พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
16 กันยายน 2552 :: 11:09:49 am 37304

ระเบิดศึก ลูกเหล็ก เปตองสานสามวัย

งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตองสานสามวัย ให้ประชาชน และเยาวชน ได้ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

พัทยา – วานนี้ (15 ส.ค. 52) ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 2 นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาให้เกียรติ เป็นประธานเปิดการแข่งขันเปตองสานสามวัย พร้อมด้วยนายวีรวัฒน์ ค้าขาย รองนายกเมืองพัทยา คณะกรรมการผู้จัดงาน นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างคับคั่งนายอิทธิพล กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์มีความก้าวหน้าและทันสมัยมากขึ้นรวมทั้งการดำเนินงาน ทางด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ประชากรไทยมีอายุยืนยาวขึ้น และจำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญ กับจำนวนประชากรผู้สูงอายุ ที่เพิ่มขึ้นนี้ จึงได้หาแนวทาง การส่งเสริมให้ประชากรผู้สูงอายุ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ สมวัยและสามารถทำประโยชน์ แก่สังคมได้ตามอัตภาพงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา จึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตองสานสามวัย ขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกวัยให้มีร่างกาย จิตใจทีสมบูรณ์แข็งแรง สร้างความรักและความสามัคคีในหมู่คณะและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

การแข่งขันเปตองสานสามวัย จัดขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2552 ระหว่างเวลา 8.30-20.30 น.ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองพัทยา 2 มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 100 ทีม แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ทีมละ 3 คนได้แก่ 1.ทีมผู้สูงอายุ ชาย-หญิง อายุ 55 ปีขึ้นไป(สังกัดตามชมรม) 2.ทีมประชาชนทั่วไป ชาย-หญิง อายุ 20ปีขึ้นไป 3.ทีมเยาวชน ชาย-หญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป

สำหรับรางวัลการแข่งขันจะได้รับถ้วยเกียรติยศจากนายกเมืองพัทยา พร้อมเงินรางวัลในการแข่งขันทั้ง 3ประเภทอีกด้วย

Reporter : แพรวพราว   Photo : แพรวพราว   Category : ข่าวกีฬา

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com