พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
24 พฤศจิกายน 2552 :: 13:11:30 pm 1420

ทึ่ง!! พบค่างเทา สัตว์ป่าคุ้มครอง ค่ายทหารหลาย 10 ตัว

ทหารเรือ ร่วมสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย สำรวจประชากรนกในพื้นที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ สัตหีบ ทึ่ง...พบค่างเทา หรือค่างหงอก หลายสิบตัวอาศัยอยู่บนต้นไม้ บนภูเขาช้าง หลังศาลเจ้าพ่อเขาช้าง ไม่น่าเชื่อค่างอาศัยในถิ่นสภาพแวดล้อม ท่ามกลางเสียงและควันปืน เตรียมจัดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

สัตหีบ – วานนี้ (23 พ.ย. 52) พลเรือโท ยุทธนา ฟักผลงาม เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้อนุมัติให้ นาวาเอก นพดล สุภากร ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ และ นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ พร้อมทีมงาน ร่วมกับ สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ทำการสำรวจประชากรนกในพื้นที่รับผิดชอบ ว่ามีนกชนิดใดบ้าง เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการอนุรักษ์สัตว์ในพื้นที่ทหาร อีกทั้งให้จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปรากฏว่า ผลของการสำรวจพบนกหายากจำนวนหลายชนิดอาศัยในพื้นที่ทหาร และพบว่ามีค่างเทา หรือค่างหงอก อาศัยอยู่บนต้นไม้เขาช้าง หลังศาลเจ้าพ่อเขาช้าง จำนวนมาก โดยแบ่งเป็นฝูง ๆ เบื้องต้นพบอยู่ 4 ฝูง ๆ ละประมาณ 10 ตัว

นาวาเอก นพดล สุภากร ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เปิดเผยว่า เนื่องจากศูนย์ฝึกทหารใหม่ได้ดำเนินโครงการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และมีความประสงค์ที่จะสำรวจนกในพื้นที่เพื่อทำเป็นฐานข้อมูลในการส่งเสริม การท่องเที่ยวด้านการดูนกต่อไปในอนาคต ในการนี้เชิญทางสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยเป็นผู้มาสำรวจ เพื่อเป็นความรู้แก่ผู้ที่มาเดินทางท่องเที่ยว โดยศูนย์ฝึกทหารใหม่ได้จัดข้าราชการ พลทหาร ร่วมสำรวจด้วย เพื่อให้ครอบคลุมชนิดพันธุ์ของนกทั้งหมดที่สามารถพบ ได้ในพื้นที่ ของทหาร ในอนาคตอาจมีการปรับปรุงบางบริเวณของพื้นที่เพื่อเพิ่มปริมาณของนก เพื่อเพิ่มจุดดึงดูดให้กับพื้นที่ให้มากขึ้น

พลเรือโท ยุทธนา ฟักผลงาม เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เปิดเผยว่า นับเป็นเรื่องแปลกที่มีการสำรวจพบ “ค่างเทา” อาศัยในพื้นที่ทหารที่มีแต่เสียงและควันปืนในการฝึกของทหาร ที่ผ่านมาไม่เคยมีใครพบมาก่อน เพราะข้าราชการ ทหาร ครอบครัว ได้ถูกปลูกฝังจิตสำนึกให้หวงแหนแผ่นดินเกิด หวงแหนพื้นที่ภูเขา พื้นที่ป่าธรรมชาติไม่ยอมให้บุคคลภายนอก และภายในขึ้นไปล่าสัตว์อย่างเด็ดขาด ทำให้ค่างเทาหายากอาศัยอยู่ได้ การสำรวจนกร่วมกับสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์นกและธรรมชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดูนกเพื่อให้เกิดความรักในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนก เผยแพร่แลกเปลี่ยนให้ความรู้แก่สมาชิกองค์กรและผู้สนใจทั่วไป ศึกษาข้อมูลการดำรงชีวิตของนก และแหล่งอาศัยธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้แก่ประชาชนทั่วไป สร้างเครือข่าย ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติ เพื่อการศึกษาสำรวจ จุดมุ่งหมายที่จะคุ้มครองถิ่นที่อยู่ของนก และรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ผ่านทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

และกล่าวอีกว่า ค่างเทา หรือค่างหงอก มักอาศัยในป่าทึบและป่าดงดิบทั่วไป ชอบอาศัยอยู่บนต้นไม้สูงๆ ฝูง ๆ ละ 10-40 ตัว หากินตอนกลางวันบนต้นไม้ มีการใช้เสียงแตกต่างกันหลายระดับในการสื่อความหมาย ขนส่วนด้านหลังของลำตัวมีสีเข้มเป็นสีเทาดำ แต่ปลายขนสีขาวจึงทำให้มองดูคล้ายสีเทาเหลือบเงิน ส่วนด้านหน้าของลำตัวคืออก ท้องและขาขนมีสีเทาอ่อน ที่หัวมีขนแหลมตรงกลางพุ่งขึ้น ขนด้านข้างของหน้ายาวพุ่งตรงออกด้านข้าง ใบหน้าและมือเท้าสีเทาดำ ไม่มีวงตาขาว ปากบาง ผิวหนังบางส่วนเช่นโคนขาด้านในด่างขาว เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com