พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
18 พฤศจิกายน 2552 :: 10:11:36 am 1556

จัดทำแผนแม่บท สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

อพท.ร่วมกับเมืองพัทยา และ 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน ต่อแผ่นแม่บทการพัฒนา พื้นที่พิเศษเมืองพัทยา ชูนโยบาย “Green Innovation” หวังดึงนักท่องเที่ยว สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

พัทยา – วานนี้ (17 พ.ย. 52) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่เศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมกับเมืองพัทยา และ 8 องค์การปากครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลเมืองหนองปรือ, เทศบาลตำบลบางละมุง, อบต.หนองปลาไหล, เทศบาลตำบลตะเคียนตี้ย, เทศบาลตำบลห้วยใหญ่, อบต.เขาไม้แก้ว, เทศบาลตำบลโป่ง และเทศบาลตำบลนาจอมเทียน) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและ พื้นที่เชื่อมโยงเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีประชาชนเมืองพัทยา และประชาชนในพื้นที่เชื่อมโยงร่วมแสดงความคิดเห็นกว่า 200 คนที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาเป็นประธาน

โดยเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ เป็นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อร่วมในการการจัดทำแผนแม่บท ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง อพท. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมืองพัมยา และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 8 แห่ง ทั้งนี้ได้จัดให้มีการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ การรับฟังความคิดเห็นทั้งปัญหาและความต้องการของชุมชนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงโดยรอบทั้ง 8 อปท. ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2551 เป็นต้นมา เพื่อนำข้อมูลจัดทำเป็นกรอบการพัฒนาที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาทั้งในปัจจุบัน รวมทั้งรองรับการขยายตัวและโอกาสทางการตลาดการท่องเที่ยวในอนาคต โดยเป็นการพัฒนาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดการพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า การประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นความร่วมมือหลายฝ่าย ที่ต้องการเห็นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงจากประชาชนเจ้าของพื้นที่ โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นก้าวแรกของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด เพื่อก้าวไปสู่ระดับของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงต่อไป ทั้งนี้แผนแม่บทดังกล่าว ครอบคลุมในหลายด้านทั้งด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงวิถีวัฒนธรรมของคนพัทยา เช่น การจัดให้มีพื้นที่พักผ่อนริมหาดสาธารณะที่เรียบหรูและเป็นพื้นที่สำหรับการใช้ประโยชน์ร่วมกันของทุกคน มีพื้นที่กิจกรรมเพื่อการแสดงออกที่สร้างสรรค์ และสะท้อนวัฒนธรรมหรืออัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อคุณภาพที่ดีขึ้นของชุมชนท้องถิ่นชาวพัทยา และการเปลี่ยนแปลงสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนตลอดไป

แผน แม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงเพื่อการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืนดังกล่าว มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงให้ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวในหลายระดับโดยใช้ทรัพยากรและวัฒนธรรมชุมชนเป็น จุดยึด การปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่โดยรอบ ซึ่งการปรับปรุงพื้นที่ให้ความสำคัญกับความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยที่สมดุล สอดคล้องกับธรรมชาติ รวมทั้งประยุกต์ใช้ทรัพยากรเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึง ความต้องการของชุมชนเป็นสำคัญ ภายใต้แนวคิด “Green Innovation” พัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวการเมือง

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com