พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
29 กรกฎาคม 2552 :: 15:07:51 pm 1049

สปส.แจง หวัด2009 ใช้สิทธิรักษาได้

แถลงยอดผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ 2009 สัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นอีก 21 คนทำให้ขณะนี้ประเทศไทยมียอดผู้เสียชีวิตแล้ว 65 คน ส่วนผู้ป่วยสะสมเกือบ 9,000 รายแล้ว (สปส.) แจ้งว่า โรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 กรณีไปพบแพทย์ได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา ขอความร่วมมือสถานประกอบการ ให้มีการตรวจอุณหภูมิร่างกาย ลูกจ้าง ทุกวัน ก่อนเข้าทำงาน หากเกิน 37.5 องศา รีบไปพบแพทย์ทันที

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงตัวเลขล่าสุด ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 8,877 คน ผู้เสียชีวิตจนถึงขณะนี้ รวม 65 คน เพิ่มจากที่แถลงเมื่อสัปดาห์ก่อน 21 คน ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสี่ยง มีโรคแทรกซ้อน ส่วนแนวทางการกระจายยาโอเซลทามิเวียร์ในคลินิก ได้มีข้อกำหนด 8 ข้อคือ

คลินิก ทุกแห่งต้องมีแพทย์และผู้ดูแลเป็นผู้สั่งจ่ายยา , คลิลิกต้องรายงานหลักฐานการจ่ายยาและอาการไม่พึงประสงค์จากการจ่ายยาให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือกระทรวงทราบทุกวัน , คลินิกทุกแห่งต้องมีมาตรการป้องกันการติดเชื้อ , คลินิกที่ต้องการจ่ายยา ต้องสมัครเข้าร่วมโครงการ และแพทย์ต้องรับการอบรมและประเมินความรู้อย่างเพียงพอ , คลินิกต้องพร้อมส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาล ต้องมีกลไกติดตามผู้ป่วย สาธารณสุขจังหวัดต้องมีระบบตรวจคลินิกในพื้นที่ และคลินิกต้องปปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงอย่างเคร่งครัด

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ตอบรับมาตรการ “เฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ในสถานที่ราชการ” ของกระทรวงแรงงาน ตรวจวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาติดต่อราชการ หากมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศา กรณีเจ้าหน้าที่ให้กลับบ้านได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา กรณีผู้มาติดต่อให้รอเจ้าหน้าที่มาให้บริการ ณ จุดบริการที่กำหนด ย้ำ! ผู้ประกันตน หากมีอาการไข้รีบพบแพทย์ สามารถรับสิทธิการรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคมได้

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ดำเนินการ มาตรการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ในสถานที่ราชการ ตรวจวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่ และผู้ที่มาติดต่อราชการก่อนขึ้นอาคาร หากมีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส กรณีเจ้าหน้าที่ให้กลับบ้านและไปพบแพทย์ได้โดยไม่ถือเป็นวันลา กรณีผู้ที่มาติดต่อราชการให้นั่งรอเจ้าหน้าที่มารับบริการ ณ จุดบริการที่กำหนด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ในสถานที่ราชการและขอความร่วมมือสถานประกอบการควรจัดให้มีการตรวจอุณหภูมิ ร่างกาย ลูกจ้างผู้ประกันตนทุกวันก่อนเข้าทำงาน หากมีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่มีอาการ ไข้สูง ปวดศีรษะ เจ็บคอ ไอ หายใจลำบาก หอบเหนื่อย ควรรีบไปพบแพทย์ ที่สถานพยาบาล ตามบัตรรับรองสิทธิฯ เพื่อทำการตรวจรักษา หากพบว่า ผู้ประกันตนป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และแพทย์ผู้รักษาวินิจฉัยให้ยาต้านไวรัส โอลเซลทามิเวียร์ ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยจากกองทุนประกันสังคมได้

หาก ผู้ประกันตนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ หรือ โทร.1506 ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น.หรือติดต่อระบบโทรศัพท์ ตอบรับอัตโนมัติให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สารนิเทศ สอบถามประกันสังคม

โทร. 1506

หรือwww.sso.go.th

Reporter : โสรยา   Photo : Internet   Category : กฏหมาย

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com