พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
24 กรกฏาคม 2552 :: 11:07:26 am 6068

ปรับยุทธศาสตร์ สร้างความใกล้ชิด พ้นวิกฤตเศรษฐกิจ

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ปรับยุทธศาสตร์สร้างความใกล้ชิด กับผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมฟังปัญหาและหาทางแก้ไข ในภาคอุตสาหกรรม ให้ผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจ ไปได้ด้วยดี

 แหลมฉบัง – วานนี้ (23 ก.ค. 52) ที่อาคารหอประชุม ราชพฤกษ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี นายประโยชน์ อรรถธร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี พบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1 เพื่อให้ผู้ประกอบการในภูมิภาคทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความสำคัญ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าไปใช้บริการของสภาอุตสาหกรรม ในการเชื่อมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยสภาอุตสาหกรรมจะเป็นตัวกลางระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างศักยภาพให้กับสภาอุตสาหกรรม หลังจากที่ระยะเวลาที่ผ่านมาผู้ประกอบการไม่ทราบว่าสภาอุตสาหกรรมมีหน้าที่และบทบาทเช่นไร ทำให้ผู้ประกอบการไม่ได้มีการติดต่อประสานงานกับสภาอุตสาหกรรมมากเท่าที่ควร 

ภายในงานยังมีพิธีลงนามความร่วมมือการรักษาสภาพการจ้างงาน / ชะลอการเลิกจ้างภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน ระหว่างกระทรวงแรงงาน ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

และพิธีลงนามความร่วมมือโครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะในจังหวัดชลบุรี ระหว่าง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 แรงงานจังหวัดชลบุรี ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง บริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com