พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
06 ตุลาคม 2552 :: 15:10:48 pm 1109

แน่ใจแค่ไหน “รั้วกำแพง” เราถูกกฏหมาย

เรื่องของรั้ว อาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้คุณ ต้องปวดเศียรเวียนเกล้าได้ เพราะรั้วเป็นส่วนของบ้าน ที่จะคาบเกี่ยวกับบ้านข้างเคียง การที่คุณจะก่อสร้างรั้วจึงต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควร มิเช่นนั้นอาจมีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนบ้านตามมา รั้วหรือกำแพง มักใช้เป็นเครื่องหมาย ในการแบ่งเขต ความเป็นเจ้าของ แม้ตามกฎหมายจะไม่ได้บังคับให้ทำรั้วเอาไว้ แต่ก็เพื่อความมั่นใจว่า จะไม่มีใครบุกรุกเข้ามาแล้วบอกว่าไม่รู้ว่ามีเจ้าของ หรือต้องทะเลาะ กับเพื่อนบ้าน เพราะมีการล้ำแนวเขตกัน

กั้นเป็นรั้วโปร่ง กำแพงทึบ แค่ไหนก็ใช่จะทำได้ตามอำเภอใจ ต่อให้เป็นที่ดินของเราก็ต้องเอาใจใส่ ข้อกำหนดของกฎหมายที่กำกับให้ต้องมี กระบวนการอยู่เหมือนกันในระหว่างบ้านกับบ้าน หรือที่ดินกับที่ดินด้วยกันนั้น จะทำกำแพงออกแบบแหวกแนวแค่ไหนก็ทำได้ แต่ต้องไม่ไปบังแดดบังทางลมเขา ไม่เพียงเอาใจเขามาใส่ใจเรา แต่ก็ใช่ว่าจะทำอะไรไม่ได้ไปเสียหมด

อย่างเช่นการสร้างกำแพงทำให้สนามหญ้าอันเคยเขียวของเพื่อนบ้านต้องแห้งเป็นสีเหลืองไป หากเราได้สร้างในความสูงทั่วไปแล้ว

ส่วน พวกที่อยากจะเอาแบบตัดขาดกับโลกภายนอก ขนาดที่ว่ากำแพงสูงเสียดฟ้าราวกับเรือนจำนั้นทำไม่ได้ เพราะกฎหมายกำหนดความสูงของรั้วของกำแพงเอาไว้ ด้านที่ไม่ได้ติดกับบ้าน หรือที่ดินของใคร ก็มักจะติดถนน คนจะทำก็ต้องคำนึงถึงความสูงของรั้วหรือกำแพงกับระยะห่างจากถนนสาธารณะ จะสร้างได้สูงไม่เกิน 3 เมตรเหนือฟุตบาทหรือถนนสาธารณะนั้น จึงต้องดูที่ทางว่า ถนนมีความกว้างสักเท่าไหร่

หมาย ความว่า ยิ่งถนนแคบเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างกำแพงสูงได้ไม่เกิน 3 เมตรนั่นเอง ยังไม่พอเท่านี้ หากที่ของเราเข้ามุมถนนพอดี ดูแล้วก็เป็นที่ที่ดีมีราคา แต่ว่าอยู่ตรงทางร่วมทางแยกแบบนี้ ก็ต้องดูทำเลที่ตั้งเอาไว้ จะสร้างตามแนวเขตของเราไม่ได้ยังต้องใช้ระยะย่นเข้าไปอีกด้วย

ดัง นั้น รั้วที่อยู่มุมถนนสาธารณะที่มีความกว้างของถนนตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป และมุมหักน้อยกว่า 135 องศาแล้ว จะทำรั้วหักเป็นมุมฉากตามแนวเขตไม่ได้ ต้องปาดมุมรั้วหรือกำแพงกั้นเขตนั้นเพื่อป้องกัน มิให้ทัศนวิสัยไม่ดีในการสัญจรของผู้คน การปาดมุมต้องให้ส่วนที่ปาดมีระยะไม่น้อยกว่า 4 เมตร และต้องทำมุมกับแนวถนนสาธารณะเป็นมุมเท่าๆ กันด้วย

แต่ ไม่ต้องกังวลว่า ถ้าปาดมุมไปแล้วทำให้ความเป็นเจ้าของ ต้องถูกเฉือนออกไป ที่ดินส่วนที่อยู่นอกรั้วหรือกำแพงยังเป็นที่ดินของเราอยู่ เพียงแต่เราไม่อาจจะสร้างรั้วทำมุมฉาก ตามแนวที่ดินของเราได้ เป็นการสร้างสำนึกต่อชุมชน สังคม หรือสาธารณะอย่างหนึ่ง

ที่ ว่าสาธารณะนั้น หมายความว่า ถนนที่เปิดให้ผู้คนเข้าไปได้ หรือที่ยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็นทางสัญจรได้ ต่อให้มีการเรียกเก็บค่าผ่านทางก็ตาม

นอกจาก นี้ การสร้างรั้วกำแพงก็ต้องทำตามหลักวิศวกรรม จะทำให้กำแพงโย้ไปมาน่าหวาดเสียวว่า จะล้มทับคนเดินผ่านไม่ได้ หากต้องขุดต้องลงเสาเข็มไปในดินก็ต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหาย ต่อที่ข้างเคียงและไม่เสียหายแก่ถนนหลวง

รั้วกำแพงถือ เป็นสิ่งปลูกสร้างอย่างหนึ่ง ซึ่งกฎหมายกำหนดเอาไว้หากรั้วกำแพงที่สร้างอยู่ริมถนนสาธารณะจะต้องได้รับ อนุญาตจากทางการด้วย

ปัญหาที่มักจะพบ อยู่บ่อย ๆ ในการก่อสร้างรั่วแบ่งเขต

ประเด็น ปัญหาที่จะกล่าวเป็นเรื่องที่เพื่อนบ้านได้ก่อสร้างรั้วบ้านไว้ก่อนแล้ว แต่คุณอาจเห็นว่ารั้วที่เพื่อบ้านก่อสร้างไว้ไม่สามารถที่จะปิดบัง หรือสร้างความเป็นส่วนตัวได้ดังที่ปรารถนาเพราะว่ามันเตี้ยเกินไป คุณจึงไปคุยกับเพื่อนบ้านว่ารั้วบ้านที่กั้นระหว่างบ้านของคุณกับเพื่อนบ้าน มันเตี้ยเกินไปอยากจะทำให้สูงขึ้นอีกหน่อย โดยคุณขอเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง แต่ปรากฏว่าเพื่อนบ้านยังปรารถนาที่จะใช้รั้วเตี้ยต่อไป จึงไม่ยอมให้คุณก่อสร้างรั้วให้สูงขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้จะทำอย่างไรดี ซึ่งใช่ว่าจะไม่มีทางออกเสียทีเดียว

เพราะ ถึงแม้ว่าเจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่ยอมให้คุณเพิ่มรั้วที่ทำไว้เดิมให้สูง ขึ้น แต่คุณก็สามารถสร้างรั้วใหม่ในที่ดินของคุณให้สูงขึ้นตามที่ใจคุณปรารถนาได้ เนื่องจากเป็นสิทธิส่วนบุคคลของคุณที่สามารถกระทำได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงแต่อย่างใด และคุณอาจมีปัญหาสงสัยว่ารั้วที่ทำขึ้นใหม่สามารถสร้างสูงกว่ารั้วเดิมที่ เพื่อนบ้านทำไว้ได้หรือไม่

ในทางกฎหมาย คุณสามารถกระทำได้ และตามกฎหมายกำหนดให้คุณสามารถสร้างรั้วสูงได้ 3 เมตร ซึ่งนับว่าสูงมากทีเดียว และพอที่จะทำให้ชีวิตส่วนตัวของคุณและครอบครัวกลับคืนมาได้ โดยที่เจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่สามารถโวยวายอะไรได้แม้แต่น้อย เนื่องจากคุณได้สร้างรั้วในแนวเขตที่ดินของคุณ และการกระทำไม่ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนของเจ้าของที่ดินข้างเคียง

สำหรับ กรณีปัญหาต่อไปที่คุณอาจสงสัยคือ การที่คุณสร้างรั้วในเขตที่ดินของคุณ จะถือว่าคุณสละสิทธิการครอบครองเนื้อที่ดินส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างรั้ว ทั้งสองข้างหรือไม่ ในกรณีนี้คุณไม่ได้สละสิทธิ การถือครองที่ดินบริเวณที่เป็นช่องว่าง แต่อย่างใด แต่เป็นเพราะว่าคุณไม่สามารถตกลงที่จะขอต่อเติมรั้วที่มีอยู่เดิมได้ คุณจึงจำเป็นต้องสร้างรั้วใหม่ดังกล่าว และหลักฐานที่แสดงว่าแนวเขตที่ดินของคุณอยู่บริเวณใด คือ หมุดที่ดิน ที่ปักแบ่งเขตระหว่างที่ดินของคุณกับที่ดินข้างเคียงรั้วไม่ได้เป็นหลักฐาน ที่แสดงว่าแนวเขตที่ดินของคุณจะอยู่ครึ่งหนึ่งของรั้วเหมือนเช่นกรณีทั่วไป แต่อย่างใด

ปัญหา ที่คุณอาจสงสัยเพิ่มเติมคือกรณีที่ เจ้าของที่ดินข้างเคียงเกิดรื้อรั้วที่มีอยู่เดิม และใช้ประโยชน์ในที่ดินของคุณ แล้วจะเกิดปัญหาอะไร ซึ่งประเด็นปัญหาดังกล่าวต้องพิจารณาก่อนว่า รั้วเดิมที่ก่อสร้างเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้สร้างครึ่งหนึ่งของที่ดินของ คุณ หรือสร้างในแนวเขตที่ดินของตนเองทั้งหมด หากสร้างบริเวณครึ่งหนึ่งของเส้นแนวเขตที่ดินก็จะทำให้คุณต้องเสียพื้นที่ ใช้สอยบริเวณรั้วใหม่รวมกับพื้นที่ครึ่งหนึ่งของรั้วเดิม

แต่ หากรั้วเดิมสร้างในบริเวณเขตที่ดินของเจ้าของข้างเคียงทั้งหมดเสียพื้นที่ ใช้สอยบริเวณรั้วใหม่ทั้งหมด แต่ประเด็นปัญหาดังกล่าวไม่ใช่เรื่องที่ต้องน่าทุกข์ใจ เพราะเจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่สามารถครอบครองปรปักษ์บริเวณที่คุณเสียสิทธิ การใช้ประโยชน์ได้อยู่แล้ว เพราะคุณยังคงสงวนสิทธิในที่ดินที่คุณยังเป็นเจ้าของอยู่ เพียงแต่มีปัญหาทำให้ไม่สามารถก่อสร้างรั้วให้ตรงตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้

ส่วน รายละเอียดที่กฎหมายกำหนดว่าให้รั้วเป็นกรรมสิทธิ์รวมของเจ้าของ เป็นเพียงข้อสันนิษฐานของกฎหมายเท่านั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่ารั้วที่ก่อสร้างใหม่ได้ก่อสร้างในที่ดินของคุณโดย ที่เจ้าของที่ดินข้างเคียงก็รู้อยู่แล้วว่าคุณได้ก่อสร้างในแนวเขตที่ดินของ คุณ คุณก็ยังคงเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินตามที่ปรากฏในแนวเขตที่ดินของคุณต่อไป ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ใครจะมาขโมยสิทธิอันพึงมีของคุณไปได้ง่าย ๆ

เพราะ ฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่จะมาถอดใจเพราะกลัวจะเสียสิทธิในที่ดินของตนเองไป แล้วยอมไม่มีความสุขไปตลอดชีวิต เป็นอันว่าถ้าอยากมีรั้วมีกำแพงเป็นของตนเองก็ต้องเข้าใจ ข้อกำหนดของกฎหมาย ไม่ใช่ นึกอยากจะสร้างก็ทำไป เดือดร้อนต้องรื้อถอน ทำใหม่ จะเสียหายไม่คุ้มกัน

Reporter : โสรยา   Photo : Internet   Category : กฏหมาย

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com