พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
29 สิงหาคม 2552 :: 09:08:00 am 597

เกาะสีชัง จัดรำลึก 100 ปี ชาวสีชังทั้งเกาะ

เกาะสีชัง จัดงานประจำปีวันรำลึก 100 ปี ชาวสีชังทั้งเกาะ ถวายราชสักการะพระปิยมหาราช ครั้งที่ 10 ประจำปี 2552 และเพื่อเป็นการฟื้นฟู วัฒนธรรมประเพณี ของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ของเกาะสีชังบนพื้นฐานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกทางหนึ่งด้วย

เกาะสีชัง – วานนี้ (28 ส.ค. 52) นายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง สภาวัฒนธรรมอำเภอเกาะสีชังและพี่น้องประชาชนชาวเกาะสีชัง กำหนดจัดงานประจำปีวันรำลึก 100 ปี ชาวสีชังทั้งเกาะ ถวายราชสักการะพระปิยมหาราช ครั้งที่ 10 ประจำปี 2552 ในระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2552 ณ บริเวณพระจุฑาธุชราชฐาน อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงโปรดเกล้าให้สร้างพระจุฑาธุราชฐานขึ้น และเพื่อเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเกาะสีชังบนพื้นฐานการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์อีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับกิจกรรมมีดังนี้ ในวันที่ 19 กันยายน 2552 เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00น เป็นต้นไป การประกวดแต่งกายย้อนยุคหนูน้อยเกาะสีชัง อายุ 3-8 ปี ชายและหญิง ประกวดรวมกัน การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนเกาะสีชัง เรือโดยสารบริการฟรีจากเกาะสีชัง – อำเภอศรีราชา ถึงเวลา 23.00 น. และในวันที่ 20 กันยายน 2552 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00น เป็นต้นไป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พิธีบวงสรวงเสด็จพ่อ ร.5 พิธีถวายพานพุ่ม (ดอกกุหลาบสดสีชมพู) การแสดงแสง เสียง และสื่อผสม การประกวดการแต่งกายย้อนยุค อายุ 16-40 ปี เรือโดยสารบริการฟรีจากศรีราชา – เกาสีชัง เวลา 15.00น. และเวลา 17.00 น. เรือโดยสารจากเกาะสีชัง – อำเภอศรีราชา เวลา 23.00น. 24.00น. และ 01.00 น.

ผู้ ที่สนใจเข้าประกวดต้องแต่งกายย้อนยุค เน้นการแต่งกายยุคสมัยรัชกาลที่ 4,5และ6 เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ที่มาร่วมงานมีเสื้อผ้ามันหลากสีจำหน่ายหน้าซุ้ม บริเวณทางเข้างาน 100 ปี ฯ ผู้ที่ไม่แต่งกายย้อนยุคจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมงาน 100 ปีฯ


ประวัติความเป็นมาการจัดงาน 100 ปี ชาวสีชังทั้งเกาะ

การ จัดงานดังกล่าว เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดย ท่านธงชัย อนันตกูล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของเกาะสีชังซึ่งเป็นเกาะประวัติศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์ไทยหลายรัชกาล โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงโปรดเกล้าให้สร้างพระจุฑาธุชราชขึ้นและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงบุญ บารมีและวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านจึงให้จัดงานนี้ขึ้น อีกทั้งในปีนี้ยังเป็นปีมหามงคลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเกาะสีชังบนพื้นฐานของการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์อีกทางหนึ่งด้วย

ประวัติความเป็นมาของพระจุฑาธุชราชฐาน

เกาะ สีชังนับได้ว่าเป็นเกาะที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย เนื่องด้วยเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ไทยถึง 3 รัชกาล คือ รัชกาลที่ 4, 5 และ 6 และโดยเฉพาะความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในห้วงรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 พระมหากรุณาธิคุณปกแผ่ไพศาลทั่วดินแดนเกาะสีชัง พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในความเป็นอยู่ของชาวเกาะสีชังอย่างหามิได้ โปรดเกล้าฯให้มีการทำแผนที่หยั่งน้ำ สำรวจหินโสโครก วางทุ่นเหล็ก รังสรรค์ตึกวัฒนา ตึกผ่องศรี ตึกอภิรมย์ โปรดเกล้าฯให้สร้าง วัดอัษฎางคนิมิต บ่ออัษฎางค์ สะพานอัษฎางค์ ศาลศรีชโลธรเทพ อัษฎางค์ประภาคาร เสาธงอัษฎางค์ พระจุฑาธุชราชฐาน ฯลฯ การพัฒนาเหล่านี้ส่งผลให้เกาะสีชังเป็นดุจทิพย์สถานที่ได้รับการรังสรรค์ เป็นมรดกแผ่นดินไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชังสภาวัฒนธรรมอำเภอเกาะสีชัง และพี่น้องประชาชาวเกาะสีชัง กำหนดจัดงานประจำปีวันรำลึก 100 ปีชาวสีชังทั้งเกาะ ถวายราชสักการะพระปิยมหาราช ในทุกปี ในเดือน กันยายน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.รำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงโปรดเกล้าให้สร้างพระจุฑาธุชราชฐานขึ้น
2.ฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่และสืบทอดต่อไปยังคนรุ่นหลัง
3.ส่งเสริมการท่องเที่ยวของเกาะสีชังบนพื้นฐานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลตำบลเกาะสีชัง 038-216202 www.si-chang.comReporter : PDN staff   Photo : Internet   Category : ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com