พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
11 กันยายน 2552 :: 11:09:33 am 337

สหกรณ์ไทย เปิดอบรม “ผู้นำสหกรณ์ขั้นสูง”

รมช.กระทรวงเกษตรฯ เปิดอบรมผู้นำสหกรณ์ขั้นสูง ณ โรงแรม ทาวน์อินทาวน์ พัทยา เพื่อสร้างผู้นำที่มีศักยภาพ ในการบริหารองค์การ กิจการสหกรณ์ ให้ประสบความสำเร็จ และอยู่รอดในยุค การเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันที่สูงขึ้น มีผู้นำสหกรณ์ให้ความสนใจ เข้าร่วมรับฟังอบรมกว่า 50 ชีวิต

พัทยา – วานนี้ (10 ก.ย. 52) เมื่อเวลา 15.30 น. สันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย (สสท.) ในฐานะองค์กรสูงสุดของขบวนการสหกรณ์ไทย กำหนดอบรม “ผู้นำสหกรณ์ขั้นสูง” ณ ห้องศรีวรา โรงแรมทาวน์อินทาวน์ พัทยากลาง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีผู้นำสหกรณ์ กว่า 50 คนพร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม โดยมี นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพร้อมพบปะกับสมาชิกสหกรณ์

ดร.โชค ชัย สุทธาเวศ ผอ. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เปิดเผยถึงการจัดอบรมสหกรณ์ในหลักสูตร ผู้นำขั้นสูงว่า เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องมาเป็นรุ่นที่ 4 โดยร่วมมือกับมูลนิธิพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์ระหว่างประเทศ ซึ่งมี ศ.ดร. จีระ หงส์ดารมภ์ เป็นประธาน เนื่องจากยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้าน เศรษฐกิจ และสังคม การเมือง จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องสร้างผู้นำที่มีศักยภาพในการบริหารองค์การ บริหารกิจการสหกรณ์ให้ประสบความสำเร็จและอยู่รอดในยุคการเปลี่ยนแปลงและแข่ง ขันที่สูงขึ้น

พร้อม ทั้งกล่าวว่า ปัญหาอย่างหนึ่งของสหกรณ์ไทยคือ ขีดความสามารถของผู้นำสหกรณ์ ที่จะขับเคลื่อนองค์การ ซึ่งต้องมีความรู้ด้านการ จัดการที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน การบริหารเชิงกลยุทธ์รวมถึงองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรบุคคล ด้วยเหตุผลดังกล่าว สันนิบาตสหกรณ์ฯ ซึ่งมีสหกรณ์ทั่วประเทศเป็นสมาชิก และมีหน้าที่หลักในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ จึงริเริ่มโครงการนี้ขึ้น และดำเนินการมาอย่างต่อเนือง เพื่อสร้างผู้นำระดับสูงของสหกรณ์ไทย ให้เป็นพลังขับเคลื่อนสหกรณ์ต่อไปReporter : คัมภีร์   Photo : คัมภีร์   Category : ข่าวธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com