พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
12 พฤศจิกายน 2552 :: 12:11:17 pm 28307

พัทยาพบปัญหาขยะ เร่งศึกษา! หวังฟื้นท่องเที่ยว

นายกเมืองพัทยาร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา พบเกิดปัญหาใหญ่ คือการจัดการกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะ พ่อเมืองเชื่อแก้ปัญหาระยะยาวได้

พัทยา – วานนี้ (11 พ.ย. 52) นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมโครงการจัดทำแผนรองรับวิกฤติการณ์ภาวะสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยว จำแนกตามปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เจ้าหน้าที่สถาบันกฎหมายไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเมืองพัทยาและตัวแทนชุมชนต่างๆ ในเขตเมืองพัทยา ร่าวมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ศาสตรจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสถาบันกฎหมายไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เล็งเห็นว่าเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากและปัญหาที่ตามมาคือการจัดการกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาขยะ

จึงร่วมกันจัดทำโครงการการจัดทำแผนรองรับวิกฤติสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา โดยรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งคณะส่วนราชการเมืองพัทยา ผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวในเมืองพัทยา และประชาชนในเมืองพัทยา ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำไปจัดทำแผนเพื่อรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาผลกระทบหลักเกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ส่วนปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นจะมีปัญหาการบำบัดน้ำเสียและบ่อฝั่งกลบขยะที่คาดว่าภายใน 3 ปี บ่อฝั่งกลบขยะจะเต็ม เมืองพัทยาจึงกำหนดให้ผู้ที่เข้ามาดำเนินการจัดเก็บและกำจัดขยะในอนาคตต้องหาวิธีกำจัดขยะที่ไม่ใช่วิธีฝั่งกลบเพราะเมืองพัทยาจะไม่หาพื้นที่เพื่อฝั่งกลบขยะแต่จะใช้พื้นที่ฝั่งกลบขยะเดิมให้เป็นประโยชน์

นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ประธานกรรมธิการการท่องเที่ยวและกีฬาสภาเมืองพัทยา กล่าวว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยาคือ ปัญหาขยะและการบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะปัญหาบ่อฝั่งกลบขยะที่ต้องเร่งหาวิธีรองรับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น

นายจำรูญ วิศวชัยพันธ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา กล่าวว่า ในอดีตปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาขยะเป็นปัญหาอย่างมากแต่ปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ยังมีปัญหาบางส่วนคือการกำจัดขยะ ที่เมืองพัทยายังใช้วิธีกำจัดขยะด้วยการฝั่งกลบซึ่งในอนาคตการท่องเที่ยวเจริญเติบโตขึ้นมีประชากรมากขึ้นบ่อฝั่งกลบอาจไม่พอรองรับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นตามจึงจำเป็นต้องหามาตรการรองรับปัญหาดังกล่าวในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ กล่าวในตอนท้ายว่า ปัญหานักท่องเที่ยวลดลงสาเหตุหลักมาจากเศรษฐกิจตกต่ำแต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ไม่ควรมองข้ามถึงแม้ในปัจจุบันยังไม่ส่งผลกระทบมากนัก เพราะในระยะยาวปัญหาสิ่งแวดล้อมจะส่งผลต่อด้านการท่องเที่ยวอย่างแน่นอนและจากปัญหาที่ได้จะนำไปสรุปและจัดทำแผนรองรับปัญหาดังกล่าวให้เมืองพัทยาต่อไป

เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นและนำไปดำเนินการจัดทำโครงการจัดทำแผนรองรับวิกฤติการณ์ภาวะสิ่งแวดล้อม และรวมรวบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาขยะและน้ำเสีย ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และจะได้นำไปวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม นอกจากจะมีความสำคัญต่อการศึกษาวิจัยตามโครงการนี้แล้ว ยังมีประโยชน์โดยตรงต่อการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวและพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ ให้มีสภาพแวดล้อมที่น่าท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป

nui

Reporter : คัมภีร์   Photo : คัมภีร์   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com