พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
02 สิงหาคม 2552 :: 12:08:34 pm 5835

กรมอุตสาหกรรมจัดอบรม Mini Econ. (Global and Thai Economy)

กรมโรงงานอุสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตร Mi Econ. (Global and Thai Economy) เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ให้มีความทันสมัย และเท่าทัน กับการเปลี่ยนแปลงของ องค์ความรู้ ในภาวะการณ์ที่เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน มีความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว แก่ผู้บริหาร ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

พัทยา – วานนี้ (1 ส.ค. 52 ) ห้องประชุม โรงแรมลองบีชรีสอร์ทพัทยา จ.ชลบุรี ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายอดิศร นภาวรานนท์ รองอธิบดี นายโสภณ ผลประสิทธิ์ รองอธิบดี นายยงยุทธ ทองสุข รองอธิบดี ร่วมประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้แก่ข้าราชการระดับสูงภายในกรมโรงงานอุสาหกรรม ในหลักสูตร Mi Econ. (Global and Thai Economy) เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

การอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ให้มีความทันสมัยและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ โดยเฉพาะในภาวการณ์ที่เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันมีความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ อาทิ ความหมายของศัพท์เศรษฐศาสตร์ต่างๆ เช่น อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ( GDP ) ดัชนีเศรษฐกิจต่างๆ ความเข้าใจถึงภาพรวมของกลไกการทำงานของระบบเศรษฐกิจมหภาค และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งความเข้าใจที่ถูกต้องจะมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศชาติต่อไป 

 โดยการอบรมหลักสูตร Mini Econ. (Global and Thai Economy ) ครั้งได้รับร่วมร่วมมือจากศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ และทีมงานให้ความรู้ 

ด้านดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า การจัดอบรมข้าราชการระดับสูงของกรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น เพราะการทำงานนั้นอาศัยความรู้ด้านวิศวกร วิศวกรรม และความรู้ด้านเทคนิคอย่างเดียวไม่ได้ เพราะปัจจุบันกระแสทางเศรษฐกิจ กระแสทางสังคม และกระแสต่างๆต้องทำให้เราต้องรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ให้มากขึ้นและเข้าใจยิ่งขึ้น และมีความเข้าใจตรงกัน เพื่อพัฒนากรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ก้าวไปสู่ยุคใหม่ และนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปช่วยแก้ปัญหา เศรษฐกิจของประเทศชาติต่อไป

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com