พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
20 ธันวาคม 2552 :: 11:12:27 am 1325

ตั้งเค้าแผน “รถรางไฟฟ้า” เข้าระยะ1

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ตามความคืบหน้าเมกะโปรเจค “รถรางไฟฟ้า” หวังพัฒนาระบบขนส่งสู่สากล หลังทุ่มงบ 15 ล้าน จ้างที่ปรึกษาวางแผนแม่บท

พัทยา-เมื่อเร็วๆ นี้ (18 ธ.ค. 52) ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษายุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กลุ่มที่ 1 เป็นประธานการประชุมร่วมคณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้าแนวทางการพัฒนาเมืองพัทยา โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุม

          สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีสาระสำคัญในการติดตามความคืบหน้าการศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดทำระบบขนส่งมวลชนแบบรถรางไฟฟ้า หรือ “รถโมโนเรล” ซึ่งเป็นแผนงานที่เมืองพัทยาดำริให้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาระบบขนส่งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งโครงการดังกล่าวที่ผ่านมาสภาเมืองพัทยาได้อนุมัติงบ ประ มาณจำนวน 15 ล้านบาท เพื่อทำการว่าจ้าง บ.โชติจิตดามูเชลล์ จำกัด และ บ.เทสโก้ เข้ามาทำการศึกษา ในระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนมีนาคม 2553 ทั้งนี้ตัวแทนของบริษัทฯได้มีการนำเสนอผลของการ ศึกษาในระยะที่ 1 ที่เน้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อม การลงทุนและระบบการขนส่ง รวมถึงเส้นทางการเดินรถ และรูปแบบของรถรางไฟฟ้าที่จะนำมาใช้เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์สูงสุด

          โดยในที่ประชุมได้มีการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการได้ร่วมเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการ และแนวทางการลงทุน พร้อมกันนี้ยังได้เชิญตัวแทนจากบริษัทภาคเอกชนจากประเทศฝรั่งเศส และประ เทศญี่ปุ่น ซึ่งมีความชำนาญในการจัดทำรถรางไฟฟ้าเข้าร่วมรับฟัง ก่อนที่จะมีการนำเสนอให้นำผลศึกษาไปพิจารณาถึงความเป็นได้ในการจัดทำ เพื่อนำมาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป

 

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวการเมือง

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com