พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
18 ธันวาคม 2552 :: 11:12:13 am 508

ปล่อยเต่า 86 ตัว คืนสู่ทะเล กลางอ่าวดงตาล

ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ และข้าราชการ ร่วมปล่อยเต่าทะเล คืนสู่ธรรมชาติ กลางอ่าวดงตาล 86 ตัว เนื่องวันคล้ายวันสถาปนา กองเรือยุทธการ ครบรอบ 86 ปี

สัตหีบ – วานนี้ (17 ธ.ค. 52) พลเรือเอก ศุภกร บูรณดิลก ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในสังกัด และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ ณ บริเวณกลางอ่าวดงตาล หน้ากองบัญชาการ กองเรือยุทธการ จำนวน 86 ตัว เนื่องในโอกาส วันที่ 19 ธันวาคม ของทุกปี กองทัพเรือได้กำหนดให้เป็นวันคล้ายวันสถาปนาของ กองเรือยุทธการ ซึ่งมีภารกิจสำคัญทางด้านทะเล ด้วยการจัดเตรียมเรือ และอากาศยานให้พร้อมที่จะทำการรบ ฝึก และอบรมกำลังพลให้มีความรู้ ความสามารถ และชำนาญในหน้าที่

เตรียมกำลังพลทดแทน ดำเนินการฝึกทางยุทธวิธีเฉพาะหน่วย ระหว่างหน่วยเรือ หน่วยบิน การฝึกผสม และการฝึกอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติการทางเรือ ทางอากาศยาน รวมทั้งการปฏิบัติการตามลำน้ำ และการปฏิบัติการสงครามพิเศษทางเรือ วิจัยและพัฒนาหลักนิยมและยุทธวิธีการปฏิบัติการทางเรือ ทางอากาศยาน และสงครามพิเศษทางเรือ ดำเนินการด้านกิจการพลเรือน

พล เรือเอก ศุภกร บูรณดิลก ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ กล่าวว่า เป็นหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพเรือ ซึ่งประกอบกำลังด้วยเรือที่ปฏิบัติการในทะเล และปฏิบัติการในลำน้ำ อากาศยาน ทั้งเครื่องบินโจมตี เครื่องบินลาดตระเวน เครื่องบินลำเลียง เฮลิคอปเตอร์ชนิดแบบต่าง ๆ และมีกำลังพลมากกว่า 10,000 คน และมีเรือรบกว่า 100 ลำ จากภารกิจอันสำคัญในการที่จะปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์และอธิปไตยของชาติทาง ทะเล

กอง เรือยุทธการพร้อมเสมอที่จะปฏิบัติหน้าที่และเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะพิทักษ์รักษาอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และปกป้องคุ้มครองน่านน้ำไทยให้มีความสงบปลอดภัย เพื่อความสุขสมบูรณ์และความมั่งคั่งของประชาชนชาวไทยตลอดไป

และ เป็นประจำทุก ๆ ที่ปฎิบัติกันมาเป็นธรรมเนียมก็คือ เมื่อถึงวันครบรอบวันสถาปนา จะต้องมีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน วัดวาอารามต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อสร้างความคุ้นเคย ความสามัคคีระหว่างประชาชนกับทหาร สร้างทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานภายนอก พลเรือนให้รัก ศรัทธากองทัพเรือ และที่จะขาดเสียมิได้ก็คือ การนิมนต์พระสงฆ์ มาเจริญพระพุทธมนต์ ฉันท์ภัตราหาร การถวายเครื่องเซ่น เครื่องสังเวยให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

โดยเฉพาะ ดวงพระวิญญาณของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บิดาของทหารเรือไทย หรือหมอพร และร่วมกันตั้งจิตอธิฐานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปสู่บรรพชน ข้าราชการที่ล่วงลับไปแล้ว และสร้างคุณงามความดี ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่เป็นพสกนิกรของพระองค์ท่านโดยแท้จริง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com