พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
29 กันยายน 2552 :: 12:09:14 pm 28751

เปิดหมู่บ้าน วิถีชาวนาไทย ต้อนรับวิ่งควาย52

พิธีเปิดหมู่บ้านวิถีชาวนาไทย และศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอป ในงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2552 เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ดู วิถีชีวิตชาวนาไทย และเลือกซื้อสินค้าโอทอป ที่มาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย

ชลบุรี – วันนี้ (29 ก.ย. 52) ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดหมู่บ้านวิถีชาวนาไทย และศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอป ในงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2552 ณ เวทีกลางสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี สืบเนื่องจากจังหวัดชลบุรีได้จัดงานประเพณีวิ่งควาย ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2552 และในวันนี้ได้มีพิธีเปิดหมู่บ้านวิถีชาวนาไทย และศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอป เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาดูวิถีชีวิตชาวนาไทย และเลือกซื้อสินค้าโอทอปที่มาจากหลายจังหวัด

นางสาวสุมนา มุทธากิจ นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี กล่าวว่า การจัดงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ในปีนี้ได้จัดกิจกรรมที่เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของวิถีชีวิตชาวนาไทย ที่กำลังจะหายไปด้วยสาเหตุของความเจริญทางด้านวัตถุและสิ่งก่อสร้าง ตลอดจนการเข้ามามีบทบาทของอุตสาหกรรม เทศบาลเมืองชลบุรี จึงจัดให้มีการจำลองหมู่บ้านวิถีชาวนาไทย เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป เข้าใจถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม และการดำรงชีวิตของชาวนาไทย นอกจากนี้ได้จักให้มีศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอปภายในงานอีกด้วย ทั้งนี้ เกิดจากการรวมตัวของชุมชนในเขตเทศบาลและใกล้เคียง จำหน่ายสินค้าที่เกิดจากผลผลิตของชุมชนอย่างแท้จริง และเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนที่มาเที่ยวงานประเพณีวิ่งควายของจังหวัดชลบุรี ได้รู้จักกับสินค้าที่ชุมชนผลิตมากยิ่งขึ้น

นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ประเทศไทยมีภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยแก่การประกอบอาชีพการเกษตรกรรมและการทำนามากที่สุด ชาวนาไทยจึงถือได้ว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ซึ่งควรได้รับการยอย่อง และงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีในปีนี้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของชาวนาไทย และต้องการให้ประชาชนที่มาเที่ยวงานได้เห็นถึงความเป็นอยู่ของชาวนาไทย อันได้แก่ บ้านเรือนทรงไทย อุปกรณ์การทำนา สิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน เพื่อทุกท่านจะได้เข้าใจวิถีชีวิตอย่างแท้จริง

 

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com