวมถุงมือ
        
 
            เอ ถามเพื่อนว่า นายรู้ไหม ทำไม หมอต้องคาดผ้าปิดปากและสวมถุงมือ             บี ไม่รู้ซิ ทำไมเหรอ 

            เอ หมอคาดผ้าปิดปาก เพราะเวลาทำพลาดคนไข้จะได้จำหน้าไม่ได้ และต้องสวมถุงมือ เพราะจะได้ไม่ทิ้งรอยนิ้วมือไว้เป็นหลักฐานไงละ 

     
            รู้จัก ใช้ผ้าปิดปาก จมูก เพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเพื่อรักษาสุขภาพ ร่างกายโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ และอย่าลืม กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ

Reporter : PDN staff   Photo : Internet   Category : สุขภาพ

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com