พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
12 สิงหาคม 2552 :: 12:08:47 pm 37508

12 สิงหา มินิมาราธอน เดินวิ่งการกุศล

โรงพยาบาล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เดินวิ่งการกุศล มินิมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

สัตหีบ – วันนี้ (12 ส.ค. 52) พลเรือโท สุริยา ณ นคร เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประธานในพิธีกล่าว อาศิรวาทเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งพระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายในการเยี่ยมเยือนพสกนิกรทั่วทุกสารทิศ เคียงข้างพระวรกายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นถิ่นทุรกันดารเพียงใด

ดังนั้น ข้าราชการ ครอบครัว ลูกจ้าง ในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ขอสัญญาว่าจะดูแลพสกนิกรของพระองค์ท่านอย่างดี ปลอดภัยจากการเจ็บป่วย สำหรับการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศลมินิมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๒ ณ สวนสุขภาพภายใน โรงพยาบาลแห่งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดแข่งขันเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ ทหาร พนักงาน ลูกจ้าง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม โดยนำรายได้จากการแข่งขันขึ้นทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เพื่อใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มพลังมวลชน สมาคม ชมรมต่างๆ ทุกเพศทุกวัยได้เข้ามาร่วมการแข่งขัน

พลเรือโท สุริยา ณ นคร เจ้ากกรมแพทย์ทหารเรือ เปิดเผยว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงพระราชทานนามโรงพยาบาลทหารเรือแห่งนี้ว่า ?โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์? เนื่องด้วยโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ต้องการขยายขีดความสามารถในด้านการรักษาพยาบาลให้มากขึ้น เนื่องจากกองทัพเรือได้รับอนุมัติจากกระทรวงกลาโหมให้ขยายและจัดตั้งหน่วยกำลังรบหน่วยสนับสนุนและหน่วยการศึกษาขึ้นในพื้นที่สัตหีบ จึงทำให้ข้าราชการ ลูกจ้างและครอบครัวของทหารเรือมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้จัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมาย

และยังได้กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ได้มีการปรับปรุงสนามบินอู่ตะเภา กองการบินทหารเรือ ให้เป็นสนามบินพาณิชย์เพิ่มศักยภาพในการให้บริการมากขึ้น ทำให้มีประชาชนเข้ามาประกอบอาชีพในพื้นที่นี้เป็นจำนวนมาก แต่โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ มีพื้นที่จำกัดรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่เอื้ออำนวย ทางกองทัพเรือมีความเห็นว่าน่าจะสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ในพื้นที่สัตหีบ เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ขนาด 1,000 เตียง จากการสำรวจพื้นที่พบว่าบริเวณส่วนหนึ่งของสนามบินอู่ตะเภา กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ คือบริเวณสี่แยกบ้าน กม.10 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ขนาดเนื้อที่ประมาณ 400 ไร่ เป็นพื้นที่เหมาะสม

ประกอบกับในปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ทางกองทัพเรือจึง อนุมัติให้การสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ ได้กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเป็นองค์ประธานในการวางศิลาฤกษ์ เมื่อ 18 สิงหาคม 2535 และได้ขอพระราชทานนามของโรงพยาบาลแห่งใหม่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่า “โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์”

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวกีฬา

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com